English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Dermatologija

 ostali 鑜anci
  

Prvi simptomi na tjemenu

  

Ko綼 na udaru ljeta

  

Podarimo ko緄 vitamine

svi 鑜anci »

Dermatologija

﹖o skriva atletsko stopalo

Podijeli

Autor:
Marina Gradinac, dr. med.
objavljeno u broju 51 (12/06)

Prema nekim podacima, 鑑k 70 posto odrasle populacije barem se jednom u 緄votu suo鑙 s tim problemom, a u鑕stalije je kod ljudi 鑙ja se stopala poja鑑no znoje

Stopalima najvi筫 pozornosti obra鎍mo ljeti, kad su izlo緀na pogledima. Tada op鎒nito postajemo kriti鑞iji i osjetljiviji prema svim promjenama koje odaju na箄 nebrigu. I tako ispada da se stopala sjetimo ne onda kad se razbole nego kad neestetski prizori postanu vidljivi i drugima.
A zapravo se problemi sa stopalima naj鑕规e o鑙tuju tijekom zimskih mjeseci, kad otvorenu ljetnu obu鎢 zamijenimo toplom zimskom, zatvorenom. Taj "zimski oklop" pogoduje nastanku infekcije jer zatvorena obu鎍 onemogu鎢je ko緄 da di筫, a i znojenje je poja鑑no.

Raj za gljive

Upravo su nedostatna higijena, poja鑑no znojenje i dugotrajno no筫nje zatvorene obu鎒, 鑙mbenici koji neke dijelove na筫ga tijela pretvaraju u raj za gljive. Gljive su organizmi koji rastu na mrtvom ili umiru鎒m tkivu, 箃o mnogima mo緀 zvu鑑ti zastra箄ju鎒. Drugim rije鑙ma, one vole topla, vla緉a i mra鑞a podru鑚a na筫ga tijela, bez dovoljno ventilacije, kao 箃o su pregibi na ko緄 ili predjeli izme饀 no緉ih prstiju.

Gljivi鑞a oboljenja istodobno smatramo uglavnom dosadnim, ali ipak naj鑕规e bezazlenim bolestima. Jedno od naj鑕规ih, gljivama izazvanih ko緉ih oboljenja, je tzv. atletsko stopalo. Prema nekim podacima, 鑑k 70 posto odrasle populacije barem se jednom u 緄votu suo鑙 s tim problemom, a u鑕stalije je kod ljudi 鑙ja se stopala poja鑑no znoje. Atletsko stopalo naziv je za infekciju ko緀 stopala 鑙ja je naj鑕规a lokalizacija izme饀 prstiju (naj鑕规e 鑕tvrtog i petog prsta), ali se mo緀 pro筰riti i na druge dijelove stopala, pa i na nokte.
Sam naziv atletsko stopalo potje鑕 od 鑙njenice da je infekcija vrlo 鑕sta kod sporta筧 koji ve鎖 dio dana provode u zatvorenoj sportskoj obu鎖, u kojoj se noge poja鑑no znoje, a sve to pogoduje razvoju infekcije. Infekcija dovodi do o箃e鎒nja ko緀 na koju se dodatno mogu namno緄ti bakterije, 箃o pogor筧va simptome i ote綼va ionako te筴o i dugotrajno lije鑕nje.

Infekcija se mo緀 pro筰riti i na druge dijelove tijela (osoba se po鑕筫 po inficiranom stopalu, ne opere ruke i poslije dodiruje druge dijelove tijela, npr. pazuh), ali i na druge osobe ako bosonoge hodaju po vla緉om ili mokrom podu (npr. oko bazena, svla鑙onica ili u kupaonicama) ili nose cipele inficirane osobe, odnosno upotrebljavaju njezine predmete za osobnu higijenu.

Prepoznatljive promjene

Ko綼 stopala je crvena, ispucana, 鑕sto se guli, mogu se razviti i mali mjehuri, a katkad i krvari. Promjene su gotovo uvijek pra鎒ne intenzivnim svrbe緊m, peckanjem i bockaju鎖m osjetima. U te緄m slu鑑jevima ko綼 mo緀 jako odebljati i lju箃iti se. Katkad se atletsko stopalo mo緀 manifestirati i netipi鑞im simptomima: ko綼 na stra緉jim dijelovima peta izrazito je suha i peruta se.
Prili鑞o 鑕sto infekcija zahva鎍 i nokte na nogama, koji promijene boju (postaju 緐ti ili sme餴), zadebljaju i oko sebe 筰re vrlo neugodan miris.

Iako su simptomi bolesti uglavnom vrlo uo鑜jivi, dijagnozu je najbolje prepustiti dermatovenerologu, koji 鎒 na temelju pregleda stopala i uzimanjem uzorka ko緀 ili strugotine nokta postaviti dijagnozu i preporu鑙ti odgovaraju鎢 terapiju.

﹖o mo緀te sami u鑙niti da bi prevenirali gljivi鑞o oboljenje stopala

 • perite noge najmanje jednom dnevno
 • temeljito posu筰te noge nakon pranja, naro鑙to izme饀 no緉ih prstiju
 • nosite 鑑rape izra餰ne od upijaju鎖h materijala, poput pamuka ili vune, i svakodnevno ih mijenjajte
 • ako postoji poja鑑no znojenje nogu, mijenjajte 鑑rape i nekoliko puta dnevno
 • izbjegavajte 鑑rape od sinteti鑛ih materijala
 • pazite da su vam noge uvijek suhe
 • ako je mogu鎒, hodajte bosi po ku鎖
 • birajte obu鎢 koja dopu箃a cirkulaciju zraka (izbjegavajte tijesnu obu鎢, razmislite koju cijenu va筧 stopala pla鎍ju modernim cipelama)
 • redovito 鑙stite i zra鑙te sportsku i zimsku obu鎢
 • ne nosite neprekidno istu zatvorenu obu鎢 (ostavite je su筰ti 24 sata nakon no筫nja, a za to vrijeme nosite drugi par cipela)
 • ne posu饀jte obu鎢 ni 鑑rape od bilo koga
 • ne koristite tu餰 ru鑞ike
 • ne hodajte bosi na bazenima (nosite obu鎢 za vodu ili sandale)
 • podove prostorija koje dijeli mnogo ljudi odr綼vajte 鑙stim i suhim.

Ako su ovi savjeti zakasnili i ve imate simptome poput nesnosna svrbe綼, crvenila ili perutave ko緀, primijenite otopinu za rane, ko緐 i sluznice na bazi octenidina (Octenisept), koji u鑙nkovito i brzo djeluje protiv gljiva i bakterija, bezbolan je i neotrovan. U鑙nak octenidina na 筰roki spektar bakterija prevenirat 鎒 dodatnu bakterijsku superinfekciju.
Po筽ricajte stopalo Octeniseptom dva puta dnevno, osobito dio izme饀 no緉ih prstiju, i ostavite da se osu筰. Nave鑕r po筽ricajte i unutra筺jost obu鎒 koju ste nosili tijekom dana. Raspr筰va na bo鑙ci pakiranja od 50 ml osigurava higijenski pouzdanu i prakti鑞u primjenu. Ako je infekcija zahvatila i nokte, morat 鎒te, po preporuci lije鑞ika, koristiti i neki od preparata sa sistemskim djelovanjem.

Gljivi鑞e infekcije dugotrajno se lije鑕, pa svi navedeni postupci zahtijevaju redovitost i upornost.