English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Tema broja

 ostali 鑜anci
  

Psiholo筴e promjene i problemi

  

Plasti鑞ost i prilagodljivost 緄v鑑nog sustava

  

Neurorehabilitacija

svi 鑜anci »

Tema broja: Lije鑕nje boli

Kako se rije筰ti boli

Podijeli

Autori:
Vida Demarin, akademkinja
doc. dr. sc. Vanja Ba筰 Kes, spec. neurolog
objavljeno u broju 61 (08/08)

Kako se rije筰ti boli

Bol je vrlo 鑕st i subjektivan osje鎍j, koji treba objektivizirati kako bi se olak筧lo pra鎒nje terapijskog u鑙nka

Stranica: « 1 2 [3]

Postherpeti鑛a neuralgija (PHN)

Predstavlja bol koja se javlja mjesec dana nakon cijeljenja krasta nastalih tijekom infekcije herpes zosterom i traje dulje od 鑕tiri mjeseca nakon infekcije. 
Njezine glavne karakteristike su jaki, razaraju鎖 bolovi pra鎒ni poreme鎍jem spavanja, anoreksijom, znojenjem, umorom, konstipacijom i smanjenim libidom. Oboljeli se 綼le na 綼renje, paljenje, pe鑕nje i gr鑕ve u zahva鎒nom podru鑚u. Bol je naj鑕规e lokalizirana u podru鑚u prsnog obru鑑, iako se mo緀 javiti i u podru鑚u oka, ekstremiteta ili na bilo kojem drugom mjestu na kojem je prije toga bio herpes zoster. Jedna od karakteristika je i paroksizmalna pojava bolova, koji su 鑕sto gotovo neizdr緄vi.
U zahva鎒nom podru鑚u javlja se anestezija, tj. bolesnik ne osje鎍 dodir na tom dijelu tijelu. Oboljeli mogu osje鎍ti alodiniju, tj. bol 鑑k na dodir plahte ili odje鎒.
Rizi鑞i 鑙mbenici za nastanak PHN-a su starija 緄votna dob, jaki intenzitet akutne boli i te筴e promjene na ko緄. Rizik nastanka nije pove鎍n u imunokompromitiranih bolesnika.
U lije鑕nju PHN-a koriste se 鑕tiri skupine lijekova - antidepresivi, antikonvulzivi (gabapentin i pregabalin), opioidi te topi鑛i pripravci (5-postotni lidokain ili kapscainska krema). U oboljelih je va緉o osigurati analgeziju (ubla綼vanje boli), smanjiti depresiju, zabrinutost i nesanicu. Osim lijekova, koriste se i druge metode lije鑕nja, poput akupunkture, TENS-a, lasera, blokade bolnih to鑑ka anestetikom, itd. Unato svim navedenim metodama lije鑕nja, vi筫 od 50 posto bolesnika trpi jake bolove.

Neuralgija trigeminusa

Glavna zna鑑jka bolesti je jaka i o箃ra bol, poput strujnog udara, u podru鑚u petoga mo綿anog 緄vca (nervus trigeminus). Obi鑞o su zahva鎒na druga i tre鎍 grana 緄vca koje se nalaze u podru鑚u srednje tre鎖ne lica i brade. Bol se javlja spontano ili je isprovocirana dodirom (npr. pranje zubi, dodir itd.).
Bolest je primarna ako nema patolo筴og supstrata ili je posljedica bliskog kontakta izme饀 krvne 緄le u mozgu i trigeminalnog 緄vca, a sekundarna je posljedica tumora u podru鑚u stra緉je lubanjske jame ili multiple skleroze.
Dijagnoza se postavlja isklju鑙vo na temelju opisa boli i neurolo筴og pregleda. Ne postoje laboratorijski nalazi, elektrofiziolo筴a ili radiolo筴a pretraga koji bi potvrdili dijagnozu neuralgije.
Oprez - Bolesnici s boli u podru鑚u lica trebaju se obvezno javiti neurologu kako bi se u鑙nila odgovaraju鎍 dijagnosti鑛a obrada, postavila dijagnoza i donijela odluka o najboljem na鑙nu lije鑕nja boli u licu.
U lije鑕nju neuralgije trigeminusa lijek izbora je antiepileptik karbamazepin u dozi od 200 do 1200 mg na dan. U slu鑑ju da postoji kontraindikacija za njegovu primjenu, mo緀 se poku筧ti s nekim drugim antiepileptikom, poput oksikarbamazepina (600 - 1800 mg/dan). Uz antiepileptik jako u鑙nkovit na鑙n lije鑕nja neuralgije trigeminusa je akupunktura. U najte緄m slu鑑jevima, kad lijekovi i akupunktura ne djeluju, mo緀 se poku筧ti s neurokirur筴im lije鑕njem. Neurokirur筴e metode lije鑕nja su mikrovaskularna dekompresija (odvajanje krvne 緄le od 緄vca), termokoagulcija ganglija i stereotakti鑞a radiokirurgija. Ako je posrijedi sekundarni oblik neuralgije, treba lije鑙ti uzrok bolesti.

Fantomska bol

Ova vrsta boli javlja se nakon amputacije ekstremiteta. Bolesnici opisuju 綼re鎢, pale鎢, poput gr鑑 jaku bol. Katkad se bol opisuje kao sijevaju鎍, probadaju鎍 i trgaju鎍. Mo緀 se javiti spontano ili nastaje zbog emocionalnog stresa, tijekom mokrenja, ka筶janja ili spolnog odnosa.
Lije鑕nje fantomske boli uklju鑥je lijekove koji se koriste i za lije鑕nje drugih oblika neuropatske boli (antidepresivi, antiepileptici), ali va緉o mjesto zauzimaju i fizikalna terapija, TENS i akupunktura.

Multipla skleroza (MS)

Multipla skleroza je kroni鑞a neurolo筴a bolest uzrokovana brojnim demijelinizacijskim promjenama sredi筺jega 緄v鑑nog sustava. Klini鑛a slika uklju鑥je smetnje vida, motori鑛u slabost, spasticitet (gr鑕ve), poreme鎍j mokra鎛og mjehura i crijeva, ali i simptome poput poreme鎍ja spavanja, umora i boli. Prema nekim istra緄vanjima, 40 do 85 posto oboljelih od multiple skleroze pati od nekog oblika akutne ili kroni鑞e boli.
U oboljelih valja razlikovati akutnu i kroni鑞u bol. U akutnu bol spadaju: neuralgija trigeminusa; Lhermittov sindrom, tj. bol koja se javlja pri savijanju vrata prema naprijed (fleksija), a uzrokovana je demijelinizacijom osjetnih 緄vaca u stra緉jem dijelu le餹e mo綿ine; bolni toni鑛i napadaji; opti鑛i neuritis.
Kroni鑞i bolni sindrom predstavlja centralnu bol koja nastaje zbog primarnog o箃e鎒nja ili disfunkcije sredi筺jega 緄v鑑nog sustava, bol kao posljedica spazama, kroni鑞a bol u le餴ma i glavobolja.
Lije鑕nje boli - Neuralgija trigeminusa uglavnom se lije鑙 antiepileptikom karbamazepinom, a bolni spazmi antiepilepticima gabapentinom, karbamazepinom ili klonazepamom). Benzodiazepini i baklofen koriste se za lije鑕nje spazmi. Muskuloskeletna bol i bol u kri緄ma lije鑕 se nesteroidnim antireumaticim ili acetaminofenom. S obzirom na to da se multipla skleroza lije鑙 kortikosteroidima koji mogu dovesti do osteoporoze, bol povezana s nastankom osteoporoze lije鑙 se lijekovima za osteoporozu, kalcijem i vitaminom D.

Otkriti uzrok, pa lije鑙ti

Bolesnici s akutnom i kroni鑞om boli trebaju se javiti lije鑞iku obiteljske medicine koji 鎒 procijeniti potrebu dodatnoga specijalisti鑛og pregleda (neurologa, internista, kirurga, neurokirurga, itd) ili 鎒 odmah ordinirati terapiju. Kad se utvrdi pravi uzrok boli, tj. postavi odgovaraju鎍 dijagnoza, bolesnik se mo緀 uputiti u jednu od ambulanti za bol.

Stranica: « 1 2 [3]