English

Pratite nas na Facebooku

Otorinolaringologija

 ostali 鑜anci
  

Hrkanje - zvu鑞a neugoda ili ozbiljan simptom?

  

﹖o se krije iza nosne kongestije

  

Posumnjajte i na alergiju

svi 鑜anci »

Anketa

 
Kako brinete o svojoj kosi, ko緄 i noktima?
uzimam dodatke prehrani dva puta godi筺je (prolje鎒, ljeto) tijekom mjesec dana
uzimam dodatke prehrani jednom godi筺je tijekom dva do tri mjeseca
uzimam dodatke prehrani dva puta godi筺je tijekom dva do tri mjeseca
oslanjam se samo na svakodnevnu prehranu» Rezultati
» Ostale ankete

Otorinolaringologija

Virusna opsada 綿rijela

Podijeli

Autor:
prim. mr. sc. Kre筼 Zurak, dr. med., spec. otorinolaringolog i plasti鑞i kirurg glave i vrata
objavljeno u broju 80 (10/11)

Virusni faringitis ve鎖nom ima bla緐 klini鑛u sliku nego bakterijski, s povoljnim ishodom, a lije鑙 se uglavnom simptomatski

Akutne infekcije respiratornog sustava me饀 najbrojnijim su bolestima koje dovode oboljele lije鑞iku i 鑕st su uzrok radne nesposobnosti. Uzro鑞ici mogu biti bakterije i virusi, a sljede鎒 retke posvetit 鎒mo upali 綿rijela (faringitis) virusnog podrijetla.

Puno mogu鎖h virusa

Virusnu upalu 綿rijela mogu uzrokovati brojni virusi, a naj鑕规i su Rinovirusi, Adenovirusi, Epstein-Barr virus, Herpes simplex virus, Influenza virus, Parainfluenza virus, Coronavirusi, Enterovirusi, Respiratorni sincicijski virus, Citomegalovirus, virus humane imunodeficijencije. Iako nema velike razlike u raspodjeli po spolu i dobi, virusni faringitis ipak je 鑕规i kod djece.

Ve鎖na slu鑑jeva nastaje kao dio sindroma prehlade ili gripe. U obi鑞oj prehladi 鑕规i su nosni simptomi, poput kihanja, vodenaste sekrecije, za鑕pljenosti nosa i slijevanja sekreta iz nosa u 綿rijelo. Bla綼 grlobolja i povi筫na temperatura, koja obi鑞o nije visoka, javljaju se malo kasnije.

Grlobolja vode鎖 simptom

Akutni virusni faringitis je virusom uzrokovana upala sluznice i limfnog tkiva 綿rijela. Vode鎖 simptom je grlobolja, spontana ili pri gutanju, a prati je refleksna bol prema uhu. Uz bol, javljaju se pe鑕nje i grebanje u grlu, malaksalost i povi筫na temperatura. Te緄 slu鑑jevi pra鎒ni su vrlo visokom temperaturom, toksemijom i op鎜m slabo规u. Pregledom se vide crvenilo i ote鑕nost sluznice i limfnog tkiva s bjelkastim naslagama na sluznici, koje su znatno manje nego u slu鑑ju bakterijskog uzroka. Katkad su tu i dodatni simptomi karakteristi鑞i za pojedini virus, no vrlo 鑕sto nisu korisni za razlikovanje uzroka bolesti.

﹊renjem upale na grkljan i razvojem edema mogu nastupiti promuklost i ote綼no disanje, zbog posljedi鑞e opstrukcije di筺og puta. ﹊renjem upale u regionalne limfne 鑦orove na vratu, oni postaju ote鑕ni, pove鎍ni i bolni. U ve鎖ni slu鑑jeva virusni faringitis ima bla緐 klini鑛u sliku nego bakterijski, te je samoograni鑑vaju鎍 bolest s povoljnim ishodom, a lije鑙 se simptomatski. Mo緀 biti dio op鎒 respiratorne infekcije ili ograni鑕n samo na 綿rijelo.

Specifi鑞i oblici

Faringokonjunktivalna groznica – Ovaj sindrom obi鑞o je povezan s prethodnim plivanjem u bazenu. Uzrokuje ga adenovirus, i 鑕st je u dje鑚oj populaciji. Manifestira se visokom temperaturom, ote綼nim gutanjem i crvenilom o鑙ju, 鑕mu je uzrok upala sluznice oka (konjunktivitis). Simptomi povezani sa 綿rijelom malo su ja鑕 izra緀ni nego kod obi鑞e prehlade.

Akutni herpeti鑞i faringitis – Naj鑕规i je u dje鑚oj i adolescentnoj dobi. Simptomima faringitisa pridru緀ni su simptomi upale zubnog mesa i sluznice usne 箄pljine (gingivostomatitis). Ostali su povi筫na temperatura, bolovi u mi筰鎖ma, malaksalost, gubitak apetita i iritabilnost. Na sluznici usne 箄pljine nalaze se bolne ranice koje mogu biti prekrivene fibrinskim eksudatom. Katkad ga je te筴o razlu鑙ti od bakterijske upale.
 
Faringitis u sklopu gripe – Uzrokovan je influenza virusom. Glavni simptom je grlobolja, kojoj su pridru緀ni bolovi u mi筰鎖ma, glavobolja, povi筫na temperatura i suhi ka筧lj. Bolest ima epidemijski karakter.
 
Faringitis uzrokovan enterovirusima – Enterovirusi va綼n su uzro鑞ik faringitisa, koji se naj鑕规e javlja u kasno ljeto. Obilje緀n je razli鑙tim klini鑛im sindromima (herpangina, akutni limfonodularni faringitis, bolest 筧ke, stopala i usta), koje uzrokuju razli鑙ti tipovi Coxasckie virusa iz roda enterovirusa.

Herpangina obi鑞o poga餫 djecu od tri do deset godina. Po鑙nje iznenada, visokom temperaturom, op鎖m bolovima, grloboljom i poja鑑nom sekrecijom sline. Na sluznici 綿rijela, tonzila, nep鑑nih lukova i nep鑑ne resice stvaraju se mjehuri鎖 razli鑙te veli鑙ne okru緀ni crvenilom, koji ubrzo postaju plitke ulceracije. Tegobe traju jedan do 鑕tiri dana i prolaze bez komplikacija.

Bolest 筧ke, stopala i usta obi鑞o poga餫 dojen鑑d i malu djecu. Vrlo je 鑕sta i umjereno zarazna. ﹊ri se izravnim kontaktom sa sluzi, slinom ili stolicom zara緀ne osobe. Obi鑞o se pojavljuju manje epidemije u dje鑚im vrti鎖ma tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci. Po鑙nje povi筫nom temperaturom, slabim apetitom, malaksalo规u i grloboljom, na koje se nadovezuje izbijanje mjehuri鎍 u ustima i/ili osip na ko緄.

Akutni limfonodularni faringitis po鑙nje naglo i prati ga vru鎖ca. Manja djeca odbijaju hranu i poja鑑no sline, ve鎍 se tu緀 na peckanje i bol u grlu. 萫sti prate鎖 simptomi su mu鑞ina i povra鎍nje.

Respiratorni sincicijski virus (RSV) – Kod ve鎖ne zdrave djece i odraslih uzrokuje blagu infekciju gornjih di筺ih putova, koja se manifestira simptomima prehlade i ne ostavlja posljedice. Kod male djece, starijih osoba, onih s kroni鑞om opstruktivnom bole规u plu鎍 i kongestivnim zatajenjem plu鎍 mo緀 zahvatiti donje di筺e putove (dispneja, ka筧lj, zvuk zvi綿anja pri izdisanju, respiratorno zatajenje).
 
Faringitis udru緀n s infekcioznom mononukleozom uzrokovanom Epstein-Barr virusom – Naj鑕规i je u mladih osoba i adolescenata. Glavni simptomi su grlobolja, umor, ko緉i osip i anoreksija. U 綿rijelu se javlja jak otok tonzila koje su prekrivene debelim konfluiraju鎖m sme鎘astim eksudatom. Otok zahva鎍 i okolno tkivo nepca i nep鑑nu resicu. Virus se 筰ri sistemski i od ostalih organa zahva鎍 limfne 鑦orove vrata, koji mogu biti jako ote鑕ni. Pove鎍nje jetre i slezene mo緀 se javiti u 50 posto slu鑑jeva. Op鎖 simptomi slabosti, gubitak apetita i visoka temperatura jako su izra緀ni.

Faringitis uzrokovan citomegalovirusom – Za razliku od prethodno opisanog, vi筫 zahva鎍 stariju dobnu skupinu. Simptomi faringitisa su slabije izra緀ni, a temperatura i malaksalost traju dulje.
 
Faringitis uzrokovan humanim virusom imunodeficijencije – Bolesnici s primarnom HIV infekcijom razvijaju simptome sli鑞e kao kod infektivne mononukleoze. Osim faringitisa, javljaju se povi筫na temperatura, znojenje, malaksalost, letargija, bolni mi筰鎖, anoreksija, mu鑞ina, proljev i ko緉i osip.

Strategija lije鑕nja

Ciljevi farmakoterapije virusnog faringitisa su ubla綼vanje simptoma i prevencija komplikacija. Lije鑕nje ovisi o epidemiolo筴im 鑙mbenicima, znakovima i simptomima bolesti, te rezultatima laboratorijskog testiranja. Stoga se poduzimaju sljede鎒 mjere:

  • suportivne mjere - mirovanje, rehidracija, ispiranje grla 
  • primjena analgetika (ubla綼vanje bolova) i antipiretika (sni綼vanje povi筫ne temperature) 
  • primjena antisepti鑛ih i anesteti鑛ih pastila i otopina za ubla綼vanje simptoma 
  • specifi鑞i antivirusni lijekovi - dostupni samo za neke virusne infekcije.

Antibiotici nisu indicirani, jer ne ubrzavaju izlje鑕nje i ne smanjuju mogu鎛ost razvoja bakterijskih komplikacija, a istodobno pove鎍vaju rizik nastanka nuspojava.