English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Otorinolaringologija

 ostali 鑜anci
  

﹖o sve mo緀 sna鎖 緇ijezde slinovnice

  

Bol koja se te筴o zaboravlja

  

Grlobolja simptom, a ne bolest

svi 鑜anci »

Otorinolaringologija

Virusna opsada 綿rijela

Podijeli

Autor:
mr. sc. prim. Kre筼 Zurak, dr. med., spec. otorinolaringolog i plasti鑞i kirurg glave i vrata
objavljeno u broju 80 (10/11)

Virusni faringitis ve鎖nom ima bla緐 klini鑛u sliku nego bakterijski, s povoljnim ishodom, a lije鑙 se uglavnom simptomatski

Akutne infekcije respiratornog sustava me饀 najbrojnijim su bolestima koje dovode oboljele lije鑞iku i 鑕st su uzrok radne nesposobnosti. Uzro鑞ici mogu biti bakterije i virusi, a sljede鎒 retke posvetit 鎒mo upali 綿rijela (faringitis) virusnog podrijetla.

Puno mogu鎖h virusa

Virusnu upalu 綿rijela mogu uzrokovati brojni virusi, a naj鑕规i su Rinovirusi, Adenovirusi, Epstein-Barr virus, Herpes simplex virus, Influenza virus, Parainfluenza virus, Coronavirusi, Enterovirusi, Respiratorni sincicijski virus, Citomegalovirus, virus humane imunodeficijencije. Iako nema velike razlike u raspodjeli po spolu i dobi, virusni faringitis ipak je 鑕规i kod djece.

Ve鎖na slu鑑jeva nastaje kao dio sindroma prehlade ili gripe. U obi鑞oj prehladi 鑕规i su nosni simptomi, poput kihanja, vodenaste sekrecije, za鑕pljenosti nosa i slijevanja sekreta iz nosa u 綿rijelo. Bla綼 grlobolja i povi筫na temperatura, koja obi鑞o nije visoka, javljaju se malo kasnije.

Grlobolja vode鎖 simptom

Akutni virusni faringitis je virusom uzrokovana upala sluznice i limfnog tkiva 綿rijela. Vode鎖 simptom je grlobolja, spontana ili pri gutanju, a prati je refleksna bol prema uhu. Uz bol, javljaju se pe鑕nje i grebanje u grlu, malaksalost i povi筫na temperatura. Te緄 slu鑑jevi pra鎒ni su vrlo visokom temperaturom, toksemijom i op鎜m slabo规u. Pregledom se vide crvenilo i ote鑕nost sluznice i limfnog tkiva s bjelkastim naslagama na sluznici, koje su znatno manje nego u slu鑑ju bakterijskog uzroka. Katkad su tu i dodatni simptomi karakteristi鑞i za pojedini virus, no vrlo 鑕sto nisu korisni za razlikovanje uzroka bolesti.

﹊renjem upale na grkljan i razvojem edema mogu nastupiti promuklost i ote綼no disanje, zbog posljedi鑞e opstrukcije di筺og puta. ﹊renjem upale u regionalne limfne 鑦orove na vratu, oni postaju ote鑕ni, pove鎍ni i bolni. U ve鎖ni slu鑑jeva virusni faringitis ima bla緐 klini鑛u sliku nego bakterijski, te je samoograni鑑vaju鎍 bolest s povoljnim ishodom, a lije鑙 se simptomatski. Mo緀 biti dio op鎒 respiratorne infekcije ili ograni鑕n samo na 綿rijelo.

Specifi鑞i oblici

Faringokonjunktivalna groznica – Ovaj sindrom obi鑞o je povezan s prethodnim plivanjem u bazenu. Uzrokuje ga adenovirus, i 鑕st je u dje鑚oj populaciji. Manifestira se visokom temperaturom, ote綼nim gutanjem i crvenilom o鑙ju, 鑕mu je uzrok upala sluznice oka (konjunktivitis). Simptomi povezani sa 綿rijelom malo su ja鑕 izra緀ni nego kod obi鑞e prehlade.

Akutni herpeti鑞i faringitis – Naj鑕规i je u dje鑚oj i adolescentnoj dobi. Simptomima faringitisa pridru緀ni su simptomi upale zubnog mesa i sluznice usne 箄pljine (gingivostomatitis). Ostali su povi筫na temperatura, bolovi u mi筰鎖ma, malaksalost, gubitak apetita i iritabilnost. Na sluznici usne 箄pljine nalaze se bolne ranice koje mogu biti prekrivene fibrinskim eksudatom. Katkad ga je te筴o razlu鑙ti od bakterijske upale.
 
Faringitis u sklopu gripe – Uzrokovan je influenza virusom. Glavni simptom je grlobolja, kojoj su pridru緀ni bolovi u mi筰鎖ma, glavobolja, povi筫na temperatura i suhi ka筧lj. Bolest ima epidemijski karakter.
 
Faringitis uzrokovan enterovirusima – Enterovirusi va綼n su uzro鑞ik faringitisa, koji se naj鑕规e javlja u kasno ljeto. Obilje緀n je razli鑙tim klini鑛im sindromima (herpangina, akutni limfonodularni faringitis, bolest 筧ke, stopala i usta), koje uzrokuju razli鑙ti tipovi Coxasckie virusa iz roda enterovirusa.

Herpangina obi鑞o poga餫 djecu od tri do deset godina. Po鑙nje iznenada, visokom temperaturom, op鎖m bolovima, grloboljom i poja鑑nom sekrecijom sline. Na sluznici 綿rijela, tonzila, nep鑑nih lukova i nep鑑ne resice stvaraju se mjehuri鎖 razli鑙te veli鑙ne okru緀ni crvenilom, koji ubrzo postaju plitke ulceracije. Tegobe traju jedan do 鑕tiri dana i prolaze bez komplikacija.

Bolest 筧ke, stopala i usta obi鑞o poga餫 dojen鑑d i malu djecu. Vrlo je 鑕sta i umjereno zarazna. ﹊ri se izravnim kontaktom sa sluzi, slinom ili stolicom zara緀ne osobe. Obi鑞o se pojavljuju manje epidemije u dje鑚im vrti鎖ma tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci. Po鑙nje povi筫nom temperaturom, slabim apetitom, malaksalo规u i grloboljom, na koje se nadovezuje izbijanje mjehuri鎍 u ustima i/ili osip na ko緄.

Akutni limfonodularni faringitis po鑙nje naglo i prati ga vru鎖ca. Manja djeca odbijaju hranu i poja鑑no sline, ve鎍 se tu緀 na peckanje i bol u grlu. 萫sti prate鎖 simptomi su mu鑞ina i povra鎍nje.

Respiratorni sincicijski virus (RSV) – Kod ve鎖ne zdrave djece i odraslih uzrokuje blagu infekciju gornjih di筺ih putova, koja se manifestira simptomima prehlade i ne ostavlja posljedice. Kod male djece, starijih osoba, onih s kroni鑞om opstruktivnom bole规u plu鎍 i kongestivnim zatajenjem plu鎍 mo緀 zahvatiti donje di筺e putove (dispneja, ka筧lj, zvuk zvi綿anja pri izdisanju, respiratorno zatajenje).
 
Faringitis udru緀n s infekcioznom mononukleozom uzrokovanom Epstein-Barr virusom – Naj鑕规i je u mladih osoba i adolescenata. Glavni simptomi su grlobolja, umor, ko緉i osip i anoreksija. U 綿rijelu se javlja jak otok tonzila koje su prekrivene debelim konfluiraju鎖m sme鎘astim eksudatom. Otok zahva鎍 i okolno tkivo nepca i nep鑑nu resicu. Virus se 筰ri sistemski i od ostalih organa zahva鎍 limfne 鑦orove vrata, koji mogu biti jako ote鑕ni. Pove鎍nje jetre i slezene mo緀 se javiti u 50 posto slu鑑jeva. Op鎖 simptomi slabosti, gubitak apetita i visoka temperatura jako su izra緀ni.

Faringitis uzrokovan citomegalovirusom – Za razliku od prethodno opisanog, vi筫 zahva鎍 stariju dobnu skupinu. Simptomi faringitisa su slabije izra緀ni, a temperatura i malaksalost traju dulje.
 
Faringitis uzrokovan humanim virusom imunodeficijencije – Bolesnici s primarnom HIV infekcijom razvijaju simptome sli鑞e kao kod infektivne mononukleoze. Osim faringitisa, javljaju se povi筫na temperatura, znojenje, malaksalost, letargija, bolni mi筰鎖, anoreksija, mu鑞ina, proljev i ko緉i osip.

Strategija lije鑕nja

Ciljevi farmakoterapije virusnog faringitisa su ubla綼vanje simptoma i prevencija komplikacija. Lije鑕nje ovisi o epidemiolo筴im 鑙mbenicima, znakovima i simptomima bolesti, te rezultatima laboratorijskog testiranja. Stoga se poduzimaju sljede鎒 mjere:

  • suportivne mjere - mirovanje, rehidracija, ispiranje grla 
  • primjena analgetika (ubla綼vanje bolova) i antipiretika (sni綼vanje povi筫ne temperature) 
  • primjena antisepti鑛ih i anesteti鑛ih pastila i otopina za ubla綼vanje simptoma 
  • specifi鑞i antivirusni lijekovi - dostupni samo za neke virusne infekcije.

Antibiotici nisu indicirani, jer ne ubrzavaju izlje鑕nje i ne smanjuju mogu鎛ost razvoja bakterijskih komplikacija, a istodobno pove鎍vaju rizik nastanka nuspojava.