English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Javno zdravstvo

 ostali članci
  

Relaksacijom do zdravlja

  

Američka pošast koja je osvojila Europu

  

Putovanja - otići i vratiti se zdrav

svi članci »

Javno zdravstvo

Kvalitetna komunikacija - uzimati svakodnevno

Podijeli

objavljeno u broju 91 (12/13)

Kvalitetna komunikacija - uzimati svakodnevno

Osnaživanjem pacijenta i poticanjem dvosmjerne komunikacije između pacijenta i liječnika doprinosi se rastu kvalitete u zdravstvu

HEQI Institut, http://www.heqi.com.hr/

Odnos liječnik - pacijent u potpunosti je interpersonalan i trebao bi uključivati što veće uzajamno razumijevanje i povjerenje. Prema nekim stručnjacima, upravo odnos liječnika i pacijenta te njihova komunikacija imaju ključnu ulogu u razumijevanju same biti medicinske prakse, odnosno liječenja. Naime, njihov odnos nije komunikacijski mikrokozmos izoliran od širega društvenog konteksta nego je dio istoga. Istraživanja takvog odnosa pratila su dva povezana aspekta: povećanje kvalitete i učinkovitosti liječenja, a samim time i povećanje zadovoljstva pacijenata i njihovo osnaživanje kao relevantne društvene grupe.

Razvoj suvremene medicine, podjela rada, specijalisti-čko usmjerenje, izgradnja sustava zdravstvenog osiguranja, te tehnološki i financijski rast zdravstvenog sektora promijenili su ulogu i odnos liječnik - pacijent. Pacijent više nije samo pasivni subjekt koji se podvrgava liječenju i medicinskim tretmanima, nego postaje aktivan i ima (ili bi barem trebao imati) veći utjecaj na proces vlastitog
(iz)lječenja. Zanimljivo je kako se takva perspektiva u procesu (iz)lječenja odavno primjenjuje u dalekoistočnim kulturama, koje u velikoj mjeri stavljaju naglasak na holistički pristup pacijentu, odnosno terapeutskom djelovanju na "duh i tijelo". To bezuvjetno uključuje i kvalitetnu komunikaciju između liječnika i pacijenta.

Posljedice neprikladne komunikacije

Posljedica loše komunikacije u odnosu liječnik - pacijent je nerazumijevanje liječničkih uputa i savjeta, te nemogućnost ili ograničenja u traženju objašnjenja od liječnika vezanih uz vlastito zdravlje. To su razlozi koji dovode do nezadovoljstva pacijenata kako liječnikom tako i kvalitetom zdravstvene usluge, odnosno sustavom zdravstva.
Istraživanja kvalitete u zdravstvu, ali i ukupnost svakodnevne prakse i iskustva u radu s pacijentima, pokazali su da pacijenta treba znati saslušati i da je prava, ljudska, iskrena, a ujedno i profesionalna komunikacija najbolji put prema rješenju zdravstvenog problema. Kad nema empatije, pacijent se ne osjeća sigurnim i ne razvija se povjerenje.
S obzirom na to da je kvaliteta profesionalne komunikacije prepoznata kao ključni čimbenik u odnosu liječnik - pacijent, potrebno je razvijati komunikacijske vještine i kod liječnika i kod pacijenata. Rezultat bi trebao biti biopsihosocijalni pristup pacijentu s odgovarajućim savjetodavnim vještinama i ciljevima, identifikacijom pacijentovih prioriteta i briga, te njegovim uključivanjem u proces liječenja i donošenje odluka. Jer u konačnici i liječnik i pacijent imaju isti cilj - rješenje zdravstvenog problema pacijenta, odnosno njegovo izlječenje. A bolja komunikacija između liječnika i pacijenta znači i bolje rezultate.

Korisni savjeti i smjernice za učinkovitu komunikaciju tijekom posjeta liječniku

  • dođite pripremljeni kod svog liječnika - ako je potrebno, pripremite pisani podsjetnik i pitanja za liječnika; informirajte ga je li došlo do odgovarajućeg poboljšanja od zadnjeg posjeta
  • navedite svaku važnu promjenu u kvaliteti života ili zdravlju, te svakako ponesite popis lijekova koje ste uzimali - navedite sve nuspojave koje ste eventualno imali uz lijekove koje trenutačno uzimate
  • postavite pitanja na početku posjeta - ako čekate do kraja razgovora kako biste postavili pitanja, vaš liječnik možda neće imati dovoljno vremena da odgovori na njih
  • budite precizni kad opisujete simptome ili problem - informirajte liječnika kako simptomi utječu na kvalitetu vašeg života
  • budite sigurni da ste dobro razumjeli što vam je liječnik rekao... - i ponovite to još jednom.

Osnaživanjem pacijenta i poticanjem dvosmjerne komunikacije HEQI Institut za osnaživanje kvalitete u zdravstvu doprinosi rastu kvalitete u zdravstvu. Vjerujemo kako su inicijative i projekti u području unaprjeđenja kvalitete u zdravstvu osnova za razvoj boljeg sustava zdravstvene zaštite. A u konačnici, kvaliteta zdravstvene zaštite koja uključuje odgovarajući odnos prema bolesnicima jedan je od ključnih pokazatelja stupnja civiliziranosti i razvoja društva i države.

Pratite nas na Facebooku: https://www.facebook.com/HealthcareEmpowermentQualityInstitute