English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Alergologija

 ostali 鑜anci
  

Sumnjiva prehlada

  

Alergeni napadaju - mo緀mo li ih izbje鎖?

  

Alergije za koje mo綿a niste 鑥li

svi 鑜anci »

Alergologija

Alergijom naru筫na estetika

Podijeli

Autor:
Ivana Manola, dr. med., spec. dermatovenerolog
objavljeno u broju 106 (09/17)

O alergiji na boje za kosu treba informirati i lije鑞ika i stomatologa, posebice u slu鑑ju zahvata u kojima je potrebna primjena lokalnog anestetika, jer vas alergija na PPD mo緀 u鑙niti osjetljivima i na druge sastojke

U povijesti, kosa je imala za箃itnu ulogu od ne緀ljenih mehani鑛ih i termi鑛ih utjecaja. Njezina biolo筴a funkcija za箃ite od sunca, mehani鑛ih i termi鑛ih podra綼ja svedena je na minimum, a danas dominira estetska uloga kose - kosa je jedan od simbola 緀nske ljepote. Kona鑞i izgled kose rezultat je djelovanja genetskih, hormonalnih i rasnih utjecaja i, dok god je zdrava i lijepa, 鑙ni nas zadovoljnima i samouvjerenima.

Ponovimo...

U na筫m vlasi箃u nalazi se oko 100.000 terminalnih vlasi, s tim da broj vlasi nije jednak u svakom vlasi箃u pa tako, na primjer, osobe sa svijetlom kosom (plava, crvena) imaju manji broj vlasi. Vlas u svom razvoju prolazi kroz tri faze 緄votnog ciklusa:

 • anagena faza (faza rasta) - kod 緀na traje 鑕tiri do 筫st, a kod mu筴araca dvije do 鑕tiri godine. Tijekom ove faze stanice matriksa dlake u dla鑞om folikulu (koji je pod stalnim hormonalnim utjecajem) intenzivno se umno綼vaju i iz njih raste dlaka. U normalnim uvjetima 85 posto vlasi kose nalazi se u anagenoj fazi.
 • katagena faza (faza mirovanja) - traje dva do tri tjedna, tijekom kojih dolazi do prestanka rasta kose.
 • telogena faza (faza ispadanja) - u prosjeku traje dva do 筫st mjeseci. Na kraju telogene faze kosa ispada, a iz korijena po鑙nju rasti nove dlake.

Glavni krivci vanjskih o箃e鎒nja

Vanjska o箃e鎒nja vlasi naj鑕规e su posljedica dekorativnih zahvata. Uzroci mogu biti mehani鑛e, fizikalne ili kemijske prirode. Od mehani鑛ih uzroka naj鑕规i je 鑕筶janje o箃rim 鑕筶jem ili najlonskom 鑕tkom. Naj鑕规i fizikalni uzroci su su筫nje kose izrazito toplim zrakom i njezino pretjerano izlaganje suncu. Me饀 vode鎖m kemijskim uzrocima o箃e鎒nja vlasi treba istaknuti bojanje kose, primjenu visoke koncentracije sredstava za izbjeljivanje te neodgovaraju鎖h sredstava za pranje i njegu kose.

Pet posto osjetljivih na boje za kosu

Kako bismo dobili 緀ljenu nijansu boje kose, u ve鎖ni slu鑑jeva koriste se trajne (permanentne) i polutrajne (semipermanentne) boje, na koje u ve鎖ni slu鑑jeva nema nikakvih reakcija. No, u oko pet posto osoba koje koriste boje za kosu javljaju se lokalne reakcije po tipu kontaktnog dermatitisa ili urtikarije, dok su sistemske reakcije tipa anafilaksije znatno rje餰.
Alergijske reakcije naj鑕规e se javljaju na sastojak paraphenylenediamin (PPD; alternativni nazivi - PPDA, Orsin™, Rodol™, Ursol™), kemijsku tvar koja se 筰roko primjenjuje u svim polutrajnim i trajnim bojama za kosu, 鑑k i bojama s eko-certifikatima, a ima je i u tekstilu, crnoj odje鎖, trajnoj tamno obojanoj 筸inki (zabranjen u svim ostalim kozmeti鑛im proizvodima, tako da nema opasnosti u crnoj olovci za o鑙, maskari i drugim proizvodima), tetova綼ma, fotografskim filmovima, fotokopirnoj tinti, crnoj gumi i uljima. Alergije na ostale sastojke boja za kosu iznimno su rijetke. Upotreba PPD-a kao boje za kosu je popularna jer je trajna i daje prirodan izgled, a boja kose postojana je i nakon vi筫kratnog pranja ili trajne ondulacije (minival).
PPD boje za kosu dolaze pakirane u dvije boce: jedna sadr緄 PPD boju, a druga aktivator. PPD je bezbojna tvar koja treba kisik kako bi postala obojana, no u djelomi鑞o oksidiranom stanju mo緀 uzrokovati alergiju kod osjetljivih osoba. Potpuno oksidiran PPD nije alergogen, tako da osjetljivi pojedinci mogu bez straha od alergije nositi perike ili krznene kapute.
Kontaktni dermatitis mo緀 biti iritativni, odnosno manifestirati se kao iritacija na mjestu primjene boje, a mo緀 biti i alergijski, koji nastaje kao posljedica alergijske reakcije na sastojak boje za kosu. Promjene su naj鑕规e smje箃ene na gornjim, ponekad i donjim vje餫ma, u筴ama, u vlasi箃u, na licu i vratu, a manifestiraju se kao oteklina i crvenilo s mjehuri鎖ma ili bez njih, pra鎒ni svrbe緊m. Kontaktna urtikarija vidi se na mjestu kontakta kao uzdignuta crvena oteklina. Anafilaksija koja se, sre鎜m, rijetko javlja, je burna alergijska reakcija koja tipi鑞o zahva鎍 vi筫 organskih sustava i obi鑞o zahtijeva neodgodivo lije鑕nje. Dijagnoza se postavlja epikutanim testiranjem.

Kako znati jeste li alergi鑞i na boju za kosu - Ve鎖na preparata za bojanje kose, posebice oni koji sadr緀 PPD, na ambala緄 ima upozorenje da se preporu鑥je u鑙niti epikutani test prije primjene radi provjere preosjetljivosti na PPD.

Postupak u slu鑑ju pojave PPD dermatitisa

Kod akutnog te筴og dermatitisa uzrokovanog PPD bojom za kosu potrebno je isprati kosu blagim 筧mponom kako bi se sprije鑙o daljnji prodor alergena. Zatim na zahva鎒ni dio ko緀 stavite oblog od dvopostotne otopine vodikova peroksida ili kalijeva permanganata razrije餰ne u omjeru 1:5000, 箃o 鎒 dovesti do potpune oksidacije PPD-a. Za skidanje nastalih krusti preporu鑥ju se vla緉i oblozi hladnog maslinova ulja. Lije鑕nje se zatim nastavlja primjenom blagih kortikosteroidnih krema ili emulzija, a u te緄m slu鑑jevima i kortikosterida u obliku tableta.
Lije鑕nje PPD dermatitisa na ostalim dijelovima tijela (osim vlasi箃a) provodi se primjenom lokalnih steroida u obliku krema ili emulzija.

﹖o trebate znati ako ste alergi鑞i na PPD

Ako ste alergi鑞i na PPD, potrebno je izbjegavati upotrebu svih oksidacijskih tipova boja za kosu (obi鑞o pakirane u dvije boce) te o postojanju alergije informirati svog frizera. Prihvatljiva alternativa mogu biti polutrajne boje, no treba znati da oko 10 posto populacije koja ima alergijsku reakciju na PPD reagira i na polutrajne boje pa je prije njihove primjene potrebno provesti testiranje.
U zamjenu za trajnu i polutrajnu boju preporu鑥je se primjena biljnih boja ili boja na bazi metalnih soli, iako se njima ne posti緀 trajno bojanje. Zapravo, u osoba alergi鑞ih na PPD ne postoji trajna boja za kosu koja sa sigurno规u ne鎒 izazvati alergijsku reakciju.
O alergiji na PPD treba informirati i lije鑞ika i stomatologa, posebice u slu鑑ju zahvata u kojima je potrebna primjena lokalnog anestetika. S obzirom na to da vas alergija na PPD mo緀 u鑙niti osjetljivima i na druge sastojke, trebali biste izbjegavati proizvode koji sadr緀 sljede鎒:

 • azo boje - koriste se u polutrajnim i privremenim bojama za kosu, kemijskim olovkama, benzinu, kao boja u prehrambenim namirnicama i lijekovima,
 • benzokain i prokain - koriste se kao lokalni anestetici u medicini i stomatologiji,
 • sulfonamidi, sulfoni, sulfa lijekovi - PPD alergija pove鎍va osjetljivost na lijekove iz ove skupine,
 • para-aminobenzojeva kiselina (PABA) - nalazi se u preparatima za za箃itu od sunca,
 • para-aminosalicilna kiselina.


Preporuke za njegu kose

 • pranje blagim 筧mponima, brisanje suhim i toplim ru鑞ikom, su筫nje po mogu鎛osti prirodno ili ni緊m temperaturom su筰la;
 • izbjegavati 鑕筶janje mokre kose i grubu manipulaciju;
 • 箃o je dulje mogu鎒 odga餫ti po鑕tak bojanja kose (najmanje do 16. godine) dok sve dlake u vlasi箃u ne prije饀 u terminalni oblik; po緀ljno je koristiti prirodne boje te izbjegavati bojanje kose u ku鎛oj radinosti;
 • pomodno 筰筧nje kose sa stanjivanjem vlasi otvara vlas i 鑙ni je neza箃i鎒nom prema vanjskim utjecajima pa to zahtijeva poseban tretman njege kojim se zatvara nastali defekt na vlasi;
 • ljeti se preporu鑥je kosu njegovati preparatima koji u sebi imaju za箃itni faktor;
 • obrve i trepavice zahtijevaju bri緉u njegu: redovito skidanje 筸inke masnom kremom, pranje i 鑕筶janje; ne preporu鑥je se trajno odstranjivanje dlaka s tog podru鑚a jer to mo緀 biti samo trenuta鑞i modni hir


UMIRENJE OSJETLJIVOG I IRITIRANOG VLASI㏕A PO菼NJE OVDJE...

Simptomi koji upu鎢ju na iritirano vlasi箃e, poput svrbe綼, crvenila i nelagode vlasi箃a, 鑕sto se javljaju tijekom dana, ali nemaju dokazanu patologiju.
Kao odgovor na taj problem, Laboratoriji Klorane odabrali su vrstu Paeonia lactiflora Pall. s dokazanim umiruju鎖m i antitiritacijskim svojstvima. Linija s ekstraktom bo緐ra umiruje osje鎍j iritacije i vra鎍 udobnost, a svojim opu箃aju鎖m mirisom pru綼 pravi u鑙nak relaksacije.


NOVA FORMULA
Klorane umiruju鎖 筧mpon s bo緐rom, 200 ml

pru綼 24-satnu udobnost, s fiziolo筴im pH;
MPC = 72,31 kn

NOVI PROIZVOD
Klorane gel balzam s bo緐rom, 150 ml

hidratantna gel tekstura koja umiruje vlasi箃e i omogu鎢je lak筫 ra硅e筶javanje;
MPC = 76,31 kn