English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Kultura tijela

 ostali 鑜anci
  

Kozmeti鑛i tretmani - u緄tak za sva osjetila

  

Probudite hedonista u sebi

  

Zelenim protiv akni

svi 鑜anci »

Kultura tijela

Hidratacija ko緀 iz dana u dan...

Podijeli

Autor:
Manuela ゛pro, dipl. ing.
objavljeno u broju 43 (8/05)

Kad organizmu nedostaje vode, stanice se isu箄ju, a njihovo starenje i odumiranje ubrzava

Voda je dio na筫 svakodnevice, a sa鑙njava i 鑑k 70 posto organizma. Bez nje organizam ne mo緀 funkcionirati jer ona sudjeluje u gotovo svim metaboli鑛im procesima. Prenosi hranjive supstance, pro鑙规ava (poma緀 u ukljanjanju toksina), razgra饀je, zasi鎢je i smanjuje osje鎍j gladi. Posebno blagotvoran u鑙nak ima na ko緐: 鑙sti je, masira, u鑦r规uje i tonificira, opu箃a te pospje箄je dinamiku obnove stanica. Voda je pokazala brojne pozitivne u鑙nke u lije鑕nju razli鑙tih ko緉ih oboljenja, osobito kod te緄h kroni鑞ih bolesti, gdje su zabilje緀ni 鑥desni rezultati.

Nije svaka voda ista

Razli鑙te vode razli鑙to djeluju na ko緐:
Morska voda - Sadr緄 niz ljekovitih supstanca poput silicija, joda, magnezija i ekstrakta algi, koji ko緐 opskrbljuju vlagom, poja鑑vaju cirkulaciju, pospje箄ju stani鑞o disanje i stani鑞u izmjenu te djeluju na razgradnju celulita i masno鎍.
Termalna voda - To je svaka izvorska voda koja pri izviranju ima temperaturu vi箄 od 300C, a pri povr筰ni otapa razli鑙te minerale (poput cinka i kalcija) i njihove soli te elemente u tragovima koji poti鑥 regeneraciju ko緀 te djeluju smiruju鎒 i protuupalno, a osobito su u鑙nkoviti kod nadra緀ne ko緀. Suhoj ko緄 vra鎍ju prirodnu vla緉ost i sprje鑑vaju nastanak akni i bora.
Obi鑞a voda - ﹊ri pore i 鑙ni ko緐 prijem鑙vijom, a naizmjeni鑞o toplo-hladno tu筰ranje poti鑕 cirkulaciju i u鑦r规uje tkivo.

Kozmeti鑛a industrija iskoristila je te medicinske spoznaje i uvrstila morsku i termalnu vodu u brojne proizvode. Tako je termalna voda postala temeljni sastojak svih linija za njegu osjetljive, suhe i dehidrirane ko緀 kao i one sklone aknama.

Prirodni ovla緄va鑙 ko緀

Kad organizmu nedostaje voda, stanice se isu箄ju, ubrzava se njihovo starenje i na kraju odumiru. Gubitak vode u ko緄 uzrokuje nekoliko 鑙mbenika, a najva緉iji su starenje i gubitak estrogena te 箃etan utjecaj okoli筧, ponajprije UV zra鑕nje, ali i svakodnevni stres i nepravilna prehrana bogata zasi鎒nim mastima i rafiniranim 筫鎒rom.
Zbog nedostatka vode, vezivno tkivo slabi, slabe i vlakna kolagena i elastina, pa ko綼 gubi napetost i elasti鑞ost, postaje mlohava, naborana i be緄votna.
Uno筫njem barem osam 鑑筧 vode dnevno zadovoljavamo potrebe organizma, ali ne i ko緀. Naime, ko綼 ve鎖nu vode ne mo緀 zadr綼ti u stanicama, pa je moramo nadoknaditi odre餰nim preparatima koji pobolj筧vaju hidrataciju. U kremama za svakodnevnu njegu dobrodo筶i su prirodni ovla緄va鑙 ko緀 kao 箃o su alge, liposomi, ceramidi, esencijalne masne kiseline i antioksidansi poput vitamina C i E. I neke kiseline povoljno djeluju na regulaciju vla緉osti ko緀, naro鑙to AHA, BHA i hijaluronska kiselina.

Odli鑑n u鑙nak imaju kreme s liposomima. To su mikro鑕stice strukture sli鑞e stani鑞oj membrani, sastavljene uglavnom od fosfolipida, koje nesmetano prolaze kroz stani鑞u membranu unose鎖 bioaktivne supstance, odnosno tvari od vitalnog zna鑕nja za rad stanica (bjelan鑕vine, vitamine, vodu i druge hranjive sastojke), koji 箃ite, hrane i revitaliziraju stanice ko緀. Zahvaljuju鎖 svojoj strukturi, lako prodiru u dublje slojeve, u 鑕mu le緄 njihova najve鎍 va緉ost. Bitno je napomenuti da imaju i sposobnost postupna osloba餫nja aktivnih supstanca, 鑙me se osigurava produljeno, blagotvorno djelovanje spomenutih bioaktivnih supstancija.
Esencijalne masne kiseline (linolna, linoleinska i arahidonska) vrlo su va緉e za zdravlje ko緀 i kose jer predstavljaju bitan strukturni materijal epiderme. One opskrbljuju ko緐 vodom i znatno ubla綼vaju crvenilo i nadra緀nu ko緐, osobito kod akni i razli鑙tih ko緉ih ekcema. Velik postotak tih kiselina nalazi se u ulju ko箃ice gro攫a koje se koristi kao sastavna komponenta mnogih preparata za njegu ko緀 jer sadr緄 i izuzetno jake antioksidanse proantocijanide.
Vitamin C sna綼n je antioksidans koji 箃iti ko緐 od utjecaja slobodnih radikala iz atmosfere, ultraljubi鑑stih zraka, sprje鑑va isu筰vanje ko緀, odnosno hidratizira te znatno osna綼va za箃itnu barijeru ko緀. Ima i va緉u ulogu u pretvaranju deaktiviranog vitamina E natrag u njegov antioksidativni aktivni oblik te kod sinteze bjelan鑕vina i stvaranja kolagena, a ti procesi mogu鎖 su samo uz prisustvo dovoljne koli鑙ne vode u tkivu. Nedostatak C vitamina uzrokuje gubitak vode u ko緄 i smanjenu sintezu kolagena, 箃o dovodi do stanjivanja ko緀 i pojave preosjetljivosti na vanjske utjecaje i slobodne radikale.
Vitamin E jak je antioksidans, a njegova primarna uloga je za箃ita masnih kiselina od oksidacije. Neizostavna je komponenta ve鎖ne proizvoda za za箃itu od sunca, a sam po sebi je za箃ita od svjetlosti, ima faktor za箃ite 3. Sprje鑑va nastanak sun鑑nih pjega, 箃iti ko緐 od isu筰vanja i nastanka bora. Stoga je nu緉o opskrbiti ko緐 vitaminom E prije sun鑑nja, svakako i nakon sun鑑nja kako bi se sprije鑙o 箃etan utjecaj UV zra鑕nja, a stanice obranile od 箃etnog utjecaja slobodnih radikala.
AHA i BHA kiseline djeluju kao eksfolijatori (omogu鎢ju uklanjanje povr筰nskih odumrlih stanica ko緀), ali i kao regulatori vla緉osti ko緀. Njihovom primjenom ko綼 se pro鑙规ava te postaje glatka i zategnuta zbog vra鎒ne izgubljene vlage.
Nerijetko, u hidratantnim preparatima nalazi se urea koja je va綼n sastavni dio hidrolipidnog omota鑑 ko緀 s va緉om ulogom ovla緄vanja u ro緉atom sloju ko緀. Naime, voda se ve緀 uklapanjem u kristalnu strukturu uree, a zatim polagano otpu箃a. Osim jake sposobnosti ovla緄vanja, urea djeluje i keratoliti鑛i, antimikrobno (preuzimanje vode remeti potrebe mikroorganizama za rastom), protuupalno itd.
Ekstrakti kamenica sadr緀 mje筧vinu dragocjenih peptida, minerala i vitamina, a sam biser (perla) vi筫 od dvadeset razli鑙tih aminokiselina 鑙ji su raspored i kombinacija sli鑞i prirodnom moisturizing faktoru u ro緉atom sloju ko緀.
Sve vi筫 preparata za njegu suhe ko緀 sadr緄 i chitosan, sastojak dobiven iz rakova oklopa, koji ima sli鑞o djelovanje kao hijaluronska kiselina koja ima izvanrednu sposobnost vezanja vode.

Ne zaboravite pravilnu prehranu

Ako imate problema sa suhom ko緊m i 緀lite da bude elasti鑞a i rumena, stalno je odr綼vajte vla緉om. Hidrataciju po鑞ite iznutra. Pijte barem osam do deset 鑑筧 vode dnevno, a umjesto s kavom, zapo鑞ite svje緀 iscije餰nim prirodnim sokom ili zelenim 鑑jem koji sadr緄 prirodne antioksidanse ili pak 鑑jem od mje筧vine ljekovitog bilja za 鑙规enje organizma. Prehrana treba biti bogata flavonoidima (mrkva, 箄msko vo鎒, tamna 鑟kolada...) koji stanice opskrbljuju kisikom, pobolj筧vaju hidrataciju i smanjuju bore. Vitamin C se osim u agrumima nalazi i u svje緊j paprici, cvjeta鑙 i ribizlama. Vitamina A osim u mrkvi ima u avokadu, jabukama, mangu, a blagotvorni vitamin E nalazi se u p筫ni鑞im klicama, maslinovu ulju, jajima i mlijeku. Omega 3 i omega 6 masnim kiselinama (jaki ovla緄va鑙 ko緀) bogate su gotovo sve vrste plave ribe, naro鑙to tuna, sku筧, srdela, in鎢ni i losos.
Ne zaboravite hidratacijske kreme i losione, a mo緀te si i sami pomo鎖 jednostavnim receptom za zadr綼vanje vode u ko緄. Najnovija istra緄vanja pokazala su da namakanje ko緀 ili tu筰ranje od najmanje10-ak minuta i te kako vra鎍 ko緄 vlagu izvana ako se neposredno nakon tu筰ranja nama緀mo hidratantnom kremom ili uljem.