English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Neurologija

 ostali 鑜anci
  

Tko sam ja? 萿desna pri鑑...

  

Bolest crne jezgre mozga

  

Bol u glavi - uzrok u vratu

svi 鑜anci »

Neurologija

Lumbalna diskopatija - mikrotraume naj鑕规i uzrok

Podijeli

Autor:
prim. dr. sc. Damir Kova, dr. med., spec. neurokirurg
objavljeno u broju 46 (2/06)

Lumbalna diskopatija - mikrotraume naj鑕规i uzrok

Mnogi uzroci mogu poremetiti sklad funkcije diska, a jedna od naj鑕规ih je vibracijska trauma, pa su profesionalni voza鑙 najvi筫 pogo餰ni

Stranica: « 1 [2]

Operacija bez skalpela pod rtg kontrolom


Operativni zahvat

Prikaz poslijeoperacijskog o緄ljka nakon perkutane diskektomije

Kombinacija pristupa bolesnom disku kroz ko緐 (perkutanog), koji se po鑕o upotrebljavati kod kemonukleolize, te razvoj kirur筴ih instrumenata i tehnologije kirur筴og rada, doveli su do pobolj筧nja u lije鑕nju hernije slabinskog diska. Uspjesi su potaknuli nastanak nove metode lije鑕nja - perkutane diskektomije (ektomija = uklanjanje bolesnog dijela tijela operacijom, u ovom slu鑑ju diska). Otac te metode japanski je lije鑞ik prof. dr. Hijikata, a prve operacije izvedene su 1975. godine. Preko Japana metoda se pro筰rila u SAD, ﹙icarsku, Francusku, Njema鑛u, Veliku Britaniju, a od 1988. godine primjenjuje se i u nas.
Zahvat perkutane endoskopske diskektomije izvodi se uz primjenu lokalnog anestetika, a s bolesnikom se tijekom operacije razgovara.
Igla, debljine nekoliko milimetara i du緄ne deset centimetara, uvodi se od trnastog nastavka u visini bolesnog diska, a na strani tegoba, s tim da se vrh postavlja u anatomsko sredi箃e diska. Rtg snimkom utvr饀je se da disk nije pukao i da nema slobodnih fragmenata diska u kanalu kralje緉ice. Ako su ti uvjeti ispunjeni, na iglu se navode cijevi (sustav klju - klju鑑nica) te se najprije razli鑙tim ru鑞im hvatalicama, a zatim i elektri鑞im reza鑙ma, odstranjuje diskalna masa. Smatra se da je za trajno izlje鑕nje dovoljno ukloniti oko dva grama diska.
Cijeli se zahvat izvodi pod rendgenskom kontrolom. Intradiskalno podru鑚e kontrolira se uporabom minijaturne kamere, kojom se vizualizira prostor unutar diska, a cijeli rad prati se na monitoru. Operacija traje u prosjeku 40 minuta. Nakon 箃o je obavljena operacija, bolesnici se smje箃aju na kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Dan nakon zahvata ustaju iz kreveta i u poslijeoperacijskom tijeku osposobljavaju se za normalan 緄vot fizikalnom terapijom.
Lije鑕nje perkutanim putem mo緀 se obaviti samo na odre餰nim bolesnicima koji boluju od hernije slabinskog diska. Kandidati za to lije鑕nje prije svega su mla餴 bolesnici u kojih jo nije nastupilo oko箃avanje izme饀 kralje綼ka te oni u kojih jo nema te緄h neurolo筴ih o箃e鎒nja. Bolesnici ve operirani klasi鑞im na鑙nom nisu kandidati za tu metodu. Prema mnogim statistikama, ovim se putem mo緀 izlije鑙ti oko 10 - 20 posto bolesnika s hernijom slabinskog diska.
Iako su rezultati dobri, nedostatak ove metode je u tome 箃o je jo nedovoljna vizualizaciji rada tijekom operacije, a bolesnici, i jo vi筫 operater, izlo緀ni su rtg zra鑕nju.
U posljednje vrijeme u mnogim se svjetskim centrima, ali i ambulantno, koristi sli鑑n operacijski postupak tako da se u centralni dio diska postavlja tanka vodilica i zatim obavi denaturacija jezgre diska YAG laserom.

Otvorena operacija - jo uvijek naj鑕规a

No, naj鑕规e primjenjivani operacijski postupak i danas je "otvorena operacija", tzv. interlaminektomija, gdje se malim rezom u slabinskom dijelu kralje緉ice pristupa izme饀 lukova kralje綼ka, dolazi do bolesnog diska, koji se ve鎖m dijelom odstranjuje, i tako osloba餫 pritisnuti 緄vac. Operateri u upotrebljavaju operacijske lupe ili operacijski mikroskop, 鑙me uve鎍vaju podru鑚e rada, a operacijski rez se smanjuje. Me饀tim, treba imati na umu da je mikroskop samo pomo鎛o sredstvo te da u ve鎖ni slu鑑jeva operacijski rezultat ovisi o znanju i iskustvu neurokirurga, a manje o tehni鑛im pomagalima.
Najnoviji operacijski postupak u lije鑕nju hernije slabinskog diska uklju鑥je pra鎒nje cijeloga operacijskog tijeka minijaturnom kamerom, odnosno pra鎒nje na monitoru. Takav operacijski postupak naziva se endoskopski kontrolirana mikrodiskektomija, a u nekim centrima takvi operacijski postupci mogu se izvesti pod kontrolom kompjutorizirane tomografije (CT).

Nisu svi kandidati za umjetni disk

U nekih bolesnika (osobito mladih), s upornim bolovima u kri緄ma koji ne prestaju i poslije dugotrajna konzervativnog lije鑕nja, a neuroradiolo筴im pretragama utvrdi se bolestan slabinski disk, indicirano je promijeniti disk u cijelosti. Ta metoda nije pro筰rena diljem svijeta, poput promjena kuka, jer je rezervirana za drugu kategoriju bolesnika, ali u pravilno izabranih bolesnika daje odli鑞e rezultate. U tom slu鑑ju operacija se provodi kroz trbuh. Potro筫ni bolesni disk ukloni se i postavi umjetni od krom-teflona s poliuretanskom jezgrom.

Diskove treba 鑥vati

U zaklju鑛u treba podsjetiti da diskove, amortizere izme饀 kralje綼ka treba 鑥vati i njegovati. Stoga 鑕sto treba mijenjati pozicije tijela jer tako diskovi najbolje funkcioniraju. Treba se 鑥vati od optere鎒nja kralje緉ice, prisilna polo綼ja tijela, naglih trzaja, kontinuirane vibracijske traume, prekomjerne tjelesne te緄ne i redovito vje綽ati.
Mnogo je dobrih lijekova koji ubla綼vaju bolove kod bolnih kri綼, ali i dobrih konzervativnih postupaka u lije鑕nju hernije slabinskog diska. Me饀tim, ako je konzervativno lije鑕nje neuspje筺o, ne treba ga provoditi predugo. To vi筫 箃o su nam danas na raspolaganju mnogi vi筫-manje invazivni postupci u operacijskom lije鑕nju hernije slabinskog diska, tako da s pravom govorimo o protektivnoj kirurgiji slabinskog diska.

Stranica: « 1 [2]