English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Ginekologija i porodni箃vo

 ostali 鑜anci
  

Stres i trudno鎍 ne idu zajedno: KAKO SE PONA〢TI U TRUDNO艻

  

Herpes, stigma i enigma

  

Oni dani u mjesecu

svi 鑜anci »

Ginekologija i porodni箃vo

Policisti鑞i jajnici - briga za cijeli 緄vot

Podijeli

Autor:
Goran Vuji, dr. med., spec. ginekologije i porodni箃va
objavljeno u broju 47 (04/06)

Policisti鑞i jajnici - briga za cijeli 緄vot

Naj鑕规i simptomi sindroma policisti鑞ih jajnika nastaju zbog neravnote緀 hormona i povi筫nih vrijednosti mu筴ih spolnih hormona

Stranica: [1] 2 »

Termin "policisti鑞i jajnici" u praksu je uveden tridesetih godina ovog stolje鎍, a temeljio se na morfolo筴im karakteristikama jajnika, tj. njihovu izgledu. Tako se i danas dijagnoza PCOS (PoliCystic Ovarial Syndrome), me饀 ostalim, postavlja na osnovi karakteristi鑞a ultrazvu鑞og izgleda jajnika.

゛rolika slika - vi筫 dijagnosti鑛ih parametara

Policisti鑞i jajnici zapravo ozna鑑vaju sindrom ili skup simptoma koji mo緀 imati vrlo 筧roliku sliku i 鑙ja je u鑕stalost u 緀na fertilne dobi izme饀 筫st i deset posto. U sklopu tog poreme鎍ja javljaju se kroni鑞e hiperandrogene anovulacije, tj. ciklusi su zbog vi筴a testosterona bez ovulacije.
To鑑n uzrok nastanka PCOS-a nije potpuno poznat. Prepoznati patofiziolo筴i mehanizmi su vrlo slo緀ni, a dijagnoza se postavlja na osnovi sljede鎖h parametara:

 • po鑕tak obi鑞o u pubertetu
 • poreme鎍ji menstruacijskog ciklusa
 • klini鑛i izgled - akne, poja鑑na dlakavost, ispadanje kose
 • bezbolne menstruacije
 • neplodnost
 • policisti鑞i jajnici na UZV pregledu
 • analiza hormonskog statusa
 • metaboli鑛i poreme鎍ji (inzulinska rezistencija)
 • prekomjerna tjelesna te緄na.

No, vi筫kratno je utvr餰no da navedene analize i pretrage nemaju uvijek visoku pouzdanost za postavljanje sigurne dijagnozu, a razlog je nedvojbeno 筰rok spektar klini鑛ih i laboratorijskih nalaza u bolesnica, primjerice:

 • povi筫n LH, LH/FSH odnos >3 (pouzdanost 50 posto)
 • samo hormonske analize (pouzdanost manje od 50(posto)
 • pozitivan gestagenski test (pouzdanost 90 posto)
 • UZV nalaz PCOS (pouzdanost 90 posto).


Akne u pacijentice s PCOS-om

Naj鑕规i simptomi koji se javljaju u sklopu PCOS-a nastaju zbog neravnote緀 hormona i povi筫nih vrijednosti mu筴ih spolnih hormona: akne, poja鑑na dlakavost, opadanje kose, seboreja, neplodnost, neredovite menstruacije, 鑕规i ponavljani spontani poba鑑ji, pretilost. Ako se analiziraju bolesnice s nekim od gore navedenih simptoma, PCOS 鎒mo na鎖 u:

 • 75 posto 緀na s izostankom ovulacije
 • 87 posto 緀na s produ緀nim menstruacijskim ciklusom (oligomenoreja)
 • 30 do 40 posto 緀na s izostankom menstruacije (amenoreja)
 • 90 posto 緀na s poja鑑nom dlakavo规u (hirzutizam)
 • 85 posto 緀na s aknama.

Oko 30 do 40 posto 緀na sa znakovima PCOS-a, osobito ako je povi筫n luteiniziraju鎖 hormon (LH), je neplodno, a 40 do 50 posto 鎒 ih imati ponavljane spontane poba鑑je i povi筫n rizik za hiperstimulaciju jajnika u potpomognutim postupcima umjetne oplodnje. Vi筫 od polovice 緀na koje su imale tri i vi筫 spontanih poba鑑ja boluje od sindroma policisti鑞ih jajnika.


Poja鑑na dlakavost u pacijentica s PCOS-om

Uz estetske i reprodukcijske probleme, PCOS tijekom duljeg razdoblja uzrokuje povi筫n morbiditet, tj. oboljenja kao 箃o su:

 • kasnija menopauza
 • disfunkcijska krvarenja
 • dva do tri puta 鑕规i spontani poba鑑ji
 • anemija
 • pretilost
 • abnormalnost lipida
 • sedam puta 鑕规e kardiovaskularne bolesti
 • ve鎍 u鑕stalost 筫鎒rne bolesti (16 posto)
 • povi筫n krvni tlak (hipertenzija) (40 posto)
 • pove鎍n rizik za razvoj karcinoma (endometrija i jajnika)
 • 鑕规e histerektomije (odstranjenje maternice).

Poznato je da je jedan od osnovnih hormonskih i metaboli鑛ih poreme鎍ja u bolesnica s PCOS-om abnormalnost u djelovanju inzulina. Ponajprije pretile, ali i mr筧ve 緀ne, pokazuju neosjetljivost na djelovanje inzulina, pa se stoga razvija hiperinzulinemija. Poreme鎍j u iskori箃avanju inzulina javlja se u vi筫 od 80 posto pretilih, a znatno rje餰 u 緀na normalne tjelesne te緄ne koje boluju od PCOS-a. Povi筫na razina inzulina vezana je uz povi筫nu razinu mu筴ih spolnih hormona, osobito ukupnog i slobodnog testosterona. Za 緀ne s navedenim simptomima vrlo je va緉o pravilno lije鑕nje, kako zbog navedenih estetskih i reproduktivnih komplikacija, tako i zbog povi筫na rizika za razvoj brojnih bolesti u kasnijoj 緄votnoj dobi.

Stranica: [1] 2 »