English

Pratite nas na Facebooku

Ginekologija i porodni箃vo

 ostali 鑜anci
  

Zaposlene trudnice

  

Bolni dani u mjesecu

  

Povratak iskonskoj ulozi

svi 鑜anci »
Aronia

Anketa

 
Kako brinete o svojoj kosi, ko緄 i noktima?
uzimam dodatke prehrani dva puta godi筺je (prolje鎒, ljeto) tijekom mjesec dana
uzimam dodatke prehrani jednom godi筺je tijekom dva do tri mjeseca
uzimam dodatke prehrani dva puta godi筺je tijekom dva do tri mjeseca
oslanjam se samo na svakodnevnu prehranu» Rezultati
» Ostale ankete

Ginekologija i porodni箃vo

Policisti鑞i jajnici - briga za cijeli 緄vot

Podijeli

Autor:
Goran Vuji, dr. med., spec. ginekologije i porodni箃va
objavljeno u broju 47 (04/06)

Policisti鑞i jajnici - briga za cijeli 緄vot

Naj鑕规i simptomi sindroma policisti鑞ih jajnika nastaju zbog neravnote緀 hormona i povi筫nih vrijednosti mu筴ih spolnih hormona

Stranica: [1] 2 »

Termin "policisti鑞i jajnici" u praksu je uveden tridesetih godina ovog stolje鎍, a temeljio se na morfolo筴im karakteristikama jajnika, tj. njihovu izgledu. Tako se i danas dijagnoza PCOS (PoliCystic Ovarial Syndrome), me饀 ostalim, postavlja na osnovi karakteristi鑞a ultrazvu鑞og izgleda jajnika.

゛rolika slika - vi筫 dijagnosti鑛ih parametara

Policisti鑞i jajnici zapravo ozna鑑vaju sindrom ili skup simptoma koji mo緀 imati vrlo 筧roliku sliku i 鑙ja je u鑕stalost u 緀na fertilne dobi izme饀 筫st i deset posto. U sklopu tog poreme鎍ja javljaju se kroni鑞e hiperandrogene anovulacije, tj. ciklusi su zbog vi筴a testosterona bez ovulacije.
To鑑n uzrok nastanka PCOS-a nije potpuno poznat. Prepoznati patofiziolo筴i mehanizmi su vrlo slo緀ni, a dijagnoza se postavlja na osnovi sljede鎖h parametara:

 • po鑕tak obi鑞o u pubertetu
 • poreme鎍ji menstruacijskog ciklusa
 • klini鑛i izgled - akne, poja鑑na dlakavost, ispadanje kose
 • bezbolne menstruacije
 • neplodnost
 • policisti鑞i jajnici na UZV pregledu
 • analiza hormonskog statusa
 • metaboli鑛i poreme鎍ji (inzulinska rezistencija)
 • prekomjerna tjelesna te緄na.

No, vi筫kratno je utvr餰no da navedene analize i pretrage nemaju uvijek visoku pouzdanost za postavljanje sigurne dijagnozu, a razlog je nedvojbeno 筰rok spektar klini鑛ih i laboratorijskih nalaza u bolesnica, primjerice:

 • povi筫n LH, LH/FSH odnos >3 (pouzdanost 50 posto)
 • samo hormonske analize (pouzdanost manje od 50(posto)
 • pozitivan gestagenski test (pouzdanost 90 posto)
 • UZV nalaz PCOS (pouzdanost 90 posto).


Akne u pacijentice s PCOS-om

Naj鑕规i simptomi koji se javljaju u sklopu PCOS-a nastaju zbog neravnote緀 hormona i povi筫nih vrijednosti mu筴ih spolnih hormona: akne, poja鑑na dlakavost, opadanje kose, seboreja, neplodnost, neredovite menstruacije, 鑕规i ponavljani spontani poba鑑ji, pretilost. Ako se analiziraju bolesnice s nekim od gore navedenih simptoma, PCOS 鎒mo na鎖 u:

 • 75 posto 緀na s izostankom ovulacije
 • 87 posto 緀na s produ緀nim menstruacijskim ciklusom (oligomenoreja)
 • 30 do 40 posto 緀na s izostankom menstruacije (amenoreja)
 • 90 posto 緀na s poja鑑nom dlakavo规u (hirzutizam)
 • 85 posto 緀na s aknama.

Oko 30 do 40 posto 緀na sa znakovima PCOS-a, osobito ako je povi筫n luteiniziraju鎖 hormon (LH), je neplodno, a 40 do 50 posto 鎒 ih imati ponavljane spontane poba鑑je i povi筫n rizik za hiperstimulaciju jajnika u potpomognutim postupcima umjetne oplodnje. Vi筫 od polovice 緀na koje su imale tri i vi筫 spontanih poba鑑ja boluje od sindroma policisti鑞ih jajnika.


Poja鑑na dlakavost u pacijentica s PCOS-om

Uz estetske i reprodukcijske probleme, PCOS tijekom duljeg razdoblja uzrokuje povi筫n morbiditet, tj. oboljenja kao 箃o su:

 • kasnija menopauza
 • disfunkcijska krvarenja
 • dva do tri puta 鑕规i spontani poba鑑ji
 • anemija
 • pretilost
 • abnormalnost lipida
 • sedam puta 鑕规e kardiovaskularne bolesti
 • ve鎍 u鑕stalost 筫鎒rne bolesti (16 posto)
 • povi筫n krvni tlak (hipertenzija) (40 posto)
 • pove鎍n rizik za razvoj karcinoma (endometrija i jajnika)
 • 鑕规e histerektomije (odstranjenje maternice).

Poznato je da je jedan od osnovnih hormonskih i metaboli鑛ih poreme鎍ja u bolesnica s PCOS-om abnormalnost u djelovanju inzulina. Ponajprije pretile, ali i mr筧ve 緀ne, pokazuju neosjetljivost na djelovanje inzulina, pa se stoga razvija hiperinzulinemija. Poreme鎍j u iskori箃avanju inzulina javlja se u vi筫 od 80 posto pretilih, a znatno rje餰 u 緀na normalne tjelesne te緄ne koje boluju od PCOS-a. Povi筫na razina inzulina vezana je uz povi筫nu razinu mu筴ih spolnih hormona, osobito ukupnog i slobodnog testosterona. Za 緀ne s navedenim simptomima vrlo je va緉o pravilno lije鑕nje, kako zbog navedenih estetskih i reproduktivnih komplikacija, tako i zbog povi筫na rizika za razvoj brojnih bolesti u kasnijoj 緄votnoj dobi.

Stranica: [1] 2 »