English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Teme

  

Tema broja

   

Alergologija

   

Alternativna medicina

   

Baromedicina

   

Biljna ljekarna

   

Dentalna medicina

   

Dermatologija

   

Dijagnostika

   

Estetska medicina

   

Fizikalna medicina

   

Fizikalna terapija

   

Ginekologija i porodništvo

   

Hitni medicinski postupci

   

Homeopatija

   

Imunologija

   

Infektologija

   

Interna medicina

   

Iz strane literature

   

Javno zdravstvo

   

Kirurgija

   

Klinička istraživanja

   

Klub Avéne

   

Kontaktologija

   

Kultura tijela

   

Logopedija

   

Mali, korisni savjeti

   

Medicinski leksikon

   

MediSense klub

   

Neurologija

   

Nutricionizam

   

Oftalmologija

   

Opća medicina

   

Ortopedija

   

Otorinolaringologija

   

Pedijatrija

   

Predstavljamo knjige

   

Prevencija

   

Priroda i zdravlje

   

Psihijatrija

   

Psihologija

   

Pulmologija

   

Reumatologija

   

Samoliječenje

   

Sport i rekreacija

   

Stručne zanimljivosti

   

Traumatologija

   

Trudnoća i majčinstvo

   

Udruge oboljelih

   

Urologija

   

Vi pitate - mi odgovaramo

   

Zdravlje Plus - prehrambeni kutak

   

Školska medicina

  

Stručno-promotivni članci

Ponuda za oglašavanje

Zagreb, siječanj 2017.

Poštovani poslovni partneri,

"Vaše zdravlje - vodič za zdraviji život" je časopis za popularizaciju medicine i samoliječenje, koji je od 1998. godine dostupan u ljekarnama, privatnim liječničkim ordinacijama i drugim zdravstvenim ustanovama RH kao besplatan uzorak.

Okuplja brojne stručnjake kvalificirane za određena medicinska područja, koji nesebično prenose sva nova saznanja te tako svojom stručnošću pridonose već prepoznatoj kvaliteti.

Registriran je pri Uredu za javno priopćavanje RH, a prema Zakonu o knjižnicama obvezni primjerci se redovito dostavljaju Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (ISSN - International Standard Serial Number - 1332-232X).


Plan izlaska časopisa u 2017.

Izdanje Objava Predaja narudžbe zaključno s: Predaja materijala za izradu oglasa promo članaka zaključno s: Predaja gotovih oglasa zaključno s:
ožujak / br. 104 13.3. 20.2. 20.2. 6.3.
lipanj / br. 105 5.6. 8.5. 8.5. 29.5.
rujan / br. 106 11.9. 14.8. 14.8. 4.9.
prosinac / br. 107 4.12. 6.11. 6.11. 27.11.

Formati oglasa

Download formata i cjenika oglasa u jpg formatu (803 KB)

Svi posebni zahtjevi dogovaraju se isključivo s glavnom urednicom.


Tehnički podaci

Dostava oglasnog materijala

Putem e-maila (carmen.zurak@oktal-pharma.hr ili tvrtko@hand.hr).

Formati datoteka

 • *.jpg (obvezno u CMYK-u + minimalna rezolucija 300 dpi)
 • oglasi za korice punog su formata časopisa i trebaju biti napušteni 3 mm sa svake strane
 • oglasi za knjižni blok ne trebaju napuste
 • oglase molimo isporučiti bez oznaka za tiskare (rezne cajhne i sl.)

Tehnički podaci časopisa

 • naklada - 70.000 komada; bez remitende
 • periodika - kvartalno
 • opseg - 92 str. (88 + 4)
 • format - 210 x 280 mm (obrezani)
 • tisak - 4/4
 • papir omota - KD 170 g/m2
 • papir knjižnog bloka - KD matt 80 g/m2 (UPM STAR MATT)
 • uvez - 2 x klamano, obrezano na format

Osnovni uvjeti oglašavanja

Osnova za objavu oglasa: ugovor ili pismena narudžba poslana e-mailom uz mogućnost identifikacije pošiljatelja.

Otkazni rok: isključivo u pismenom obliku - 15 dana prije izlaska časopisa.

Poseban smještaj: naplaćuje se dodatnih 20 posto od neto cijene oglasnog prostora.

Cijena izrade oglasa: iznosi 1.500,00 kn + PDV i vrijedi samo za objavu oglasa u časopisu "Vaše zdravlje". Idejno rješenje izrađuje Hand creative d.o.o. te Naručitelju ispostavlja račun za uslugu. U slučaju potrebe za objavom istog oglasa u drugim časopisima potrebno je s Hand creative d.o.o. dogovoriti novčani iznos za preuzimanje prava na daljnju objavu. Na cijenu izrade ne odobravaju se popusti.

Cijenik oglasnog prostora

4. omotna 16.500 kn
3. omotna 12.000 kn
2. omotna 13.500 kn
2/1 17.000 kn
1/1 11.500 kn
1/2 7.000 kn
1/3 5.000 kn
1/4 4.000 kn
1/8 1.500 kn

Napomena:
Na navedene cijene zaračunava se PDV.

Nakladnik zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene cijena od strane tiskare ili tečaja EUR-a za više od 2 posto. Na navedene cijene zaračunava se PDV. Rok plaćanja je 30 dana od nadnevka na računu.

Cjenik oglasnog prostora - web stranica www.vasezdravlje.com

Paket Sadržaj Pozicija Min. broj prikazivanja mjesečno Rotacije Cijena / kn
          1
mjesec
3
mjeseca
A sponzorirani članak svi objavljeni članci, na vrhu lijevog stupca 60.000 max. 3 1.000 2.500
B banner 728x90 svi objavljeni članci, iznad članka (above the fold) 60.000 (180.000 kroz 3 mjeseca) max. 3 1.000 2.500
C banner 137x274 naslovnica (lijevo, ispod riječi urednika)
i svi objavljeni članci (lijevo, ispod popisa tema iz kategorije)
60.000 (180.000 kroz 3 mjeseca) max. 3 300 800
D sponzorirani članak + banner 728x90 sponzorirani članak - svi objavljeni članci, na vrhu lijevog stupca

banner 728x90 - svi objavljeni članci, iznad članka (above the fold)
60.000 (180.000 kroz 3 mjeseca) max. 3 1.600 4.000
E sponzorirani članak + banner 728x90 +
banner 137x274
sponzorirani članak - kao u paketu A

banner 728x90 - kao u paketu B

banner 137x274 - kao u paketu C
60.000 (180.000 kroz 3 mjeseca) max. 3 1.800 4.300
 
sponzor stručne kategorije cijena na upit

Napomena:
Na navedene cijene zaračunava se PDV.

Cjenik ubacivanja promidžbenih materijala

Cjenik se odnosi na uslugu korištenja prostora tiskovine ubacivanjem promidžbenih materijala, a uključuje ‘oglasni prostor za promidžbeni materijal’ i ‘doradne radnje’.

Umetanje promidžbenog materijala (oglasni prostor) Cijena
A5, A4 (jednostrano ili obostrano) – 2 str. 11.500 kn
A5, A4 - 4 str. 23.000 kn
A5, A4 - 8 str. 34.000 kn
A5, A4 - 16 str. 46.000 kn
uzorci 11.500 kn
Doradne radnje Cijena
strojno umetanje na slučajno odabranu str. 0,05 kn/kom.
ručno umetanje na točno određenu str. 0,20 kn/kom.
ostale mogućnosti na upit

Napomena:
Kako bi se unaprijed utvrdila točna jedinična cijena dodatnih radova, uzorak je potrebno dostaviti na uvid u redakciju.

Cjenik vrijedi za ubacivanje u cijelu nakladu. U slučaju ubacivanja u dio naklade cijena se posebno dogovara, a ovisi o nakladi u koju se ubacuje.

Na navedene cijene zaračunava se PDV.

Popusti

Popusti se posebno dogovaraju.


Opći uvjeti oglašavanja

Naručitelj svojom izjavom jamči regularnost autorskih i drugih prava. Svi eventualni zahtjevi trećih osoba po ovoj stavci padaju na teret Naručitelja.

Za neispunjavanje Ugovora, odnosno ako Naručitelj ne naruči objavu oglasa ukupne količine prema Ugovoru, isti gubi pravo na popuste ostvarene temeljem te veličine. U tom slučaju, Nakladnik zadržava pravo obračunati razliku u odnosu na odobreni popust.

U slučaju da Naručitelj ne ispuni svoju obvezu u krajnjem roku predaje materijala, Nakladnik nije dužan objaviti kasnije pristigle materijale. Ako je Nakladnik zbog neobjavljivanja naručenog pretrpio štetu, može Naručitelja teretiti za istu i to u iznosu 25 posto od apsolutnog iznosa naručene objave kao i u slučaju otkazivanja narudžbe izvan utvrđenih vremenskih okvira, to jest nakon isteka 10 (deset) radnih dana od datuma zaključne predaje narudžbe.

Materijale za objavu na zahtjev vraćamo (najaviti prilikom naručivanja objave).

Uredništvo zadržava pravo:

Reklamacije

Reklamacije se prihvaćaju isključivo u pismenom obliku, najkasnije 7 dana od primitka časopisa.


Opći uvjeti poslovanja

Naručitelji s količinskom obvezom sklapaju Ugovor o oglašavanju, kojeg zaključuju Oktal Pharma kao Nakladnik i Naručitelj. Ugovor se potpisuje isključivo za kalendarsku godinu. Količinski popust prema broju ugovorenih oglasa obračunava se na svakom računu izdanom za uslugu oglašavanja. Potpisnicima Ugovora cijena oglasnog prostora zagarantirana je do kraja tekuće godine.

Uvjeti plaćanja: avansno (prema ponudi) ili 30 dana od nadnevka na računu. Za avansno plaćanje odobrava se 2 posto popusta ako Naručitelj zatraži ponudu prema kojoj iznos uplaćuje unutar 7 dana od nadnevka na ponudi.

Ukoliko postoje otvorena i nepodmirena potraživanja od strane Nakladnika prema Naručitelju, Nakladnik nije dužan ispostaviti ponudu za prijevremeno plaćanje sve dok Naručitelj u cijelosti ne podmiri sva prethodna dugovanja. Naručitelji koji ujedno nisu i dobavljači Oktal Pharme dužni su priložiti garanciju plaćanja u obliku mjenice ili bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili plaćaju avansno.

Usluga oglašavanja provodi se isključivo na temelju unaprijed ispostavljene narudžbenice uz mogućnost identifikacije pošiljatelja. Narudžbenica mora sadržavati sve elemente koje propisuje zakonodavstvo.


Marketing

Oktal Pharma d.o.o.
Vaše zdravlje - vodič za zdraviji život
Utinjska 40, 10020 Zagreb

Žiro račun 2402006-1100055645 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)
Matični broj: 3856020
OIB: 30750621355
Kontakt: Carmen Rivier-Zurak, dr. med.
voditeljica korporativnih projekata
tel: +385 1/6595 768
fax: +385 1/6595 700
mob: +385 91/4550 478
e-mail: carmen.zurak@oktal-pharma.hr
e-mail: vase.zdravlje@oktal-pharma.hr