English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Teme

  

Tema broja

   

Alergologija

   

Alternativna medicina

   

Baromedicina

   

Biljna ljekarna

   

Dentalna medicina

   

Dermatologija

   

Dijagnostika

   

Estetska medicina

   

Fizikalna medicina

   

Fizikalna terapija

   

Ginekologija i porodništvo

   

Hitni medicinski postupci

   

Homeopatija

   

Imunologija

   

Infektologija

   

Interna medicina

   

Iz strane literature

   

Javno zdravstvo

   

Kirurgija

   

Klinička istraživanja

   

Klub Avéne

   

Kontaktologija

   

Kultura tijela

   

Logopedija

   

Mali, korisni savjeti

   

Medicinski leksikon

   

MediSense klub

   

Neurologija

   

Nutricionizam

   

Oftalmologija

   

Opća medicina

   

Ortopedija

   

Otorinolaringologija

   

Pedijatrija

   

Predstavljamo knjige

   

Prevencija

   

Priroda i zdravlje

   

Psihijatrija

   

Psihologija

   

Pulmologija

   

Reumatologija

   

Samoliječenje

   

Sport i rekreacija

   

Stručne zanimljivosti

   

Traumatologija

   

Trudnoća i majčinstvo

   

Udruge oboljelih

   

Urologija

   

Vi pitate - mi odgovaramo

   

Zdravlje Plus - prehrambeni kutak

   

Školska medicina

  

Stručno-promotivni članci

Pravne informacije i uvjeti korištenja

Svako korištenje www.vasezdravlje.com podliježe niže iznesenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na www.vasezdravlje.com ne smiju se kopirati osim u slučaju da se kopije koriste za nekomercijalnu i osobnu uporabu. Uz poštivanje navedenog ograničenja, kopiranje je dopušteno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj web stranici navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovoj web stranici dopuštena je samo uz prethodno izričito odobrenje OKTAL PHARME d.o.o.

Ova web stranica daje općenite informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz zaštitu zdravlja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja sa za to kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj web stranici, molimo obratite se liječniku ili ljekarniku, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova, biljnih lijekova, medicinskih proizvoda, i dodataka prehrani u promet u vašoj zemlji.

OKTAL PHARMA d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.vasezdravlje.com suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. OKTAL PHARMA d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.vasezdravlje.com kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. OKTAL PHARMA d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove web stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ova web stranica sadržava informacije trećih strana i poveznice na druge stranice na Internetu nad kojima OKTAL PHARMA d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način. OKTAL PHARMA d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovoj web stranici postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda zaštićeni su žigovi njihovih legitimnih vlasnika.

OKTAL PHARMA d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja svojih web stranica i prikupljat će podatke o identitetu osoba (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama, odnosno bolje razumjeli vaše potrebe. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da OKTAL PHARMA d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu OKTAL PHARMA d.o.o. bit će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili će vam biti dostupne na drugi prikladan način.