svi članci autora

DNA testovi u kliničkoj medicini

Neinvazivno prenatalno testiranje predstavlja revolucionaran doprinos genetike i napretka molekularno biološke tehnologije u prenatalnoj medicini i kliničkoj praksi