Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Vizualni identitet i sadržaj web-stranice www.vasezdravlje.com zaštićeni su autorskim pravima koja pripadaju društvu Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb, Hrvatska, OIB: 30750621355 kao izdavaču web-stranice www.vasezdravlje.com (dalje u tekstu: OKTAL PHARMA) ili su ustupljena OKTAL PHARMI, a u vlasništvu su trećih osoba.

KORISNICI mogu slobodno pristupati, koristiti i pretraživati web-stranicu www.vasezdravlje.com, ali se na web-stranici objavljeni sadržaji, uključujući vizualni identitet, smiju preuzimati ili koristiti samo za nekomercijalne i osobne potrebe KORISNIKA. Pristupom ovim stranicama KORISNICI ne stječu nikakva autorska ili ostala prava intelektualnog vlasništva korištenjem sadržaja zaštićenih autorskim pravima u vlasništvu OKTAL PHARME ili trećih osoba.

Posebno je izričito zabranjeno umnožavati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati ili kopirati ovdje navedeni sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ili vizualni identitet web-stranice www.vasezdravlje.com, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena Uvjetima korištenja ili je rezultat izričitog prethodnog pismenog odobrenja OKTAL PHARME.

Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz zadržavanje i isticanje obavijesti o autorskim pravima, odnosno upozorenja o drugim pravima intelektualnog vlasništva kojim raspolaže OKTAL PHARMA ili treće osobe.

OKTAL PHARMA ovime isključuje svaku zakonsku odgovornost za kršenje autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva koje bi moglo proizaći iz pristupa i korištenja sadržaja nad kojima postoji autorsko pravo i ostala prava intelektualnog vlasništva trećih osoba koje nisu povezane s OKTAL PHARMOM.

Zadnja izmjena: studeni 2019.