Akupunktura - tehnika koja uravnotežuje energiju 2. dio

Bolesti i stanja / Opća medicina Petar-Vuk Boljević dr. med.

Nepobitni učinci akupunkture na organizam pacijenta su ublažavanje boli, smirenje, poboljšanje dinamične ravnoteže organizma, stimulacija imunosnog sustava i pozitivni psihološki učinci

Ideju da se bolesti pojedinih organa mogu liječiti ubadanjem igala na udaljena mjesta na tijelu nije lako obrazložiti. Tradicionalna anegdota o otkriću akupunkture u drevnoj Kini govori kako su u vrijeme ratova tadašnji liječnici kod ozlijeđenih ratnika, koji su zadobili ubodne rane strijelama ili kopljem, primijetili neočekivana poboljšanja bolesti koje su zahvaćale druge udaljene dijelove tijela.

Objašnjenje djelovanja akupunkture ne može se razdvojiti od cjelokupne kineske filozofije i njezina holističkog pristupa čovjeku. Njezina su osnovna načela nerazdvojivost duhovnog od tjelesnog, svrstavanje svih prirodnih pojava u neki od drevnih pet elemenata i, što je najvažnije, ravnoteža sveprisutnih osnovnih principa Yina i Yanga, posebice u taoizmu, koji sklad i ravnotežu postavlja kao preduvjet zdravlja i sreće.

Zapadna medicina utemeljena je na materijalnom shvaćanju bolesti, za razliku od istočne, koja se temelji na energetskom poimanju. Tako čak i nazivi organa u kineskoj medicini ne podrazumijevaju nužno njihovu materijalnu prisutnost, nego fiziološku funkciju (npr. kod pacijenata kojima je nakon automobilske nesreće uklonjena slezena i dalje postoji meridijan slezene). Konkretnije, kineski koncept bolesti i zdravlja pretpostavlja da tijelom kruži vitalna energija Qi (či) po točno određenim putovima koji se nazivaju kanali ili meridijani. Postoji dvanaest parnih simetričnih kanala koji pripadaju određenim organima, te još osam izvanrednih. Kanali su u komunikaciji s površinom kože na točno određenim mjestima - akupunkturnim točkama, te se manipulacijom na tim mjestima može utjecati na protok energije. Zanimljivo je da se kineski znak, odnosno riječ za "točku", može prevesti i kao "rupa". Akupunkturnih točaka prema Velikom kompendiju akupunkture i moksibustije, nastalom u vrijeme dinastije Ming, ima ukupno 361. Izučenom liječniku, uz dobro poznavanje površinske anatomije čovjeka, relativno ih je lako locirati, s preciznošću od pet milimetara. Stimuliranjem pojedinih točaka u različitim kombinacijama liječnik uravnotežuje protok vitalne energije Qi kroz tijelo. Bitno je naglasiti da prema kineskom shvaćanju akupunktura ne može stvoriti novu energiju, nego je njezina uloga uravnotežiti postojeću.

Nepobitni učinci akupunkture

Znanstvena istraživanja mehanizma djelovanja akupunkture započela su prije tridesetak godina. Nepobitni učinci akupunkture na organizam pacijenta jesu analgezija, sedacija (smirenje), poboljšanje homeostaze (dinamične ravnoteže organizma), stimulacija imunosnog sustava i pozitivni psihološki učinci.

Od suvremenih znanstvenih teorija obično se najprije navodi oslobađanje endorfina. Endorfini su prirodno djelujući kemijski spojevi koji posreduju u prijenosu bolnog impulsa prema mozgu i imaju izrazito analgetsko djelovanje. Stimulacija akupunkturne točke izaziva oslobađanje tih tvari i upravo zato se akupunkturom vrlo uspješno tretiraju različiti bolni sindromi.

Sve više otkrića iz područja biofizike, molekularne biologije i neuroanatomije novim detaljima dopunjuju sliku o učincima akupunkture na organizam. Primjerice, danas se pojam Qi na Zapadu više ne smatra nužno energijom, nego funkcijom organizma najviše vezanom uz autonomni živčani sustav. Ubod igle je mikrotrauma koja za posljedice ima mikroupalu i neuroendokrini odgovor. Stvaranje takozvanog piezoelektričnog učinka između metalnog vrha igle i stanične membrane djeluje na statički elektricitet na površini stanica i na migraciju iona između stanica i međustanične tekućine. Sve se više govori o tome kako bez dodira iglom u nociceptore (osjetilna tjelešca za bol), vezane uz neuromuskularnu vezu, akupunktura nema učinka.

Morfološke studije pronašle su specifičnosti u građi akupunkturnih točaka i tkiva ispod njih, pri čemu je uočena neuobičajeno povećana gustoća finih završetaka osjetnih živaca i krvožilnih spletova. Refleksni učinak površinske manipulacije iglama u koži na unutarnje organe pokušava se objasniti i embriološkim studijama, prema kojima se neki udaljeni dijelovi tijela razvijaju iz istih zametnih osnova.

Iako suvremena znanost, razvojem svih navedenih teorija i metoda, sve uspješnije pokušava mehanizme djelovanja akupunkture učiniti prihvatljivima zapadnjačkom načinu razmišljanja, mnogi i dalje smatraju tradicionalna kineska objašnjenja prirodnijima, filozofski potpunijima i jednostavno - ljepšima. U svakom slučaju, najjači dojam o djelovanju akupunkture ipak imaju liječnici praktičari, koji u svakodnevnom radu s pacijentima mogu, promatrajući njihove reakcije i terapijske učinke, posvjedočiti njezinoj neprijepornoj učinkovitosti.

Tehnike akupunkture

U svakom ciklusu liječenja akupunkturom potreban je strogo individualan pristup svakom pacijentu. Prve zadaće akupunkturologa su dobro pregledati pacijenta, uzeti detaljnu anamnezu i proučiti svu dotadašnju medicinsku dokumentaciju. Nakon utvrđivanja problema, valja odabrati koje ćemo akupunkturne kanale aktivirati i kojom kombinacijom točaka. Zatim treba odrediti koliko će tretmana biti potrebno te eventualno odlučiti kad se nakon poboljšanja tretman treba ponoviti.
 

Postoji dvanaest parova simetričnih energetskih kanala ili meridijana koji pripadaju određenim organima te, uz njih, još osam izvanrednih. Kanali su u komunikaciji s površinom tijela na točno određenim mjestima - akupunkturnim točkama, te se manipulacijom na tim mjestima može utjecati na protok energije - Qi. 

 

Ubadanje iglom

Igle se brzim pokretom, gotovo bezbolno, postavljaju na dubinu od pola do pet centimetara, ovisno o lokalizaciji na tijelu, i ostaju ubodene najčešće od 15 do 30 minuta. Dobar učinak postavljene igle često nam vrlo brzo pokaže takozvani de qi fenomen - pojava crvenila oko mjesta uboda. Učinak se može pojačati i ručnom stimulacijom - brzim rotiranjem ubodene igle oko svoje osi. 

Danas su u upotrebi tanke igle od nehrđajućeg željeza i različitih legura. Koriste se isključivo jednokratne sterilne igle, čime se u potpunosti izbjegava opasnost prijenosa zaraznih bolesti. Akupunkturna igla toliko je tanka da je njezin ubod slabiji od uboda komarca, a elastična je toliko da savijanjem nikako ne može puknuti.


Dodatne metode

Kako teorija točaka i meridijana ne ograničava način stimulacije akupunkturnih točaka isključivo na ubadanje iglom, razvile su se i neke dodatne metode koje često pojačavaju učinak liječenja:

  • termopunktura ili moksibustija - primjena užarenoga suhog lišća mokse (divlji pelin) na vrh akupunkturne igle, iz kojeg se toplina emitira na pojedinu akupunkturnu točku, snažno je stimulirajuća;
  • elektroakupunktura - dubinska elektrostimulacija kroz uvedene igle, razvijena u Kini 50-ih godina prošloga stoljeća; koriste se uređaji s tri do četiri para elektroda, te se individualno doziraju jačina i frekvencija struje, a naročito se koristi kod kroničnih bolnih stanja;
  • laserska akupunktura - temelji se na djelovanju laserskog svjetla koje je monokromatsko, polarizirano i koherentno; aseptična je, neinvazivna i potpuno bezbolna; pacijenti danas sve više traže ovu metodu liječenja jer je individualna (za tretmana terapeut se potpuno posvećuje jednom pacijentu), potpuno bezbolna i kratkotrajna (oko 15 minuta po tretmanu);
  • ventuze ili kupice - stimulacija točke negativnim tlakom;
  • aurikuloakupunktura - zasnovana na iskustvu i predodžbi francuskog akupunkturologa Paula Nogiera o tome kako je svaki organ i dio tijela predočen na točno određenome mjestu na uški kao mikrosustavu; često se koristi u kombinaciji s tjelesnom (somatskom) akupunkturom i naročito je učinkovita kod tretmana za odvikavanje od pušenja;
  • postavljanje različitih vrsta trajnih iglica ili magnetnih flastera.

Je li akupunktura bezopasna?

Glavni popularizator akupunkture na zapadu Soulie de Morant odlučno je tvrdio da je akupunktura apsolutno bez ikakve toksičnosti ili bilo kakvih drugih negativnih posljedica. Međutim, već u Nei Jingu jasno stoji: "Ako stimulirate ili sedirate pogrešno, bolest će se pogoršati... Pogrešno punktiranje dovodi do gubitka životne energije Qi."

Međutim, dugogodišnjim praćenjem pokazalo se da su komplikacije akupunkture rijetke i većinom bezazlene.

Primjena akupunkture kontraindicirana je kod pacijenata u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem droga, te neposredno nakon obroka. Povećan rizik za komplikacije imaju trudnice, oboljeli od šećerne bolesti, imunokompromitirani pacijenti te oni skloni krvarenjima (hemofilija, terapija antikoagulansima, teško oštećenje jetre).

Nakon akupunkturnog tretmana, neki pacijenti (iako rijetko) mogu imati vrtoglavicu ili se osjećati pospano, te zbog toga trebaju jedno vrijeme ležati. Rijetke nuspojave uključuju mučninu i povraćanje, proljev, bol na mjestu uboda, glavobolju i znojenje.

Primjena akupunkture - samo liječnici s licencom

Medicinska akupunktura primjenjuje se zajedno sa zapadnom medicinom gotovo u svim razvijenim zemljama svijeta, uvažavajući anatomske i fiziološke postavke suvremene medicinske znanosti. Njezina je popularnost u globalnom porastu, kako među pacijentima, tako i među liječnicima koji je počinju sve češće uključivati u svakodnevni rad, bilo u obiteljskoj medicini ili u specijalističkoj praksi. Primjerice, u jednoj britanskoj studiji objavljeno je kako se u 84 posto tamošnjih klinika koje se bave kroničnim bolnim stanjima nudi akupunktura kao terapijska opcija. Ista je studija nedvojbeno utvrdila kako je akupunktura daleko najpopularnija od svih komplementarnih metoda liječenja.

U Hrvatskoj je akupunktura još uvijek prisutna u znatno manjem opsegu nego u većini zapadnih zemalja. U svakom slučaju, kako je riječ o invazivnoj metodi liječenja, smatra se malim kirurškim zahvatom i smiju je primjenjivati samo liječnici s licencom Hrvatske liječničke komore, primjenjujući suvremene medicinske principe i tehnike. To podrazumijeva rad samo s iglama za jednokratnu upotrebu, čime je u potpunosti isključena mogućnost zaraze.
 

AKUPUNTKURA DOISTA UKLANJA BOL

Učinak akupunkture nije samo stvar autosugestije, utvrdili su istraživači iz Sveučilišne bolnice u Essenu.

Uz pomoć tehnike funkcionalne magnetske rezonancije (FMR), snimili su mozak dok su pacijentima nanošeni bolni podražaji sa i bez akupunkture. Pokazalo se da mozak različito obrađuje bol, ovisno o tome prima li pacijent u kritičnom trenutku akupunkturu ili ne. "Dosad je uloga akupunkture u percepciji i obradi bola bila sporna. No, snimanje funkcionalnom magnetskom rezonancijom dalo nam je prigodu da neposredno opažamo kako mozak reagira prilikom bolnih podražaja sa i bez akupunkture", komentirala je voditeljica istraživanja Nina Theysohn.

Tehnika FMR mjeri fine metaboličke promjene koje se događaju u aktivnom dijelu mozga, dok pacijent obavlja određene zadatke ili je izložen konkretnom vanjskom podražaju. U istraživanju je sudjelovalo 18 zdravih dobrovoljaca, kojima je u prvom dijelu pokusa nanesena bol na lijevom članku električnim podražajem, bez akupunkturnih igala. Potom je električni podražaj ponovljen nakon što su na više mjesta na desnoj nozi postavljene akupunkturne igle – među prstima, blizu palca i ispod koljena.

Usporedne snimke pokazale su da je aktivnost u dijelovima mozga vezanima uz percepciju bola bila smanjena i općenito promijenjena nakon što su pacijentu umetnute igle. Uočeni su smanjen prijenos bolnog podražaja iz noge u mozak i aktivacija moždanog centra za pozitivno očekivanje, na kojemu se temelji učinak placeba. Istraživači su zaključili da, zahvaljujući dvostrukom mehanizmu djelovanja, akupunktura doista ublažava bol.

Izvor: Ivanhoe Newsletter (Radiological Society of North America); 1. prosinca 2010.

Datum objave članka: 1. 4. 2011.