Dijagnostika

Dijagnostika

Osteoporoza što morate znati već danas

Ovaj kronični poremećaj često dugo ostaje neprepoznat, jer je riječ o bolesti bez jasnih simptoma, zbog čega je prozvana tihim neprijateljem

Osteoporoza što morate znati već danas

Ovaj kronični poremećaj često dugo ostaje neprepoznat, jer je riječ o bolesti bez jasnih simptoma, zbog čega je prozvana tihim neprijateljem

Sideropenija & anemija: razlike - dijagnostika - terapija 1. dio

Najveća učestalost sideropenične anemije objašnjava se činjenicom da je manjak željeza ujedno i najčešći prehrambeni deficit u svijetu

Vidno polje

Ispadi u vidnom polju mogu biti važna smjernica u postavljanju konačne dijagnoze ili isključivanju neke bolesti

C reaktivni protein

Osim za otkriće akutnih upalnih reakcija, C reaktivni protein je koristan i u procjeni napredovanja bolesti i učinkovitosti terapije

Kompletna krvna slika

Rutinska pretraga kojom započinje gotovo svaki dijagnostički program u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.

Brzi kućni testovi na spolne bolesti

Osnovni je cilj takvih testova potaknuti potencijalno ugroženu osobu, korisnika testa, da posjeti liječnika prije nego što bi to inače učinio

Intervju - Prednosti rane konoskopije

Osobe s pozitivnim nalazom testa na skriveno krvarenje u stolici imat će najviše koristi od rane kolonoskopije, zahvaljujući kojoj se početne promjene mogu uočiti i ukloniti

Biorezonancija u očuvanju zdravlja

Na holistički način, promatrajući organizam kao cjelinu, može se utvrditi gdje u tijelu postoji neravnoteža i gdje je uzrok problema

Masnoće u krvi

Poremećaji metabolizma lipida relativno su česti, pri čemu su češći oni vezani uz povećanje nego uz smanjenje koncentracije lipida

Prostata specifični antigen

Uza sve nedostatke, jedan je od najboljih markera u urologiji, gdje se primarno koristi za ranu detekciju karcinoma prostate

Više članaka