Kirurgija

Kirurgija

Nutritivna potpora kirurškom bolesniku

prof. dr. sc.   Robert Karlo dr. med., spec. dječje i opće kirurgije  /  Klara Karlo dr. med.

Rano prepoznavanje prehrambenih problema prva je i ključna točka u odgovarajućem liječenju pacijenata koji se pripremaju za operacijski zahvat

Nutritivna potpora kirurškom bolesniku

Rano prepoznavanje prehrambenih problema prva je i ključna točka u odgovarajućem liječenju pacijenata koji se pripremaju za operacijski zahvat

O stomi s razumijevanjem

Važno je zapamtiti da je stoma rezultat kirurškog zahvata koji može spasiti život te da podrška medicinskog osoblja i obitelji neće izostati

Da težak korak postane lak

Bolesnik treba biti spreman na moguće višekratne dolaske u ustanovu za liječenje vena, ali i na povremene frustracije

Oprezno i s manjom ozljedom šake

Teži oblici infekcija ozljeda šake posljedica su nepravodobna ili nedovoljno radikalna liječenja, što može rezultirati i invalidnošću

Kako postupiti s opeklinom

Liječenje opeklina na većoj površini često je dugotrajno i zahtjevno, a bakterijske infekcije i superinfekcije gotovo su pravilo

Ganglion - cistični tumor u području šake

Ganglion ili higrom nema simptoma, no može izazivati bol, smanjenu pokretljivost zglobova i smanjenje snage u šaci

Nespušteni testisi - vaša najčešća pitanja

Nespušteni testis obavezno se mora liječiti zbog (ne)plodnosti muškarca, odnosno većih izgleda za razvijanje zloćudnih bolesti

Kako ublažiti ožiljak

Iako nastanak ožiljka ne možemo spriječiti, što ranijom i upornom primjenom antiožiljnih preparata koji sprječavaju njegovo bujanje možemo ga učiniti gotovo nevidljivim

Hernije u dječjoj dobi - zabrinjavajuća izbočenja

Svaka odgoda točne dijagnoze hernije u akutnom stanju može uzrokovati nepovratnu štetu za zdravlje djeteta, a u najtežim okolnostima ugroziti mu i život

Rani je potreban kisik

Većina kroničnih rana nastaje zbog poremećaja cirkulacije, odnosno hipoksija je izravan razlog usporavanja i otežana cijeljenja rane

Više članaka