Legionela - legioneloza - legionarska bolest

Bolesti i stanja / Opća medicina Božica Ban dr. med., spec. epidemiolog

Legionarska bolest je teži oblik legioneloze koji se najčešće očituje kao atipična upala pluća. Uzrokuje je udisanje vodenog aerosola u kojem su se razmnožile legionele, što se najčešće događa u sustavima za zagrijavanje vode

Što uzrokuje legionarsku bolest?

Epidemija upale pluća od koje se 1976. godine razboljelo više od 200 gostiju jednog hotela u Philadelphiji (SAD) sa 29 smrtnih ishoda bolesti, bila je dramatična najava nove, do tada nepoznate bolesti. Bolest se pojavila za vrijeme održavanja konferencije američkih veterana (legionara) iz Drugoga svjetskog rata te je po njima dobila naziv legionarska bolest

Uzročnik je izoliran 1977. i nazvan Legionella pneumophila. Pripada rodu Legionellaceae, koji ima više od 40 vrsta i više od 60 seroskupina. Do danas je otkriveno 14 seroskupina Legionella pneumophila, s tim da se većina legioneloza veže uz seroskupine 1, 4 i 6.

Epidemiološkim istraživanjem utvrđeno je da su i neke prijašnje epidemije upale pluća bile izazvane ovim uzročnikom.

Gdje nalazimo legionele?

Legionele žive u jezerima, tokovima rijeka, barama i vlažnom tlu. Kako su život legionela, izvor infekcije i put prijenosa vezani uz vodu, legionele se nazivaju vodene bakterije.

U prirodnim vodnim sustavima broj legionela je mali i ne izazivaju bolest. Međutim, legionele mogu naseliti sisteme i uređaje koji koriste vodu, kao što su vodovodi, rezervoari i tornjevi te uređaji za zagrijavanje, hlađenje i ovlaživanje zraka.

Što pogoduje razmnožavanju legionele?

Da bi vodeni aerosol postao zarazan za ljude, legionele se moraju razmnožiti u vodi. Njihovu rastu i razmnožavanju pogoduju različiti čimbenici, kao što su temperatura vode od 20 ºC do 40 ºC, hidranti i slijepi završeci u vodovodnoj mreži, dulji zastoj vode, korozija cijevi, stvaranje mulja i slično.

Najčešći razlog razmnožavanja legionela u vodi su sustavi za zagrijavanje vode. Zbog toga u sustavima vode, hladna voda treba biti doista hladna, temperatura vode na slavinama ne bi smjela prelaziti 20 ºC, a temperatura tople vode trebala bi biti iznad 50 ºC.

Kako se može zaraziti legionelom?

Ljudi se zaraze udišući vodeni aerosol (vrlo sitne i oku nevidljive kapljice) u kojem se nalaze legionele. Aerosol se stvara na slavinama i tuševima, u okolini vodenog tornja, iznad bazena s pjenom, u ovlaživačima zraka... 

Do zaraze može doći i pri boravku ljudi u blizini vodenog tornja ili putem sistema za kondicioniranje zraka, odnosno sistema za komprimirani zrak ako je u sistem zrakolovaka (mjesto uzimanja zraka) ušao infekciozni aerosol iz obližnjeg vodenog tornja ili je kontaminirana voda ovlaživača zraka.

Posebna pogodnost za razmnožavanje legionela postoji u vodoopskrbnim sustavima u objektima koji rade samo sezonski. U slučaju epidemijske pojave bolesti, ona je često vezana uz turiste, boravak u hotelima, boravak u velikim poslovnim zgradama ili bolnicama. Pojedinačni slučajevi bolesti mnogo su češći, ali se teže otkrivaju. 

Češće se obolijeva tijekom toplijih mjeseci, kad su uvjeti za razmnožavanje legionela povoljniji i kad je češća izloženost ljudi vodenom aerosolu.

​Legionele se ne prenose se s čovjeka na čovjeka, niti putem kućnih klimatizacijskih sustava.

Tko može oboljeti od legioneloze?

Oboljeti od legioneloze mogu sve osobe izložene zaraznom vodenom aerosolu. Ipak, češće obolijevaju starije osobe, kronični bolesnici i osobe s oslabljenim imunosnim sustavom.

Čimbenici koji pogoduju obolijevanju, odnosno povećavaju rizik su pušenje i alkoholizam. Muškarci obolijevaju oko tri puta češće nego žene.

Kako se manifestira infekcija legionelom?

S obzirom na težinu simptoma, razlikuju se dva oblika legioneloze.

Pontijačna vrućica (Pontiac fever) je akutna febrilna bolest nalik gripi i predstavlja blaži oblik legioneloze. Inkubacija (vrijeme od trenutka izloženosti patogenom mikroorganizmu do pojave prvih simptoma) je kratka i iznosi od nekoliko sati do dva dana. Simptomi pontijačne vrućice su glavobolja, povišena tjelesna temperatura, umor i bolovi u mišićima. Bolest spontano prolazi bez terapije. Javlja se uglavnom epidemijski i zahvaća veliki postotak izloženih osoba.

Legionarska bolest je teži oblik legioneloze koji se najčešće očituje kao atipična upala pluća. Inkubacija traje od dva do deset dana. Bolest počinje naglo, s visokom tjelesnom temperaturom, zimicom i tresavicom. Prisutni su i drugi simptomi - jaka glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima te opća slabost, a mogu se pojaviti i povraćanje i proljev. Ponekad se javljaju i znakovi zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava, kao što su pospanost i uznemirenost te oštećenje jetara i bubrega. Nakon nekoliko dana javlja se suh i nadražajan kašalj. Na rentgenskoj snimci pluća otkriva se pneumonija (upala pluća). Mogu se javiti i brojne komplikacije. Smrtnost u općoj populaciji iznosi oko pet posto, a u imunokompromitiranih osoba oko 15 posto.

Kako se dijagnosticira legioneloza?

Dijagnoza legioneloze se postavlja na temelju simptoma bolesti, laboratorijskih pretraga i rentgenskog nalaza.

Za postavljanje točne dijagnoze legionarske bolesti koriste se specifični laboratorijski testovi i moderne molekularne tehnike, kojima se mogu dokazati antigeni ili sama bakterija u respiratornom sekretu i mokraći, kao i specifična protutijela u serumu.

Kako se liječi legionarska bolest?

U liječenju legionarske bolesti važno je što prije primijeniti specifičnu terapiju antibioticima jer kasna primjena odgovarajućeg antibiotika može rezultirati lošom prognozom.

Kako do sada nije zabilježen prijenos bolesti s čovjeka, u slučaju pojave legioneloze nije potrebna izolacija bolesnika.

Kako spriječiti pojavu legionarske bolesti?

Kao i u mnogim drugim slučajevima, i u ovom je prevencija od velike važnosti.

Ako znamo da je izvor infekcije kontaminirani vodeni aerosol, onda se i preventivna mjera sama po sebi nameće. Drugim riječima, da bi se spriječila pojava legionarske bolesti potrebno je redovito tehničko održavanje različitih vodoopskrbnih uređaja (sustavi za zagrijavanje vode, spremnici za toplu vodu i sl.) i mikrobiološka kontrola vode na prisutnost legionela, što se posebno odnosi na bolnice, hotele i poslovne zgrade, kao i održavanje temperature hladne vode ispod 20 ºC, odnosno tople vode iznad 50 ºC.


Izvor fotografija: Shutterstock
 

Datum objave članka: 1. 8. 2021.
izdvojeni proizvodi