Medicinski leksikon

Medicinski leksikon

Otežano gutanje (disfagija) - bolesti i stanja

Razlozi otežana gutanja su brojni i mogu biti vezani uz prisustvo stranog tijela ili poremećaje u radu organa probavnog sustava ili sistemske bolesti ili infekcije.

Otežano gutanje (disfagija) - bolesti i stanja

Razlozi otežana gutanja su brojni i mogu biti vezani uz prisustvo stranog tijela ili poremećaje u radu organa probavnog sustava ili sistemske bolesti ili infekcije.

Menstruacija i poremećaji menstruacijskog ciklusa

Iako nepravilnosti i poremećaji menstruacijskog ciklusa obično ne moraju biti ozbiljnije prirode, ponekad mogu signalizirati zdravstvene probleme

Poremećaji mokrenja - bolesti i stanja

Poremećaji mokrenja, koji su obično vezani uz količinu ili kvalitetu mokraće, i pridruženi simptomi, odraz su različitih patoloških procesa lokalnog, ali i sistemskog karaktera

Menstruacija - bolesti i stanja

Moguće dijagnoze koje se povezuju s poremećajima menstruacijskog ciklusa praćenog nepravilnostima u pojavnosti menstruacije ili obimu krvarenja

Edem - zašto, kada, kako, gdje?

Uzroci razvoja nekih vrsta edema vezani su uz stil života, dok u pozadini drugih nalazimo različite bolesti i/ili medicinska stanja

Konvulzije - epizodna električna moždana izbijanja

Konvulzije, koje rezultiraju nekontroliranim ritmičnim drhtanjem tijela, alarmantan su simptom koji zahtijeva neodgodivu obradu i liječenje poremećaja u podlozi

Otežano disanje (dispneja)

Nedostatak daha je vrlo česta pojava, a s obzirom na složenost puta kojim zrak stiže do alveola, puno je mogućih uzroka

Edemi - bolesti i stanja

U ovisnosti o poremećaju koji je doveo do njihove pojave, edemi mogu biti lokalizirani (vjeđe, lice, šake, stopala, gležnjevi, upalno područje...) ili biti prošireni po cijelom tijelu

Vrućica

Vrućica, odnosno povišena temperatura, obrambeni je znak koji, iako može imati različita obilježja, uvijek ukazuje na neko patološko zbivanje u tijelu

Konvulzije - bolesti i stanja

Konvulzije, to jest brzo i opetovano nenamjerno grčenje i opuštanje koje rezultira nekontroliranom trešnjom tijela, alarmantan je simptom koji zahtijeva neodgodivu obradu i liječenje poremećaja u podlozi

Više članaka