Ovo je sustav koji olakšava život oboljelima od dijabetesa - otkrivamo i kako

Bolesti i stanja / Unutarnje bolesti

Praćenje TIR-a (Time in Range), vremena provedenog u ciljnom rasponu vrijednosti glukoze, revolucionaliziralo je živote oboljelih od dijabetesa, koji zahvaljujući modernoj tehnologiji sami mogu utjecati na kontrolu glukoze i uspješnost ishoda liječenja

Život s kroničnim bolestima u prošlosti i danas razlikuje se u velikoj mjeri, ponajviše zahvaljujući inovacijama u tehnologiji.

Zbog modernih tehnoloških rješenja, dijabetes je, iako kronična, dijagnoza s kojom danas, uz redovitu kontrolu i učinkovito liječenje, oboljeli mogu živjeti jednako kvalitetno kao i osobe bez ove dijagnoze. 

Uređaj koji život znači

Donedavno je uobičajen način samokontrole, odnosno svakodnevnog praćenja razine glukoze, bio ograničen isključivo na ubode u jagodice prstiju i mjerenje trakicama. Međutim, na taj način se dobiva samo trenutačna vrijednost glukoze, odnosno mali dio informacija koje su oboljelim osobama potrebne za učinkovitu kontrolu dijabetesa.

Zahvaljujući novim tehnologijama i sve većoj dostupnosti uređaja za kontinuirano praćenje glukoze, poput FreeStyle Libre, osobe oboljele od šećerne bolesti imaju na raspolaganju vrijednosti glukoze u bilo kojem trenutku, ali i uvid u brzinu i smjer njezina kretanja tijekom dana te vrijeme provedeno u ciljnom rasponu. Ti vrijedni podaci, koji su dostupni jednostavnim i bezbolnim skeniranjem senzora u jednoj sekundi, oboljelima omogućavaju lakše donošenje informiranih odluka, odnosno usklađivanje inzulinske terapije sa svakodnevnim aktivnostima i prehranom te im osiguravaju veću ulogu u kontroli bolesti i utjecaju na ishod liječenja.

TIR - nova mjerna jedinica za kontrolu dijabetesa

Dolaskom uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze na hrvatsko tržište, i, posebice, njihovim uvrštavanjem na listu medicinskih pomagala HZZO-a za određene skupine oboljelih osoba, sve više se spominje važnost vremena provedenog u ciljnom rasponu. TIR  nam zapravo govori koliko smo uspješni u održavanju glukoze u propisanim vrijednostima, a može se prikazati kao postotak ili prosječni broj sati i minuta provedenih unutar, ispod ili iznad propisanih vrijednosti.

Konsenzusom međunarodne skupine liječnika, istraživača, stručnjaka za tehnologiju kontinuiranog mjerenja glukoze i skrb o oboljelima te osoba s dijabetesom, izdane su preporuke da je za uspješnu regulaciju šećerne bolesti potrebno održavati razinu glukoze od 3,9 do 10,0 mmol/L za osobe s dijabetesom tipa 1 i dijabetesom tipa 2, te rasponu od 3,5 do 7,8 mmol/L tijekom trudnoće.(1)

Sustavi za kontinuirano praćenje glukoze, među kojima je u Hrvatskoj najzastupljeniji upravo FreeStyle Libre, uvelike proširuju mogućnost jednostavne, bezbolne, i, najvažnije, učinkovite kontrole razine glukoze tijekom dana, bilježenje očitanih vrijednosti tijekom vremena te praćenje vremena provedenog u ciljnom rasponu.

FreeStyle Libre, kao prvi takav sustav koji je postao dostupan na hrvatskom tržištu za sve oboljele od dijabetesa, predstavlja jedinstvenu tehnologiju koja daje potpuni uvid u jedan „tipičan“ dan oboljele osobe, otkrivajući potencijalno problematične dijelove dana, ali i omogućava bolje razumijevanje načina na koji tijelo reagira na unos određene hrane, vježbanje i primjenu lijekova.

Automatsko prikupljanje i obrada velikog broj podataka generira jedinstveni profil vrijednosti glukoze (AGP - Ambulatory Glucose Profile) oboljele osobe, koji kroz pojednostavljeni grafički prikaz vizualizira prikupljene podatke tijekom 14 dana.

Izvješće s profilom vrijednosti glukoze (AGP) iz FreeStyle Libre sustava jedino je u potpunosti usklađeno s međunarodnim smjernicama te podupire promjene načina života potrebne za poboljšanje kontrole bolesti i ishoda liječenja.

Da je svaki porast vremena provedenog unutar ciljnog raspona povezan sa značajnim prednostima za osobe s dijabetesom tipa 1 ili tipa 2 u smislu ishoda liječenja, dokazuje i nedavna objava novih indikacija HZZO-a. U njima je navedeno kako se procjena ishoda primjene FreeStyle Libre sustava provodi najmanje jednom u prva tri mjeseca, a potom nakon šest i 12 mjeseci od početka korištenja, dok se kasnija kontrola svodi na tek jednom godišnje. Osiguranik može ostvariti pravo na nastavak propisivanja tek ako je unutar šest mjeseci od početka korištenja postigao porast vremena provedenog u ciljnom rasponu (TIR) za pet posto i/ili smanjenje vremena ispod ciljnog raspona (TBR) za jedan posto. Dodatno, osiguranici koji koriste senzore putem HZZO-a, moraju dokazati kako je bolesnik provodio najmanje osam skeniranja dnevno.

[1] Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.

Prednosti praćenja TIR-a

Potpuni uvid u vrijednosti glukoze pomoću uređaja za kontinuirano praćenje pokazalo se učinkovitije u kontroli dijabetesa od, dosad, uobičajenog mjerenja vrijednosti glikoziliranog hemoglobina (HbA1c).

Glikolizirani hemoglobin (HbA1c) se dugo vremena koristio kao glavni pokazatelj procjene uspješnosti kontrole šećerne bolesti i rizika od razvoja kroničnih komplikacija. Iako je važan, HbA1c pokazuje isključivo prosječne vrijednosti glukoze u posljednja dva do tri mjeseca, odnosno ne daje uvid kako vrijednosti glukoze padaju i rastu tijekom dana, a upravo te dnevne i višednevne oscilacije mogu dovesti do pojave hipoglikemija ili hiperglikemija povezanih s nizom drugih zdravstvenih komplikacija poput bolesti krvnih žila.

Različite osobe koje imaju istu vrijednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) mogu imati totalno različito vrijeme provedeno u ciljnom rasponu. Upravo nam TIR pokazuje te razlike na način koji nije vidljiv iz vrijednosti glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) jer njime dobivamo samo ukupni prosjek. To je izrazito važno zato što su upravo velike i česte varijabilnosti, odnosno skokovi glukoze, ono što dovodi do posljedica dijabetesa.

Jednostavno očitavanje senzora povećava broj očitanja tijekom dana, a pozitivan učinak korištenja sustava za kontinuirano praćenje glukoze na smanjivanje vrijednosti glikoziliranog hemoglobina (HbA1c), učestalost i duljinu hipoglikemija te povećanje vremena provedenog unutar ciljnog raspona, dokazan je mnoštvom provedenih istraživanja, čime se može ublažiti, odgoditi ili čak u potpunosti spriječiti pojava većine komplikacija povezanih s dijabetesom.

Iako se radi o dijagnozi koja oboljele osobe prati kroz čitav život, redovita samokontrola i pridržavanje uputa liječnika omogućuje im jednako dug život kao i kod osoba koje nemaju dijabetes.

FreeStyle Libre i srodne trgovačke marke su zaštićene marke društva Abbott.

© 2021 Abbott ADC-42315 v1.0
Datum objave članka: 26. 5. 2022.
promo