Standardizacijom testova do dijagnoze suhog oka

Bolesti i stanja / Vidni sustav prim. dr. sc.   Igor Petriček dr. med., spec. oftalmolog

Suho oko ne nastaje samo zbog manjka vodene komponente suza, nego i zbog neprimjerena suznog filma

Ovisno o kriterijima, postoji puno definicija suhog oka, a najčešće se koristi ona koja kaže da je suho oko poremećaj suznog filma zbog deficita suza ili pretjerana isparavanja suza, što izaziva oštećenje površine oka između vjeđa, a povezan je sa subjektivnim očnim smetnjama (Lamot). Drugim riječima, suho oko ne nastaje samo zbog manjka vodene komponente suza, nego i zbog neprimjerena suznog filma. Drugi autor predlaže pojmove hiposekrecijsko i hiperevaporativno suho oko, koji ćemo i mi koristiti.

Hiposekrecijsko suho oko najčešće nastaje zbog neodgovarajuće sekrecije vodene komponente suznog filma, i tradicionalno se poistovjećuje s pojmom suhog oka u cjelini. Hiperevaporativno suho oko nastaje zbog neodgovarajuće funkcije lipidnog sloja suznog filma. Dakle, količina sekrecije suza normalna je ili čak prekomjerna, no zbog pojačana isparavanja izazvana neodgovarajućim lipidnim slojem nastaju smetnje vezane uz disfunkciju suza. Taj pojam utoliko je važniji jer je hiperevaporativno suho oko najodgovornije za smetnje suznog filma u mlađoj populaciji, što je danas sve češće zbog dugotrajna rada za računalom, boravka u klimatiziranim prostorima i sl.

U načelu, predloženi postupci dijagnostike funkcije suznog filma ne trebaju bitno produljiti standardni opći očni pregled. Iako svaki od navedenih testova utječe na ostale, njihovi rezultati bit će dovoljno objektivni ako se provedu navedenim slijedom:

 • anamneza - procjena subjektivnih tegoba;
 • ukapavanje fluoresceina, bez ispiranja;
 • provjera bojenja površine oka fluoresceinom - procjena objektivnog stanja epitela;
 • TBUT test - procjena stabilnosti suznog filma;
 • ekspresija Meibomovih žlijezda - dijagnostika hiperevaporativnog suhog oka;
 • ukapavanje tetrakaina (anestetika) i provođenje standardne aplanacijske tonometrije;
 • Schirmerov test (metoda dvostrukog ispiranja - double void) - procjena hiposekrecijskog suhog oka.

Najčešći prigovor navedenim testovima odnosi se na veliku, često i neprihvatljivu varijabilnost rezultata. Stoga je od presudna značenja standardizacija načina njihove provedbe.

TBUT test

Uz povećanu osmolarnost suza, smanjena stabilnost suznog filma drugi je parametar prisutan u svakom obliku suhog oka, pa je mjerenje stabilnosti suznog filma inicijalni test u dijagnostici suhog oka.

Izvedba

 • Najprije se ukapa 1-postotna standardna dijagnostička otopinu fluoresceina.
 • Obriše se eventualni višak tekućine s oba zatvorena oka.
 • Zatim pacijent treba učiniti nekoliko (najmanje tri do pet) punih treptaja. Vrlo je važno da se TBUT ne provede odmah nakon ukapavanja fluoresceina!
 • Počinju se brojati sekunde od trenutka kad pacijent otvori oči, pa do trenutka kad se pojave tamne mrlje u fluoresceinom obojenom suznom filmu. Tada se brojanje prekida, a broj sekundi od otvaranja oka predstavlja vrijednost TBUT testa. Relevantan nalaz je tipična pojava višestrukih i difuzno razbacanih tamnih pukotina u suznom filmu.
 • Vrlo je važno ponoviti mjerenje barem tri puta za svako oko. Ako se vrijednosti razlikuju, tj. svako sljedeće mjerenje daje kraću ili dulju vrijednost TBUT-a, treba ponavljati testiranje dok se ne dobiju tri iste ili slične vrijednosti. Ako se vrijednosti i dalje znatno razlikuju među nekoliko ponovljenih mjerenja ili između lijevog i desnog oka, nalaz se opisuje kao "TBUT nepouzdan".

Interpretacija rezultata

 • vrijednost TBUT testa kraća od 10 sekundi znači da u obzir dolazi dijagnoza suhog oka;
 • vrijednost TBUT testa kraća od 5 sekundi znači da je dijagnoza suhog oka vrlo vjerojatna.

Ekspresija Meibomovih žlijezda

Riječ je o relativno novoj dijagnostičkoj metodi, kojom se procjenjuje sekrecija lipida iz Meibomovih žlijezda, odnosno integritet lipidnog sloja. Sekrecija lipida iz ovih žlijezda smanjena je ili patološki promijenjena kod hiperevaporativnog oblika suhog oka.

Izvedba

 • Palac se prisloni na srednju trećinu kože donje vjeđe, neposredno ispod njezina ruba. Time se ispituje šest do osam izvodnih kanalića Meibomovih žlijezda.
 • Lagano se pritisne vjeđa u smjeru prema rubu (prema gore) i isti lagani pritisak održava barem pet sekundi.
 • Ako se na izvodnim kanalićima ne dobije nikakav sekret, ponovi se postupak, ali uz jači pritisak.

Interpretacija rezultata

 • više od 75 posto kanalića funkcionalno - uredan nalaz (3);
 • 75 - 50 posto kanalića funkcionalno - marginalni nalaz (2);
 • manje od 50 posto kanalića funkcionalno - patološki nalaz (1);
 • ne dobiva se nikakav sekret - kanalići izvan funkcije (0);
 • sekret bistar - uredan nalaz (A);
 • sekret zamućen - zastoj sekreta (B);
 • sekret pjenušav, crvenilo ruba vjeđe - bakterijska superinfekcija (C).

Na primjer:
3A - znači sekreciju bistrog sekreta na više od 75 posto kanalića - uredan nalaz
1C - znači vrlo oskudnu sekreciju pjenušavog sekreta - nalaz tipičan za upalu vjeđa

Schirmerov test

Od svih testova ovaj je zasigurno najstariji i najpoznatiji, pa i danas ima svoje mjesto u dijagnostici suhog oka, no u bitno promijenjenom obliku. Najvažnije je znati da se ovim testom mjeri isključivo količina vodene komponente suznog filma. Generaliziranje rezultata na cijeli suzni film potpuno je pogrešno, pa se ovaj test nikako ne može primjenjivati kao jedini u dijagnostici suhog oka.

Izvedba metodom double-void

 • Ukapa se jedna kap anestetika u oba oka.
 • Pričeka se jednu minutu, a zatim stave Schirmerove trakice u oba donja forniksa na granici srednje i vanjske trećine. Radi uštede mogu se koristiti i improvizirani komadići filtar papira. Trakice se ostave 5 do 10 sekundi i zatim izvade. Na taj način ukloni se sav višak tekućine (anestetik, fluorescein za prethodne testove, reaktivno suženje zbog anestetika) koji bi dao lažno veću vrijednost testa.
 • Zatim se stave nove Schirmerove trakice na isto mjesto.
 • Pacijent lagano zatvori oči, ne govori i ne miče očima ispod zatvorenih vjeđa.
 • Nakon pet minuta trakice se izvade i očita se duljina navlaženog dijela trakice u milimetrima, mjereći od zareza na trakici.

Interpretacija nalaza

 • >10 mm - normalna sekrecija vodene komponente suznog filma;
 • 5 - 10 mm - granični nalaz; hiposekrecijsko suho oko ne može se isključiti;
 • hiposekrecijsko suho oko.

S obzirom na različite terapijske pristupe, u članku "Suho oko nije izlječivo" pročitajte više o suvremenim smjernicama liječenja suhoga oka.

Datum objave članka: 1. 6. 2007.