svi članci autora

Biološki sat - novi tabu današnjice

Uzimajući u obzir razloge pada plodnosti, može se reći da se trećina uzroka neplodnosti odnosi na ženski faktor, trećina na muški faktor, a trećina na udruženi ženski i muški faktor