svi članci autora

Otvoreno o "muškim" problemima

Seksualni poremećaji kod muškaraca ne guraju se više pod tepih. O njima se otvoreno govori, pa i o jednom od najčešćih - impotenciji

Bubrežni kamenci - bolest koja teško odustaje

Jedan od najvećih problema u liječenju visoka je učestalost recidiva koja se kreće i do 50 posto, bez obzira na primijenjeni način liječenja

Svi razlozi muške neplodnosti

U posljednjih pola stoljeća prosječan broj spermija kod muškaraca smanjio se gotovo 50 posto, uz daljnju tendenciju smanjivanja