svi članci autora

Nove smjernice u liječenju Crohnove bolesti

Postavljene su nove hrvatske smjernice za primjenu enteralne prehrane u Crohnovoj bolesti

Akutni pankreatitis

Zbog brojnih povoljnih učinaka, u liječenju teške akutne upale gušterače prednost dajemo enteralnoj prehrani

Jetrene bolesti - osnove kliničke prehrane

Prehrana i održavanje nutritivnog statusa od davnina su poznati problemi vezani uz akutne i kronične jetrene bolesti

Anoreksija - iskrivljena percepcija vlastitog tijela

Izražen strah od debljanja često paralizira oboljele od anoreksije te nisu u stanju normalizirati tjelesnu masu oslanjajući se isključivo na unos hrane