svi članci autora

Prehrana u početku liječenja anoreksije nervoze

U početku liječenja anoreksije nervoze, hranu treba polagano uvoditi kako bi se osigurao postupni prirast tjelesne mase i izbjegli ozbiljni metabolički poremećaji

Nove smjernice u liječenju Crohnove bolesti

Postavljene su nove hrvatske smjernice za primjenu enteralne prehrane u Crohnovoj bolesti

Akutni pankreatitis

Zbog brojnih povoljnih učinaka, u liječenju teške akutne upale gušterače prednost dajemo enteralnoj prehrani

Jetrene bolesti - osnove kliničke prehrane

Prehrana i održavanje nutritivnog statusa od davnina su poznati problemi vezani uz akutne i kronične jetrene bolesti