Željezo

Hrana i zdravlje / Leksikon suplemenata

Sve o željezu na jednom mjestu: opći pregled - djelovanje - upotreba i djelotvornost - nuspojave - posebne mjere opreza i upozorenja - interakcije - doziranje

Opći pregled željeza

Željezo je bitan mineral za život skoro svih živih bića. Većina željeza u tijelu nalazi se u crvenim krvnim stanicama (eritrocitima) i u mišićnim stanicama (miocitima). Izvori željeza u hrani su meso, riba, grah, špinat i žitarice.

Željezo pomaže prijenos kisika iz pluća u druge dijelove tijela, a sudjeluje i u mnogim drugim bitnim procesima.

Ljudi obično koriste željezo u prevenciji i liječenju različitih tipova anemije kao posljedice nedostatka željeza. Željezo se koristi i kod zatajenja srca, za poboljšanje pamćenja i razmišljanja, rasta i razvoja djece, kod umora, ADHD-a (poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje) i drugih stanja. Upotreba željeza u mnogim stanjima nema klinički dokazanu učinkovitost.
 

OPREZ! Slučajno predoziranje proizvodima koji sadrže željezo vodeći je uzrok trovanja u djece mlađe od 6 godina sa smrtnim ishodom. Držite ovaj proizvod podalje od dohvata djece. Ukoliko se dogodi slučajni unos prevelike količine željeza odmah nazovite 112 i zatražite neodgodivu pomoć!

Na koji način djeluje željezo?

Željezo je esencijalni nutrijent, jer sudjeluje u mnogim metaboličkim procesima, uključujući prijenos kisika, sintezu deoksiribonukleinske kiseline (DNA) i prijenos elektrona. Međutim, željezo može stvarati i slobodne radikale pa njegova koncentracija u tijelu mora biti strogo regulirana, jer u suprotnom velika količina željeza može dovesti do oštećenja tkiva.

U ljudskom tijelu, željezo se, u najvećoj mjeri, nalazi u obliku kompleksa s proteinom (hemsko željezo) - hemoprotein, a primjeri su hemoglobin i mioglobin. Neki hemoproteini su enzimi, kao što je, na primjer, citokrom P450 (enzim uključen u metabolizam većine lijekova).

U tijelu je željezo pohranjeno u obliku feritina (u jetrima, slezeni, mišićnom tkivu i koštanoj srži), koji se u kliničkoj medicini prvenstveno koristi u dijagnozi kao serumski marker zaliha željeza u tijelu. Transferin je protein u krvi koji veže željezo i prenosi ga dalje u tkiva.

Kako bi vladala homeostaza željeza u tijelu (stanje stabilnih fizikalnih i kemijskih uvjeta unutar organizma), ono se treba reciklirati.

“Kratko” putovanje željeza u tijelu uključuje: prijenos do tkiva pomoću transferina, otpuštanje željeza u stanice i transport do mitohondrija radi sinteze hema ili željezo-sumpor proteina (Fe-S klasteri) čija je najvažnija funkcija prijenos elektrona kako bi se pokrenula sinteza ATP-a, odnosno energije. Višak željeza se pohranjuje u obliku feritina u jetri i srcu.

Nema fiziološkog mehanizma kojim bi se uklonio višak željeza, osim krvarenjem (trudnoća, menstruacija ili druga vrsta krvarenje).

Poremećaji u metabolizmu željeza jedna su od najčešćih bolesti kod ljudi koja sa sobom donosi spektar različitih kliničkih manifestacija, od anemije do prevelike količine željeza, a moguće i neurodegenerativnih bolesti. Prehrambeno željezo dolazi u dva oblika: hemsko (vezano za biološke molekule) i nehemsko. Hemsko željezo dobiva se iz namirnica životinjskoga podrijetla, dok se nehemsko željezo dobiva iz namirnica biljnoga podrijetla. I hemsko i nehemsko željezo su podjednako važni nutrijenti.

Upotreba i djelotvornost željeza

DJELOTVORNO U SLUČAJU

 • Niska razina crvenih krvnih stanica u osoba s dugotrajnom bolešću (anemija zbog kronične bolesti). Uzimanje željeza “na usta” ili intravenski zajedno s drugim lijekovima kao što je epoetin alfa može pomoći u stvaranju crvenih krvnih stanica i spriječiti ili liječiti anemiju kod osoba s određenim kroničnim bolestima. Intravenske proizvode može primijeniti samo zdravstveni djelatnik.
 • Niska razina zdravih crvenih krvnih stanica zbog nedostatka željeza. Uzimanje željeza “na usta” ili intravenski učinkovito je u liječenju i prevenciji anemije uzrokovane premalom količinom željeza u tijelu. Intravenske proizvode može primijeniti samo zdravstveni djelatnik.
 • Niska razina željeza tijekom trudnoće. Uzimanje željeza “na usta” tijekom trudnoće smanjuje rizik od anemije uzrokovane premalom količinom željeza u tijelu. Prije uzimanja bilo kakvih dodataka prehrani tijekom trudnoće i dojenja posavjetujte se sa svojim liječnikom.


MOGUĆE DJELOTOVORNO U SLUČAJU

 • Napadaji zastoja daha. Mnoga djeca koja imaju napadaje zadržavanja daha imaju nisku razinu željeza. Uzimanje željeza “na usta” smanjuje broj napadaja zastoja daha u djece.
 • Vještina pamćenja i mišljenja (kognitivne funkcije). Uzimanje željeza “na usta” može pomoći poboljšanju razmišljanja, učenja i pamćenja kod djece i adolescenata s niskom razinom željeza.
 • Zastoj srca. Do 20 posto ljudi koji imaju zatajenje srca imaju i nisku razinu željeza. Primanje željeza intravenski može poboljšati simptome zatajenja srca. Ali čini se da uzimanje željeza “na usta” ne pomaže. Intravenske proizvode može primijeniti samo zdravstveni djelatnik.
 • Poremećaj koji uzrokuje nelagodu u nogama i neodoljivu želju za pomicanjem nogu (sindrom nemirnih nogu). Uzimanje željeza “na usta” ili intravenski smanjuje simptome sindroma nemirnih nogu kao što su nelagoda u nogama i problemi sa spavanjem. Intravenske proizvode može primijeniti samo zdravstveni djelatnik.


MOGUĆE NEDJELOTVORNO U SLUĆAJU

 • Atletski učinak. Uzimanje željeza “na usta” ne poboljšava atletske performanse.
 • Rast djece. Uzimanje željeza “na usta” ne pomaže djetetu da brže raste.
 • Prijevremeni porod. Čini se da uzimanje željeza tijekom trudnoće ne smanjuje rizik od prijevremenog poroda. To bi zapravo moglo povećati rizik u područjima gdje je malarija uobičajena.


Postoji interes za korištenje željeza u brojne svrhe, no trenutačno nema dovoljno pouzdanih informacija koje opravdavaju njegovu primjenu.

Nuspojave željeza

Kada se uzima „na usta“

Željezo je VJEROJATNO SIGURNO za većinu ljudi kada se koristi u dozi ispod najvećeg sigurnog unosa minerala (UL) što je 45 mg elementarnog željeza dnevno. Može uzrokovati nuspojave kao što su želučane tegobe, mučnina i povraćanje. Čini se da uzimanje dodataka željeza zajedno s hranom smanjuje nuspojave. Međutim, treba imati na umu da hrana može smanjiti apsorpciju željeza.

Doza iznad najvećeg sigurnog unosa (UL) smije se koristiti samo pod liječničkim nadzorom. Željezo vjerojatno nije sigurno kada se uzima u prevelikoj dozi.

Posebne mjere opreza i upozorenja u primjeni željeza

Trudnoća i dojenje - Željezo je vjerojatno sigurno za korištenje tijekom trudnoće i dojenja u dozi ispod UL od 45 mg elementarnog željeza dnevno “na usta”. Ali željezo vjerojatno nije sigurno kada se uzima “na usta” u visokoj dozi. Ako nemate nedostatak željeza, nemojte uzimati više od 45 mg dnevno. Veća doza može uzrokovati nuspojave kao što su mučnina i povraćanje te čak mogu povećati rizik od prijevremenog poroda. Prije uzimanja bilo kakvih dodataka prehrani tijekom trudnoće i dojenja posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Djeca - Željezo je vjerojatno sigurno ako se uzima "na usta” u dozi ispod najvećeg sigurnog unosa minerala (UL) od 40 mg elementarnog željeza dnevno. Visoke doze željeza nisu sigurne za djecu. Željezo je najčešći uzrok smrti od trovanja kod djece. Doza od čak 60 mg/kg može biti smrtonosna.

Šećerna bolest (dijabetes) - Visok unos željeza putem hrane može povećati rizik od srčanih bolesti kod žena s dijabetesom tipa 2. Ako imate dijabetes, savjetujte se o unosu željeza sa svojim liječnikom.

Hemodijaliza - Željezo iz suplemenata možda se neće dobro apsorbirati kod ljudi na hemodijalizi.

Bolesti hemoglobina - Uzimanje željeza može uzrokovati preopterećenje željezom kod ljudi s ovim stanjem. Ako imate bolest hemoglobina, nemojte uzimati željezo bez savjetovanja s vašim liječnikom.

Nasljedni poremećaj koji utječe na stvaranje krvnih žila (nasljedna hemoragična teleangiektazija) - Uzimanje željeza može povećati rizik od krvarenja iz nosa u bolesnika s ovom bolešću. Preparate željeza koristite s oprezom.

Prijevremeno rođena djeca (nedonoščad) - Davanje željeza nedonoščadi s niskom razinom vitamina E u krvi može uzrokovati ozbiljne probleme. Nisku razinu vitamina E treba liječiti prije davanja željeza. Prije davanja željeza nedonoščadi obavezno se posavjetujte s liječnikom.

Tjelesni trening - Željezo se možda neće dobro apsorbirati kod mladih žena koje sudjeluju u tjelesnom treningu.

Interakcije željeza

UMJERENA INTERAKCIJA

Budite oprezni u korištenju ovih lijekova u kombinaciji sa željezom.
 
Antibiotici (kinolonski antibiotici) ulaze u interakciju sa željezom

Željezo može smanjiti apsorpciju kinolonskih antibiotika iz želuca. Uzimanje željeza zajedno s ovim antibioticima moglo bi smanjiti učinke ovih antibiotika. Kako biste izbjegli ovu interakciju, uzimajte željezo dva sata prije ili dva sata nakon uzimanja antibiotika.

Antibiotici (tetraciklinski antibiotici) ulaze u interakciju sa željezom

Željezo može smanjiti apsorpciju tetraciklinskih antibiotika iz želuca. Uzimanje željeza zajedno s ovim antibioticima moglo bi smanjiti učinke ovih antibiotika. Kako biste izbjegli ovu interakciju, uzimajte željezo dva sata prije ili četiri sata nakon uzimanja tetraciklina.

Bisfosfonati ulaze u interakciju sa željezom

Željezo može smanjiti apsorpciju bisfosfonata iz želuca. Uzimanje željeza uz bisfosfonate može smanjiti učinke bisfosfonata. Kako biste izbjegli ovu interakciju, uzmite bisfosfonat najmanje dva sata prije željeza ili kasnije tijekom dana.

Levodopa ulazi u interakciju sa željezom

Željezo može smanjiti apsorpciju levodope. Uzimanje željeza zajedno s levodopom može smanjiti učinke levodope. Nemojte uzimati željezo i levodopu u isto vrijeme.

Levotiroksin ulazi u interakciju sa željezom

Levotiroksin se koristi u liječenju slabe funkcije štitnjače. Željezo može smanjiti apsorpciju levotiroksina. Uzimanje željeza zajedno s levotiroksinom može smanjiti učinke levotiroksina.

Metildopa ulazi u interakciju sa željezom

Željezo može smanjiti apsorpciju metildope. Uzimanje željeza zajedno s metildopom može smanjiti učinke metildope. Kako biste spriječili ovu interakciju, uzimajte željezo najmanje dva sata prije ili dva sata nakon uzimanja metildope.

Mikofenolat mofetil ulazi u interakciju sa željezom

Željezo može smanjiti apsorpciju mikofenolat mofetila. Uzimanje željeza zajedno s mikofenolat mofetilom može smanjiti učinke mikofenolat mofetila. Nije u potpunosti razjašnjeno koliki utjecaj na terapiju ima korištenje suplemenata željeza. Dok se ne sazna više, željezo uzimajte najmanje četiri sata prije ili dva sata nakon uzimanja mikofenolat mofetila.

Dolutegravir ulazi u interakciju sa željezom

Dolutegravir je lijek koji se koristi za HIV infekciju. Željezo može smanjiti apsorpciju dolutegravira. Kako biste izbjegli ovu interakciju, uzmite dolutegravir najmanje dva sata prije ili šest sati nakon uzimanja željeza.

Inhibitori integraze (lijekovi za liječenje HIV-a/AIDS-a) ulaze u interakciju sa željezom

Uzimanje željeza zajedno s inhibitorima integraze moglo bi smanjiti razinu tih lijekova u krvi, što može dovesti do smanjenja njihova učinka. Savjetujte se sa svojim liječnikom ako koristite inhibitore integraze i želite početi uzimati željezo.

 

SLABA INTERAKCIJA

Budite oprezni u sljedećim kombinacijama

Kloramfenikol ulazi u interakciju sa željezom

Željezo je važno za stvaranje novih krvnih stanica. Kloramfenikol može smanjiti broj novih krvnih stanica. Dugotrajno uzimanje kloramfenikola može smanjiti učinke željeza na nove krvne stanice, ali većina ljudi uzima kloramfenikol samo kratko vrijeme tako da ova interakcija ne predstavlja veliki problem.

Doziranje željeza

Željezo se nalazi u mnogim namirnicama, uključujući govedinu, jetru, janjetinu, svinjetinu, piletinu, ribu, špinat i grah.

Količina koju treba konzumirati na dnevnoj bazi naziva se preporučena dnevna doza (RDA):
 • za muškarce od 19 godina i starije te za žene od 51 godine i starije RDA iznosi 8 mg
 • za žene od 19 do 50 godina RDA iznosi 18 mg
 • tijekom trudnoće RDA iznosi 27 mg
 • tijekom dojenja RDA iznosi 10 mg za one od 14 do 18 godina i 9 mg za one od 19 do 50 godina
 • u djece RDA ovisi o dobi.
 
Nemojte uzimati više od 45 mg željeza dnevno osim pod nadzorom liječnika.

Prije korištenja željeza savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kako biste saznali koja vrsta proizvoda i doza mogu biti najprikladniji za određeno stanje.


 

Datum objave članka: 11. 3. 2022.
izdvojeni proizvodi