svi članci autora

Dekubitus - kako ga spriječiti ili na vrijeme prepoznati

Pojavnost dekubitusa je zabilježena još kod egipatskih mumija, a i danas je u stalnom porastu