KAKVE SU VAŠE PREHRAMBENE NAVIKE?
2.1.2018.  -  31.3.2019.
LJEKARNA VAŠE ZDRAVLJE - KVATRIĆ MARTIĆEVA 60 ZAGREB
Prevencija bolesti označava sve aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila pojava bolesti, rano otkrila kronična oboljenja i pravovremeno primijenila odgovarajuća terapija. Dok smo zdravi, rijetko smo se spremni odreći štetnih životnih navika kao što su neuravnotežena prehrana, prekomjeran unos alkohola i tjelesna neaktivnost koje posljedično uzrokuju razna oboljenja i utječu na kvalitetu života. Loše prehrambene navike, užurbanost, stres, izostanak fizičke aktivnosti uzrokuju taloženje viška kilograma.

Optimalna tjelesna težina također postaje imperativ prevencije jer smanjenje samo jednog kilograma težine smanjuje krvni tlak za 1 mm Hg u tlakomjeru. Koliko je to važno, pokazuje podatak da će smanjenje tlaka za 2 mm Hg smanjiti učestalost koronarne bolesti srca za 5% i moždanog udara za 6%.

Uloga ljekarnika u savjetovanju pacijenata o zdravijim prehrambenim navikama sastoji se u tome da pomognu svojim pacijentima objektivno sagledati njihove prehrambene navike te ukoliko je to potrebno sugerirati im određene promjene sa ciljem očuvanja zdravlje i optimalne tjelesne težine primjerene za njihovu životnu dob i zdravstveno stanje. Kako bi se pacijentima pomoglo korigirati njihove prehrambene navike, u sklopu savjetovanja ljekarnici će im pomoći izraditi nutritivno i energetski uravnotežen tjedni jelovnik u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima te ovisno o postojanju eventualnih specifičnih zdravstvenih potreba.                                               

Pozivamo Vas da donesete zdrave životne odluke koje će pozitivno utjecati na Vaše zdravlje. Preuzmite aktivnu brigu o stvaranju zdravijih prehrambenih navika i dođite u Zdravlje Plus ljekarne kako biste saznali što možete učiniti već danas za sebe.
karta ljekarni