KORONAVIRUS: tim hrvatskog znanstvenika Đikića otkrio slabost virusa

Stručne zanimljivosti Borna Tićak mag. pharm.

Novo otkriće tima hrvatskog znanstvenika Đikića donosi nove spoznaje o koronavirusu, a možda upravo one budu ključne i za njegovo suzbijanje

Genetski materijal koronavirusa, nakon što virus napadne stanicu, zapisan u obliku RNA molekule pretvara se u DNA molekulu, nakon čega se informacija sadržana u genetskom materijalu prevodi u proteine (procesom translacije). S obzirom da virus ima jednu molekulu RNA u kojoj je sadržana informacija za više proteina, procesom translacije nastaje jedan dugi protein koji nije funkcionalan. Da bi postao funkcionalan, mora se „isjeckati“ na manje dijelove, čime nastaju manji, ali funkcionalni proteini. Zahvaljujući tim manjim funkcionalnim proteinima, nastaje nova virusna čestica koja ima sposobnost „napadanja“ druge stanice. Za proces „sjeckanja“ dugog proteina zadužen je enzim proteaza.
 
Tim hrvatskog znanstvenika Ivana Đikića otkrio je dvije proteaze koje su nužne za funkcioniranje novog koronavirusa – glavna proteaza (main protease, MPro) i papainu slična proteaza (papain-like protease, PLpro). Obje proteaze nužne su za nastanak novih čestica koronavirusa i obradu proteina.
 
No, tim znanstvenika otkrio je još jednu funkciju proteze PLpro – njezinu ulogu u izbjegavanju urođenog antivirusnog odgovora imunosnog sustava domaćina. Naime, dokazano je kako spomenuta proteaza utišava interferonski odgovor tipa I (type 1 interferon pathway) koji sudjeluje u obrani organizma od virusa. Ukoliko je utišan spomenuti put imunosnog sustava, tada je spriječeno pokretanje urođenog antivirusnog odgovora. Dakle, u ovom slučaju PLpro ima dvojaku: s jedne strane omogućava nastanak funkcionalnih proteina i daljnje širenje virusnih čestica, a utišavanjem interferonskog odgovora sprječava imunosni sustav u borbi protiv virusa.
 
Važnost ovog istraživanja je činjenica kako je PLpro nužna za širenje novog koronavirusa, stoga se farmakološkom inhibicijom enzima otvara mogućnost izlječenja od bolesti. Inhibicijom PLpro ne samo da bi se spriječio citopatogeni učinak, nego bi se i potaknuo urođeni antiviralni odgovor imunosnog sustava. Inhibiranjem slaganja novih virusnih čestica i njihova otpuštanja iz inficirane stanice zaustavlja se daljnje širenje infekcije.
 
Možda upravo PLpro predstavlja slabu točku novog koronavirusa, ali i najbolju terapeutsku intervencija za oboljele. Već je pokazano kako neki spojevi imaju sposobnost inhibicije proteaze, no potrebno je provesti daljnja istraživanja kako bi se vidjelo koji bi lijekovi mogli odigrati tu ulogu.

Izvor: Donghyuk Shin, Rukmini Mukherjee, Diana Grewe et al. Inhibition of papain-like protease PLpro blocks SARS-CoV-2 spread and promotes anti-viral immunity, 05 May 2020, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [+https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27134/v1+]

Datum objave članka: 7. 5. 2020.