KORONAVIRUS: visokotlakaši i dijabetičari rizična skupina

Stručne zanimljivosti Borna Tićak mag. pharm.

Visokotlakaši i dijabetičari svrstavaju se, uz starije i imunokompromitirane osobe, na listu rizičnih skupina ljudi u trenutačnoj pandemiji koronavirusa

Promijenjen tijek infekcije

Osim činjenice da je rizičnim skupinama opće zdravstveno stanje oslabljeno, sumnja se i da lijekovi koje koriste mogu uzrokovati drugačiji tijek infekcije virusom SARS-CoV-2.
 
Svjetska zdravstvena organizacija u veljači je izdala podatke za Kinu o smrtnosti prouzročenoj novim virusom SARS-CoV-2. Čak 13,2 posto preminulih pacijenata imalo je problem s kardiovaskularnim sustavom, dok su idući na listi dijabetes (9,2 posto) i visok krvni tlak (8,4 posto). Slijede kronične respiratorne bolesti i rak kod nešto manje od 8 posto pacijenata.
 
Ti podaci su povod nastanku teorija zašto je smrtnost veća kod pacijenata s problematičnim kardiovaskularnim sustavom i krvnim tlakom.
 
Otprilike četvrtina populacije na svijetu bori se s visokim krvnim tlakom, a u visokorazvijenim zemljama, kao što je Njemačka, može biti zahvaćeno i do trećine ukupnog stanovništva. Za liječenje hipertenzije kriste se antihipertenzivi (među kojima su ACE inhibitori i sartani), za koje se sumnja da mogu pogoršati tijek infekcije.

RAAS – krhka ravnoteža

Inhibicijom ili aktivacijom RAAS-a (renin-angiotenzin-aldosteronski sustav), organizam održava krvni tlak u normalnim vrijednostima. Brojni su enzimi i molekule uključene u njegovo funkcioniranje, a posebno su bitne angiotenzin konvertaze (ACE - angiotenzin-konvertirajući enzimi) koje se nalaze na membranama stanica te receptori za angiotenzine (AT).
 
Najčešći način liječenja visokog krvnog tlaka temelji se na blokadi ACE-a ili AT-a pomoću dviju skupina lijekova, a to su ACE inhibitori ili „prili“ i antagonisti receptora za angiotenzin ili sartani. Ukoliko blokiramo bilo koju od te dvije mete (ACE ili AT), RAAS sustav kompenzira blokadu tako što povećava broj ACE2 na membranama stanica.

Koronavirus i ACE2 – gdje je veza?

Istraživanjem načina na koji novi SARS-CoV-2 ulazi u stanice, otkriveno je da se virus putem vlastitih proteina na površini vezuje za angiotenzin konvertaze 2 (ACE2), inače prisutne na površini stanica pluća, crijeva, bubrega i krvnih žila.
 
Postoje pretpostavke kako je ekspresija ACE2 povećana kod pacijenata s dijabetesom tipa 1 i 2, ali i kod hipertoničara. Naime, u terapiji obaju stanja nerijetko se koriste sartani ili ACE inhibitori koji blokiranjem jednog segmenta RAAS-a povećavaju ekspresiju drugog segmenta, u ovom slučaju ACE2.
 
Određena istraživanja pokazala su da broj ACE2 također mogu povećati i tiazolidinoni, koji se koriste u terapiji dijabetesa tipa 2, kao i ibuprofen.

Podrijetlo sumnje

Prema teoriji objavljenoj u časopisu Lancet, povećana ekspresija ACE2 značila bi olakšan ulazak virusa u stanicu i posljedičnu infekciju zbog vrlo jednostavnog razloga – što je više receptora na površini stanice, to je veća vjerojatnost da će se virus vezati za njih i ući u stanicu. No, navedena hipoteza mora se potvrditi kliničkim studijama na velikom broju ljudi. Trenutačno hipoteza ima samo teorijsku pozadinu, stoga je potrebno dokazati je u daljnjim kliničkim ispitivanjima.

Što nam je činiti?

Svjetska zdravstvena organizacija, uz nadležna tijela nekolicine država poput Švicarske i Francuske, dala je preporuku da se tijekom pandemije koronavirusa koristi paracetamol umjesto ibuprofena kao lijek izbora za snižavanje tjelesne temperature. Povod je upravo objavljena hipoteza o olakšanoj penetraciji virusa u stanice.
 
No, kada je riječ o lijekovima protiv visokog krvnog tlaka, moramo imati u vidu da je terapija kronična te da prijelaz na novi vid terapije nije jednostavan proces. Pacijent nipošto ne smije samoinicijativno mijenjati ili prestati koristiti lijek za visoki krvni tlak, nego se treba savjetovati s liječnikom. Redovito propisano uzimanje lijeka temelj je uspješne terapije.
 
Kako je proces snižavanja visoke tjelesne temperature privremen, promjena lijeka izbora daleko je fleksibilnija, a samim time omogućeno je i izdavanje preporuke za uporabu druge terapije.
 
S obzirom da iznesena hipoteza još uvijek ima samo teorijsku podlogu, na nama je da čekamo daljnje potvrde temeljene na kliničkim ispitivanjima.
 
Datum objave članka: 20. 3. 2020.
izdvojeni proizvodi