svi članci autora

U potrazi za mediteranskim gralom

Učestalost bolesti srca i krvnih žila sve je niža od sjevera prema jugu Europe, ali bez razlike u izmjerenim parametrima