svi članci autora

Komplikacije u trudnoći ne znače uvijek i nepovoljan ishod

Spoznaje o najčešćim komplikacijama u trudnoći predstavljaju osnovu za rano otkrivanje rizične ili patološke trudnoće i liječenje

Ultrazvučni pregledi u trudnoći

Posljednja preporuka Europske udruge za perinatalnu medicinu podrazumijeva najmanje tri UZV pregleda u trudnoći