svi članci autora

Rizična trudnoća - stvarnost ili rezultat medicinskih dostignuća

Spoznaje o najčešćim komplikacijama u trudnoći predstavljaju osnovu na temelju koje porodničari prestaju biti kroničari tragičnih ishoda

Ultrazvučni pregledi u trudnoći

Posljednja preporuka Europske udruge za perinatalnu medicinu podrazumijeva najmanje tri UZV pregleda u trudnoći