svi članci autora

Jetra - jedinstvena tjelesna tvornica

Dobra karakteristika jetre je da se dugo može odupirati vanjskim utjecajima i obnavljati, no loše je to što je riječ o organu koji dugo ne pokazuje znakove oštećenja...