MOŽDANI UDAR: sučelje mozak-računalo u funkciji personalizirane terapije

Stručne zanimljivosti Borna Tićak

Već nakon jednoga sata korištenja sučelja mozak-računalo (engl. brain computer interface, BCI), dolazi do znatnih promjena u ljudskome mozgu, što upućuje na činjenicu da bi se BCI mogao koristiti za terapiju moždanog udara i ostalih poremećaja

Općenito govoreći, sučelje mozak-računalo direktna je komunikacijska veza između računala i mozga, bilo čovjekova ili životinjskog. Zasad još nije razvijena dvostruka komunikacija, točnije, informacije mogu ići ili na relaciji računalo – mozak ili mozak – računalo. BCI omogućava ljudima da kontroliraju uređaje koristeći isključivo svoje misli. Tehnologija djeluje tako da se mjeri električna aktivnost mozga koristeći neinvazivnu tehniku zvanu elektroencefalografija (EEG) te se uz pomoć umjetne inteligencije prevodi u radnju, kao što je pokretanje protetske ruke.

Znanstvenici s Instituta Max Planck u Berlinu i Javnog sveučilište Navarre u Španjolskoj surađivali su u istraživanju utjecaja dvaju različitih BCI-ja na ljudski mozak, a studija je objavljena u časopisu The Journal of Physiology.

Prvi je zadatak bio da sudionici u istraživanju moraju zamisliti kako pomiču nogu ili ruku, dok je drugi zadatak bio prepoznavanje slova s ekrana. Ne samo da su zabilježene promjene u područjima mozga zaduženima za tip zadatka koji se mora izvesti, nego su se te promjene dogodile vrlo brzo (otprilike za sat vremena), a ne tjednima nakon treninga. Opće je poznato da se promjene mogu dogoditi kada se zadatak fizički izvodi, ali promjene kao posljedica BCI zadatka, koji je isključivo mentalan, još uvijek nisu bile dokazane.

Prostorna specifičnost učinka BCI-ja otvara mogućnost prilagođavanja individualnih terapijskih pristupa temeljenih na BCI-ju. Drugim riječima, postoji mogućnost personalizirane terapije za pacijente nakon moždanog udara, ovisno o području mozga u kojemu postoji oštećenje. No, ne otvara se mogućnost samo za oboljele od moždanog udara, nego i za brojne druge vrste poremećaja rada mozga. Možda upravo umjetna inteligencija zajedno s BCI-jem bude najbolje rješenje za opisana stanja.

Izvor: http://www.trainitright.com

Datum objave članka: 15. 11. 2019.
izdvojeni proizvodi