Od želje za djetetom do željenog djeteta

Muško zdravlje / Reprodukcija Maja Perković Pajk dipl. ing. bioteh.

U slučaju poremećaja plodnosti muškarca, u mnogim slučajevima nije posrijedi samo mali broj spermija nego i njihova slaba pokretljivost

Biti roditelj najljepši je dar, do kojeg je katkad teško doći. Problemi s neplodnošću susreću se kod otprilike 15 posto parova, što je velik postotak s obzirom na to da mnogi parovi nemaju medicinsku anamnezu koja bi upućivala na problem dobivanja željenog potomstva.

Na temelju demografskih kretanja koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija, u razvijenim zemljama svijeta zamjetno je povećanje stope neplodnosti. Čak jedan od četiri para u reproduktivnoj dobi je neplodan, čemu pridonose brojni čimbenici, uključujući genetske, okolišne i socijalne. Iako su tehnološki napredak i reproduktivna biologija poboljšali razumijevanje uzroka neplodnosti, neplodnost je i dalje stigmatizirana, a strah od dijagnoze pojedince često obeshrabruje u traženju pomoći.

Neplodnost je širok skup poremećaja koji onemogućuju oplodnju jajne stanice i trudnoću. Definira se kao nemogućnost spontane trudnoće tijekom jedne godine uz normalne spolne odnose, bez kontraceptiva. Primarna neplodnost označava nemogućnost postizanja trudnoće uopće, a sekundarna neplodnost podrazumijeva nemogućnost ostvarenja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće.

Procjena muške neplodnosti

Epidemiološki podaci pokazuju da 15 posto parova ne uspijeva ostvariti trudnoću tijekom godine dana. Opisano je da je u oko 50 posto slučajeva neplodnosti problem muškaraca.

Brojni poremećaji i stanja pridonose nastanku infertiliteta kod muškaraca. Često spominjani rizični čimbenici su pušenje, alkoholizam, psihološki stres, pretjerana fizička aktivnost, pretilost, izloženost toksinima, zračenju, ali i pretjeranoj toplini. Kako su neki od poremećaja reverzibilne naravi, cilj je identificirati i liječiti upravo takva stanja.

S obzirom na raznolike uzroke, procjena muške neplodnosti često zahtijeva multidisciplinarni pristup, to jest suradnju liječnika različitih specijalnosti. Svrha dijagnostičkog postupka je identificirati reverzibilne uzroke neplodnosti kako bi ih se moglo tretirati na odgovarajući način.

Inicijalna procjena muškog partnera neplodnog para uključuje kompletnu medicinsku i reproduktivnu povijest bolesti (s posebnim osvrtom na spolne i reproduktivne smetnje, razvojna oštećenja, medicinske i kirurške intervencije, okolišne utjecaje i lijekove), fizikalni pregled i analizu ejakulata (spermiogram). Na temelju osnovne procjene dijagnostika se može proširiti na dodatni spermiogram, ultrazvučni pregled mokraćno-spolnog sustava, endokrino testiranje, postejakulatornu analizu mokraće te specijalizirane testove sjemena i genetsku analizu.

Spermiogram je ključna pretraga u procjeni muške neplodnosti. Uključuje analizu ejakulata koji se daje nakon tri do pet dana seksualne apstinencije. U uzorku se procjenjuju volumen ejakulata, vrijeme likvefakcije i pH vrijednost. Mikroskopski se mjeri koncentracija spermija, njihov ukupan broj, morfologija i pokretljivost. Također se procjenjuje razina leukocita i fruktoze.

Doprinos muškoj reproduktivnosti

Liječenje muške neplodnosti ovisi o uzroku poremećaja. Kao i u slučaju dijagnostike, tako i liječenje muške neplodnosti zahtijeva suradnju liječnika različitih specijalnosti – urologa, androloga, ginekologa, endokrinologa i genetičara.

U slučaju poremećaja plodnosti muškarca u mnogim slučajevima nije u pitanju samo mali broj spermija, nego i njihova slaba pokretljivost. Kao moguće rješenje tog problema, u Beču je razvijen PROfertil®, proizvod s jedinstvenom kombinacijom osam aktivnih tvari koje pridonose normalnoj plodnosti, spermatogenezi i reproduktivnosti muškarca. Klinička ispitivanja o učincima PROfertila® pokazala su kako kombinacija djelatnih tvari znatno povećava volumen ejakulata, brojnost spermija u ejakulatu i poboljšava pokretljivost spermija.

Datum objave članka: 1. 9. 2014.
promo