MUZIKOTERAPIJA: antidepresivni učinak na djecu i adolescente

Stručne zanimljivosti

Muzikoterapija smanjuje depresiju kod djece i adolescenata koji imaju problema s ponašanjem i emocionalne tegobe, navode istraživači

Istraživači sa Sveučilišta Bournemouth i Queen Belfast otkrili su da se djeci i mladima u dobi od osam do 16 godina nakon terapije muzikom znatno popravilo samopoštovanje i ublažila depresija, u odnosu na ispitanike koji nisu bili podvrgnuti terapiji. Studija je također pokazala da su mladi od 13 i više godina koji su bili podvrgnuti terapiji imali bolje komunikacijske i interaktivne vještine. U najvećoj studiji do sada na temu muzikoterapije, u kojoj je od ožujka 2011. do svibnja 2014. sudjelovalo 251 dijete i tinejdžer, ispitanici su bili podijeljeni u dvije skupine. Njih 128 prošlo je uobičajenu terapiju, a njih 123 bilo je podvrgnuto terapiji glazbom. Svi ispitanici liječili su se od emocionalnih, razvojnih i bihevioralnih problema. Profesor Sam Porter navodi kako je ova studija iznimno značajna za određivanje učinkovitih tretmana za djecu i mlade s poremećajem u ponašanju. Dr. Valerie Holmes ističe kako bi rezultati ove studije trebali nagnati odgovorne da muzikoterapiju primijene kod ovako osjetljive djece i osjetljivih tegoba. Kao dio terapije mladih osoba s posebnim mentalnim potrebama glazba se odavno koristi. Muzika oduvijek djeluje na ljude, no sada je prvi put dokazano da doista funkcionira kao terapija koja može pomoći ranjivim skupinama. Istraživački tim sada analizira dobivene podatke i pokušat će uvidjeti kako se muzikoterapija može uvrstiti u standardne tretmane.

Izvor: http://www.sciencedaily.com

Datum objave članka: 1. 3. 2017.