svi članci autora

Zarobljeni dječji osjećaji

Dugotrajno potiskivanje misli i osjećaja može izložiti dijete riziku od tjelesnih bolova, jer energiju osjećaja preusmjerava u svoju unutrašnjost

Mali - veliki agresivac

Ono što svatko može učiniti kad primijeti da se dijete agresivno ponaša jest da mu jasno postavi granice do kojih u aktualnoj situaciji smije ići

Zašto je tata važan

Tek od treće godine života djetetu postaje bitno da je majka žena, a otac muškarac

Dječji strahovi - dio odrastanja, ali i znak poremećaja

Razvojni strahovi normalna su pojava, no neurotski su posljedica slabosti u odnosu roditelji - dijete