svi članci autora

Odvikavanje od pelena

Sazrijevanje brojnih funkcija djeteta, pa tako i odvikavanje od pelena, predstavlja autonomnu funkciju koja tijekom usvajanja treba podršku i motivirajući pristup

Prvi korak u liječenju akutnog proljeva u djece

Oralna rehidracijska terapija primjenom ORS-a korjenito je izmijenila liječenje akutnog proljeva, i praktički je posve zamijenila intravenski način rehidracije

Poremećaji u jedenju

Iako nema pravog odgovora na pitanje zašto nastaju poremećaji jedenja, zasigurno su sprega brojnih čimbenika - sociokulturnih, obiteljskih, individualnih bioloških i psiholoških