svi članci autora

Ayres terapija senzorne integracije

Dr. Ayres opisala je poremećaj senzorne integracije kao "prometni kaos ili gužvu" koji priječe određenim dijelovima mozga da na primjeren način zaprime i obrade senzorne informacije