svi članci autora

Dodatni balast malih dijabetičara

Oboljele od dijabetesa tipa 1 najčešće pogađa tiha celijakija, pa postoji rizik da se bolest ne otkrije i ne liječi na vrijeme, zbog čega treba provoditi biokemijski probir

Dijabetes u djece i adolescenata

Srećom, u samo 10 posto oboljelih od šećerne bolesti, bolest se javlja već u ranoj mladosti i ovisna je o inzulinskoj terapiji

Krivci juvenilnog dijabetesa

Najvažniji okolišni čimbenici za koje se smatra da posreduju u autoimunom oštećenju beta stanica gušterače su enterovirusi i antigeni kravljeg mlijeka

Kontrolom bolesti protiv komplikacija dijabetesa u dječjoj dobi

Klinički evidentne kronične komplikacije šećerne bolesti rijetke su među djecom i adolescentima, čemu pridonose dobra kontrola i redovit probir

Prehrambene smjernice za male dijabetičare

Prehrana mora pružiti optimalan kalorijski i nutritivni unos za normalan rast i razvoj, te omogućiti povoljno zdravstveno stanje

Bolja regulacija uz nove tehnologije

Inzulinska crpka u kombinaciji s uređajem za kontinuirano mjerenje glikemije pridonosi boljem samozbrinjavanju i kontroli glikemije