Stručne zanimljivosti
Stručne zanimljivosti

10.000 KORAKA DNEVNO: veza s nižom smrtnosti žena starije dobi

Starije žene koje su napravile 4400 koraka dnevno imale su nižu smrtnost od onih koje su napravile 2700. Rizik od smrti nastavio se smanjivati s povećanjem broja koraka do 7.500 dnevno

10.000 KORAKA DNEVNO: veza s nižom smrtnosti žena starije dobi

Starije žene koje su napravile 4400 koraka dnevno imale su nižu smrtnost od onih koje su napravile 2700. Rizik od smrti nastavio se smanjivati s povećanjem broja koraka do 7.500 dnevno

USPOMENE: kako ih poboljšati ili potisnuti?

Nova studija pokazuje da stimuliranje različitih dijelova mozga može pokrenuti ili ublažiti emocionalni doživljaj neke uspomene

PREEKLAMPSIJA: obvezno monitoriranje krvnog tlaka poslije poroda

Trudnice s preeklampsijom pomno se prati, ali istraživači kažu da je potrebno učiniti više kako bi se utvrdilo ostaje li im krvni tlak visok i u mjesecima nakon poroda

BIPOLARNI POREMEĆAJ: mogući uzrok većeg rizika za Parkinsonovu bolest

Nova studija pokazala je da osobe s bipolarnim poremećajem imaju veći rizik od razvoja Parkinsonove bolesti

IZAZOV DANAŠNJICE: borba protiv superbakterija

Istraživači su sve zabrinutiji zbog porasta broja rezistentnih bakterija (tzv. superbugova), koje su razvile otpornost na antibiotike i postale opasnije

ENERGETSKA PIĆA: negativan utjecaj na srce

Popularnost energetskih pića je velika, osobito među tinejdžerima i mladima, no, u nedavno provedenom kliničkom istraživanju otkriven je negativan utjecaj tih pića na rad srca

DIJABETES: direktna komunikacija s liječnikom besplatna za 300.000 oboljelih

Udruga E-Medikus predstavila platformu za edukaciju oboljelih od dijabetesa „Dijabetesnet“

PREVENCIJA RAKA DEBELOG CRIJEVA: nedovoljno iskorišten potencijal

Osobe s polipima debelog crijeva imaju veći rizik za razvoj raka debelog crijeva. No, dok bi niske doze acetilsalicilatne kiseline mogle smanjiti izglede za bolest, premalo pacijenata usvaja taj režim, pokazuju nova istraživanja

HPV: mogući uzrok raka glasnica

U Americi se bilježi porast broja oboljelih od raka glasnica, a razlog tome pokušava se objasniti širenjem humanog papiloma virusa (HPV)

RAK PROSTATE: sve više muškaraca bira aktivni nadzor

Prema riječima dr. Mahala, radijacijskog onkologa iz Dana-Farber Instituta za rak (Brigham), točka aktivnog nadzora je pomoći muškarcima koji imaju rak niskog rizika da izbjegnu nepotrebne nuspojave liječenja

Više članaka