svi članci autora

Disciplina u odgoju djeteta

Kroz discipliniranje roditelj zapravo uči dijete kako da u emocionalno teškim situacijama, na primjer kada je dijete ljuto ili frustrirano, ipak svjesno upravlja svojim ponašanjem