Uvjeti korištenja internetskog portala Vaše zdravlje

Ovi uvjeti određuju prava i obveze društva Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb, Hrvatska, OIB: 30750621355 kao izdavača web-stranice www.vasezdravlje.com (dalje u tekstu: OKTAL PHARMA) i korisnika web-stranice www.vasezdravlje.com (dalje u tekstu KORISNIKA). KORISNIK  je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način koristi ili je koristila, pristupa ili je pristupila web-stranici www.vasezdravlje.com.

U slučaju pristupa i/ili korištenja web-stranice www.vasezdravlje.com i svih povezanih poddomena te označavanjem svojeg pristanka na Uvjete korištenja internetskog portala Vaše zdravlje, KORISNIK izričito potvrđuje da je s istima upoznat te pristaje na Uvjete korištenja internetskog portala Vaše zdravlje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje.

SADRŽAJ I SVRHA INFORMACIJA

Web-stranica www.vasezdravlje.com je sačinjena tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz zaštitu zdravlja i poboljšanje kvalitete života. Informacije sadržane na web-stranici www.vasezdravlje.com nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju. Svrha ovdje iznesenih informacija nije dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja  s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj web-stranici, molimo obratite se izravno liječniku ili ljekarniku.

OKTAL PHARMA poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web-stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti, niti je  odgovorna za pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge dane putem web-stranice www.vasezdravlje.com. OKTAL PHARMA ni u kojem slučaju nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja proizlazi ili bi mogla proizaći kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja web-stranice www.vasezdravlje.com, djelomično ili u cijelosti.

KORISNIK je suglasan da web-stranici www.vasezdravlje.com pristupa i istu koristi isključivo za osobnu uporabu i na svoju vlastitu odgovornost, uz poštivanje autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva i svih ovdje navedenih ograničenja.

OKTAL PHARMA nije odgovorna za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom od strane KORISNIKA ili neovlaštenog KORISNIKA, niti je odgovorna za sadržaj koji KORISNIK ili neovlašteni KORISNIK može postaviti na web-stranici www.vasezdravlje.com.

ZAŠTITA DJECE

Korištenje  web-stranice www.vasezdravlje.com dopušteno je punoljetnim osobama, a djeci samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

U bilo kojem trenutku OKTAL PHARMA može revidirati ili ukinuti Uvjete korištenja internetskog portala Vaše zdravlje. Ukoliko dođe do promjene Uvjete korištenja, a KORISNIK nastavi koristiti web-stranice www.vasezdravlje.com, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja internetskog portala Vaše zdravlje u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena Uvjeta korištenja internetskog portala Vaše zdravlje važeća je prema trećima od trenutka objave na web-stranicama www.vasezdravlje.com.

Zadnja izmjena: studeni 2019.