Tajna veza vježbanja i seksualnog zadovoljstva

Zdrav život / Sport i rekreacija dr. sc.   Luka Leško kineziolog

Pozitivni učinci tjelesne aktivnosti na seksualno zdravlje proizlaze iz fizioloških učinaka u tijelu i utjecaja na psihosocijalne komponente koje mogu biti u pozadini seksualnih smetnji

Gotovo 50 posto žena s minimalno jednom seksualnom smetnjom smatra da im je time narušena ukupna kvaliteta života, s tim da kvaliteta seksualne funkcije ima veliku važnost i u ukupnoj kvaliteti života muškaraca.

Seksualna disfunkcija je osjećaj znatnog nezadovoljstva i interpersonalne napetosti povezane sa seksualnošću tijekom najmanje šest mjeseci (isključujući disfunkciju uzrokovanu drogom ili lijekom). Govoreći o istodobnoj pojavnosti različitih seksualnih smetnji, komorbiditet je u prosjeku češći u žena nego u muškaraca. Najčešće seksualne smetnje kod žena su poremećaji seksualne želje, seksualnog uzbuđenja ili orgazmičke funkcije te poremećaji vezani uz bol pri seksualnim aktivnostima (dispareunija). Najčešće seksualne teškoće kod muškaraca su poremećaj seksualne želje, erektilna disfunkcija i preuranjena ejakulacija. 

Seksualno zadovoljstvo mjera je za procjenu zadovoljstva vlastitim seksualnim životom, koju čini više čimbenika:
  • seksualni osjeti/doživljaj (kvaliteta dodira/osjeta, kvaliteta seksualnog uzbuđenja, učestalost visoke razine uzbuđenja, kvaliteta i učestalost orgazma); 
  • seksualna usredotočenost (prepuštanje užitku, fokusiranost na seksualne senzacije, seksualna reakcija na partnera/-icu); 
  • seksualna razmjena (pružanje užitka, primanje koje podrazumijeva pristupačnost i iniciranje seksualnih aktivnosti, partnerova/-ičina seksualna kreativnost, odnos između davanja i primanja); 
  • emocionalna povezanost odnosno bliskost/intimnost (povjerenje, emocionalno otvaranje i predavanje u seksu, osjećaj bliskosti/prisnosti u seksu); 
  • seksualne aktivnosti (raznolikost, učestalost, trajanje, eksperimentiranje).

Učestalost seksualnih smetnji 

U razvijenijim zemljama, 25 do 50 posto žena suočeno je sa seksualnim smetnjama, među kojima je nedostatak seksu­alne želje najčešći seksualni problem. Slijede poremećaji uzbuđenja, orgazma i lubrikacije te genitalno-zdjelična bol tijekom seksualnog odnosa. Zabrinjavajuća učestalost te­škoća javlja se i u žena u dvadesetima i tridesetima. 

Iako su u muškaraca erektilna disfunkcija i preuranjena ejakulacija najčešće seksualne disfunkcije, hipoaktivna seksualna želja jedna je od češćih seksualnih teškoća i u muškaraca. 

Znatan broj osoba u Hrvatskoj suočen je sa seksualnim smetnjama, a zabrinjavajuća pojavnost takvih smetnji uočena je i u mladih. Studija na nacionalnom uzorku žena u dobi od 18 do 35 godina upozorava da, od svih seksualno (koitalno) aktivnih sudionica, 28 posto ih ima nedostatak seksualne želje, 24 posto dispareuniju, 23 posto nemogućnost postizanja orgazma i 18 posto teškoće s genitalnom lubrikacijom. Oko 60 posto muškaraca u Hrvatskoj u dobi od 18 do 50 godina imalo je najmanje jednu seksualnu smetnju u najkraćem trajanju od 60 dana, pri čemu je erektilna disfunkcija najzastupljenija. 

Tjelesna aktivnost i seksualno zdravlje

Rezultati ispitivanja povezanosti razine tjelesne aktivnosti sa seksualnim zdravljem na studentskoj populaciji upućuju na znatno višu razinu seksualne želje u dovoljno tjelesno aktivnih spram nedovoljno tjelesno aktivnih studentica. Takva povezanost nije utvrđena u studenata, koji u toj dobi imaju općenito višu razinu seksualne želje nego vršnjakinje. 

U usporedbi s tjelesno neaktivnima, tjelesno aktivne studentice imaju kvalitetniju seksualnu funkciju i manje problema sa seksualnim uzbuđenjem i lubrikacijom. Za razliku od inozemnih istraživanja, koja su provedena na starijem uzorku nego što je bio uzorak ovoga istraživanja, i koja ističu pozitivne učinke tjelesne aktivnosti na smanjenje boli tijekom seksualnog odnosa, odnosno smanjenje teškoća u postizanju orgazma, takvi zaključci nisu podržani ovim istraživanjem. 

Tjelesno aktivni mladići općenito imaju kvalitetniju erektilnu funkciju, kao i muškarci koji su zadovoljni vlastitim tjelesnim izgledom, no, nije utvrđena znatnija povezanost tjelesne aktivnosti i problema preuranjene ejakulacije, koji je nerijetko psihološki uvjetovan. S druge strane, muškarci s višim indeksom tjelesne mase imaju slabiju erektilnu funkciju.
 
Zaključno se može reći da su tjelesno aktivne studentice i studenti zadovoljniji vlastitim seksualnim životom te da je u toj skupini veći udio seksualno aktivnih. 

S razinom seksualne želje i seksualnim zadovoljstvom muškaraca te kvalitetom seksualne funkcije oba spola pozitivno je povezan i tjedni broj sati treninga – 70 posto osoba koje vježbaju smatra da se njihova razina seksualne želje nakon treninga povećava. Uspoređujući grupe rekreativnih vježbača/-ica koji se bave dominantno aerobnim, odnosno anaerobnim tjelesnim vježbanjem, nije utvrđena znatnija razlika u kvaliteti seksualnog zdravlja, što upućuje na to da se pozitivni učinci tjelesnog vježbanja na seksualno zdravlje mogu ostvariti neovisno o tipu tjelesnog vježbanja. 

Pozitivni učinci tjelesne aktivnosti na seksualno zdravlje proizlaze iz poboljšanja endotelne funkcije i protoka dušikova oksida, povećanja vaskularizacije krvnih žila u genitalnom području, smanjenja oksidativnog stresa, posrednih učinaka vježbanja u prevenciji srčanožilnih i metaboličkih bolesti koje spadaju u rizične čimbenike uzroka seksualnih smetnji (npr. dijabetes tipa II), kao i iz pozitivnih učinaka vježbanja na psihosocijalne komponente koje mogu biti u pozadini seksualnih smetnji (asocijalnost, depresija, poremećaj raspoloženja, nedostatak samopouzdanja, nezadovoljstvo tjelesnim izgledom itd.). 

Iako važna, veličina povezanosti razine tjelesne aktivnosti s čimbenicima seksualnog zdravlja u studentskoj dobi nije velika, što je posljedica prosječno dobrog seksualnog zdravlja mladih osoba. Drugim riječima, tjelesna aktivnost je važan, no ne i najvažniji čimbenik očuvanja seksualnog zdravlja u studentskoj dobi. Međutim, uloga tjelesne aktivnosti, odnosno vježbanja u očuvanju seksualnog zdravlja povećava se s dobi. 

Iako je u istraživanje bio uključen velik broj sudionika, prigodan uzorak ne omogućuje generalizaciju, no, unatoč tome, može se reći da tjelesno aktivnima ove informacije mogu biti dodatan poticaj da ustraju, a nedovoljno aktivnima jedan od motiva za početak bavljenja tjelovježbom zbog važne uloge seksualnog zdravlja u ukupnoj kvaliteti života velikog dijela populacije.
Datum objave članka: 12. 7. 2019.
izdvojeni proizvodi