Reprodukcija

Reprodukcija

Biološki sat - novi tabu današnjice

Carmen Pacadi Poček univ. mag. pharm. kliničke farmacije

Uzimajući u obzir razloge pada plodnosti, može se reći da se trećina uzroka neplodnosti odnosi na ženski faktor, trećina na muški faktor, a trećina na udruženi ženski i muški faktor

Biološki sat - novi tabu današnjice

Uzimajući u obzir razloge pada plodnosti, može se reći da se trećina uzroka neplodnosti odnosi na ženski faktor, trećina na muški faktor, a trećina na udruženi ženski i muški faktor

FertilityCare pristup ženskom zdravlju i plodnosti

Uz pomoć ženina kalendara s bilješkama o menstruacijskom ciklusu dobiva se puno više informacija o zdravlju i plodnosti žene, mogu se raditi ciljane pretrage i primijeniti odgovarajuća terapija

Sumnja na neplodnost - strahovi i nade

Većina statistika pokazuje kako je vrlo visok postotak uzroka neplodnosti upravo loša kvaliteta sjemena, i to različitih stupnjeva

Kad se reprodukcija nađe u krizi...

U slučaju problema s reprodukcijom, potrebno je odabrati dijagnostičke postupke i preporučiti metodu liječenja koja ima najviše izgleda za postizanje zajedničkog cilja