English

Pratite nas na Facebooku

Lacto 2016

Dijagnostika

 ostali 鑜anci
  

Suvremena dijagnostika - Herpes simplex virusa tip 1 i 2

  

U susret tjednu prevencije karcinoma cerviksa

  

Gr鑕vit i po 緄vot opasan

svi 鑜anci »
Fitobimbi 2016

Anketa

 
萯me naj鑕规e tretirate lak筫 povrede (porezotina, ogrebotina, razderotina...) u djece s ciljem prevencije infekcije?
ispirem s obi鑞om vodom
koristim medicinski alkohol
koristim antibiotsku mast, kremu ili sprej
koristim antiseptik koji djeluje na sve patogene mikroorganizme» Rezultati
» Ostale ankete

Dijagnostika

Kolonoskopija

Podijeli

Autor:
mr. sc. Nenad Nola, dr. med., spec. op鎒 kirurgije
objavljeno u broju 45 (12/05)

Godi筺je u Hrvatskoj od raka debelog crijeva obolijeva oko 1600 mu筴araca i 1300 緀na, 箃o je 13 posto od ukupna broja malignih bolesti

Prema Hrvatskom registru za rak, rak debelog crijeva (kolona) zauzima drugo mjesto po u鑕stalosti kod 緀na i mu筴araca. Kod 緀na je na prvome mjestu rak dojke (26 posto), a kod mu筴araca rak bronha i plu鎍 (22 posto). Izra緀no u brojkama, godi筺je u Hrvatskoj od raka debelog crijeva obolijeva oko 1600 mu筴araca i 1300 緀na, 箃o je 13 posto od ukupna broja malignih bolesti. Od toga, 50 posto svih novotvorina nastaje u zavr筺om dijelu (rektum), tj. u zavr筺ih 35 cm debelog crijeva.
Zna se da 95 posto malignih neoplazmi debelog crijeva nastaje kao zlo鎢dna preobrazba dobro鎢dnih polipa u debelom crijevu kroz godine. No, u nastanku raka debelog crijeva bitan je i utjecaj naslije餫. Koliko je va綼n, govore preporuke Svjetskoga gastroenterolo筴og dru箃va, koje preporu鑥je redovite preventivne kontrolne preglede u svrhu ranog otkrivanja raka i dobro鎢dnih polipa debelog crijeva, 箃o upu鎢je na prevenciju zlo鎢dne preobrazbe dobro鎢dnog polipa u rak. Prema tim preporukama, svaka osoba, bez obzira na sim-ptome, trebala bi sa 50 godina starosti obaviti pregled debelog crijeva u cijelosti, tj. kolonoskopiju, a osobe kod kojih je netko u bli緊j obitelji imao rak debelog crijeva, prvu kolonoskopiju trebale bi u鑙niti i 10 godina prije, zna鑙 najkasnije sa 40 godina starosti. Ako osoba ima simptome krvarenja iz debelog crijeva, 鑕ste izmjene proljevaste stolice i zatvora, pregled i pretrage preporu鑥ju se i prije.


Karcinom debelog crijeva

Dobro鎢dni polip debelog crijeva

Malo anatomije - Probavni sustav po鑙nje ustima, na koje se nadovezuju jednjak, 緀ludac, dvanaesnik, tanko crijevo i na kraju debelo crijevo. Debelo crijevo ima nekoliko dijelova koji su odre餰ni anatomskim polo綼jem. Po鑙nje spojem tankog i debelog crijeva smje箃enim u donjem desnom dijelu trbu筺e 箄pljine, neposredno uz slijepo crijevo i naziva se cekum. Slijedi uzlazno debelo crijevo, koje se緀 do jetre, gdje zavija u popre鑞o debelo crijevo, sve do slezene u gornjem lijevom dijelu trbu筺e 箄pljine, gdje skre鎒 prema dolje i prelazi u silazno debelo crijevo. U nastavku, u donjem lijevom dijelu trbu筺e 箄pljine, smje箃ena je sigma, vrlo pokretan i izvijugan dio debelog crijeva, koji se nastavlja u zavr筺i dio (ravno crijevo, rektum) du緄ne 30-ak centimetara, a koje zavr筧va analnim otvorom.

Najbolja i najdetaljnja pretraga debelog crijeva zove se kolonoskopija, a provodi se vrlo slo緀nim i sofisticiranim ure餫jem - kolonoskopom. To je gumeni, savitljiv ure餫j, du緄ne 130 cm, debljine do 13 mm, koji na samom vrhu ima tzv. chip kameru. Slika vrlo visoke rezolucije prenosi se na monitor na kojem se vidi kao uve鎍na, pa se tako mogu vidjeti i najsitnije promjene boje ili oblika na sluznici crijeva. Na kraju aparata je upravlja鑛i mehanizam (ru鑛a s komandama) kojim se upravlja vrhom aparata, vrlo savitljivim i pokretnim u svim smjerovima, tako da mo緀 pratiti izvijuganost crijeva i samim tim pretragu 鑙ni jednostavnijom i manje neugodnom. U aparatu postoje i tzv. radni kanali kroz koje se provla鑕 razli鑙ti instrumenti, tako da se za pretrage mogu bezbolno odstraniti mnoge promjene dobro鎢dnog izgleda, 鑙me se uklanja mogu鎛ost da se preobraze u zlo鎢dne, tj. prevenira nastanak raka debelog crijeva. Posebnim klije箃ima mogu se uzimati i komadi鎖 tkiva (biopsija), koji se proslje饀ju na patohistolo筴u obradu, nakon 鑕ga se postavlja to鑞a dijagnoza vi餰ne promjene. Iza upravlja鑛e ru鑛e slijedi spojni kabel koji ure餫j spaja s izvorom svjetla, monitorom, spremnikom za vodu, kojom se ispire crijevo, te negativnim tlakom za izvla鑕nje teku鎖ne i zraka iz crijeva.

Priprema - Za kolonoskopiju treba prethodno pripremiti debelo crijevo, tj. o鑙stiti, i to dan prije tijekom poslijepodneva. Danas ima nekoliko vrsta pripravaka za 鑙规enje koji se mogu kupiti u svakoj ljekarni uz popratne upute. U svakom slu鑑ju, svako je 鑙规enje povezano s uzimanjem 箃o ve鎒 koli鑙ne teku鎖ne, najmanje tri litre, a po mogu鎛osti i vi筫. Neobi鑞o je va緉o da je crijevo prilikom pretrage 鑙sto kako bi se 箃o bolje i lak筫 vidjele promjene na sluznici, a ujedno da bi se moglo napredovati kroza nj. Naime, ostaci stolice prije鑕 prolaz aparatu i smanjuju vidljivost, a ako ga u potpunosti onemogu鎢ju, mora se odustati od daljnje pretrage.
Neposredno prije kolonoskopije po緀ljno je bolesniku dati injekciju lijeka kojim se opu箃a crijevo i ujedno smanjuju bolovi, 鑙me se pretraga 鑙ni manje neugodnom. U nekim centrima, ako postoje tehni鑛i i organizacijski uvjeti, kolonoskopija se mo緀 provesti u kratkotrajnoj op鎜j anesteziji.

Pregled - Sama pretraga, kolonoskopija, po鑙nje u lijevom bo鑞om polo綼ju, a nakon prolaska sigme bolesnika se okre鎒 na le餫. Tijekom pretrage, ako je to potrebno, bolesnika se okre鎒 iz jednoga bo鑞og polo綼ja u drugi, da bi se postiglo premje箃anje crijeva unutar trbu筺e 箄pljine i tako olak筧o prolaz aparata kroz crijevo. Cilj svake kolonoskopije je pregledati cijelo debelo crijevo, od anusa do spoja s tankim crijevom, a po mogu鎛osti u鎖 aparatom i u tanko crijevo, jer je to najsigurnji dokaz da je u鑙njena potpuna kolonoskopija.

Rano otkrivanje raka najva緉iji je trenutak u lije鑕nju bilo koje maligne bolesti, 箃o najvi筫 jam鑙 izlje鑕nje i najbolju kontrolu bolesti.