English

Pratite nas na Facebooku

PROfertyl 2016

Op鎍 medicina

 ostali 鑜anci
  

Na筧 glava je uvrnuta

  

Borba protiv vi筴a kiselosti - borba protiv bolesti

  

Oprez s bolovima u trbuhu!

svi 鑜anci »

Op鎍 medicina

Bol u donjem dijelu trbuha - svi mogu鎖 緀nski razlozi

Podijeli

Autor:
Nives Tarle-Baji, dr. med.
objavljeno u broju 33 (12/03)

Bol u donjem dijelu trbuha - svi mogu鎖 緀nski razlozi

Naj鑕规a lije鑞i鑛a dilema je radi li se o promjenama na kralje緉ici ili bolesti bubrega

甧ne se lije鑞iku 鑕sto 綼le na bolove u donjem dijelu trbuha, koji nerijetko zapo鑙nju u podru鑚u slabinskog dijela le餫, a naj鑕规e 筰re u donji dio trbuha lijevo i desno od pupka ili u prepone. Bolovi mogu biti izrazito jaki i javiti se na jednoj ili obje strane. Naj鑕规a lije鑞i鑛a dilema je radi li se o bolovima zbog promjena na kralje緉ici ili zbog bolesti bubrega. Uzroci bolova se sa sigurno规u mogu razlu鑙ti klini鑛im i ultrazvu鑞im pregledom trbuha. Ukoliko se zaklju鑙 da bol ne potje鑕 od kralje緉ice, odnosno utvrdi da potje鑕 od bolesti bubrega, pristupa se daljnjoj dijagnostici. Kod ultrazvu鑞og pregleda bubrega lije鑞ik 鎒 uo鑙ti o kakvoj se bolesti radi - upala (akutna ili kroni鑞a), kamenci ili pijesak, cista ili tumor. Naj鑕规e bolesti bubrega su upalne promjene i bubre緉i pijesak.

 • Ciste i tumori bubrega ne izazivaju bolove ukoliko nisu ve鎖 od 4-5 cm u promjeru. Poznato je da se ciste i tumori bubrega, koji su naj鑕规e zlo鎢dni, slu鑑jno otkrivaju na ultrazvu鑞om pregledu trbu筺e 箄pljine.
 • Upale bubrega - Bolovi zbog upale bubrega naj鑕规e su pra鎒ni povi筫nom temperaturom, ponekad do 40癈, tresavicom i zimicom. Sedimentacija je 鑕sto povi筫na, leukociti u krvi gotovo uvijek povi筫ni, a u mokra鎖 je povi筫n broj leukocita, 鑕sto i bjelan鑕vina i eritrocita. Kod ja鑕 upale mokrenje postaje oskudnije, ali u鑕stalije, naj鑕规e bez peckanja. Peckanje kod mokrenja javlja se kod upale u donjim dijelovima mokra鎛og sustava (mokra鎛a cijev i mokra鎛i mjehur). Bolovi se vrlo 鑕sto "筰re" u obje prepone tj. donji dio trbuha, lijevo i desno od pupka.
  Nespecifi鑞e upale bubrega nastaju kada pijesak ili kamenac na svom putu izlaska iz bubrega ozlijede sluznicu i izazovu lokalnu upalu na mjestu ozljede. Specifi鑞e upale naj鑕规e uzrokuju specifi鑞e bakterije (Escherichia colli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, streptoccocus, stafiloccocus) i mnoge druge. Dugo se lije鑕, a uz antibiotike se moraju upotrijebiti i neki drugi lijekovi i pomo鎛a ljekovita sredstva.
  Bolovi koje bolesnice opisuju na desnoj strani donjeg dijela trbuha kod lije鑞ika name鎒 dilemu radi li se o nekoj od navedenih bolesti u mokra鎜vodu (upala, pijesak, kamenac) ili se radi o reflektiraju鎜j boli iz desnog bubrega, upali "slijepog crijeva" ili crvuljka, odnosno bolestima desnog jajnika. Osim navedenoga, u desnoj strani donjeg dijela trbuha, kao i cijelom donjem dijelu trbuha, ponekad se na ultrazvuku vide i tumorske promjene u debelom crijevu (uz pomo kolor dopplera i to ako su ve鎒, kada ve zna鑑jnije zatvaraju unutra筺jost crijevne vijuge).
 • Kamenci - U krajevima sjeverne i sjeveroisto鑞e Hrvatske 鑕sto vi餫mo slu鑑jeve kamenaca u bubregu, mokra鎜vodu i mokra鎛om mjehuru. Osim kamenaca ve鎖h od 4 mm, u praksi susre鎒mo i mikrolite ili pijesak u bubre緉im 鑑筰cama. U trenutku kada se kamenac pokrene iz bubre緉e 鑑筰ce javljaju se 緀stoki bolovi, jedni od najja鑙h koje 鑟vjek mo緀 do緄vjeti. Kada se iz bubrega u ve鎜j koli鑙ni pokrene pijesak, tako餰r mo緀 izazvati vrlo neugodne bolove, naj鑕规e na jednoj strani bubrega ili donjeg dijela trbuha. Bolesnice tada nerijetko prestanu mokriti i povra鎍ju.
  Uzrok u鑕stale pojave kamenaca u mokra鎛om sustavu je konzumiranje vrlo "tvrde" vode za pi鎒 ili male koli鑙ne teku鎖ne dnevno, 鑕mu su sklonije 緀ne koje ina鑕 piju malo teku鎖ne. Dnevno se mora popiti barem 2 l teku鎖ne, ne ubrajaju鎖 mlijeko. U odrasloj 緄votnoj dobi, nakon 25. godine 緄vota, mlijeko treba piti umjereno (ne vi筫 od pola litre na dan), jer mlijeko u sebi sadr緄 ione kalcij oksalata koji mogu sudjelovati u tvorbi mokra鎛ih kamenaca. Bolesnice koje boluju od gihta (pove鎍nja mokra鎛e kiseline u krvi) imaju 鑕规e kamence bubrega organskog podrijetla.
 • Ginekolo筴e bolesti - Bolovi u u donjem dijelu trbuha kod 緀na su 鑕sto slo緀niji za dijagnostiku nego kod mu筴araca, jer se mo緀 raditi i o bolovima uzrokovanim ginekolo筴im bolestima.
  Od ginekolo筴ih uzroka bolova u donjem dijelu trbuha treba navesti predmenstrualne bolove, osobito u mla餴h djevojaka u kojih je maternica jo nedovoljno razvijena. U pitanju mogu biti i ciste jajnika, koje su naj鑕规e bezazlene, osobito one promjera 5-30 mm. Ve鎒 ciste naj鑕规e zahtijevaju operativno lije鑕nje.
  Bolovi mogu potjecati i od upale unutra筺josti rodnice i maternice, koje se mogu javiti u svakoj, a osobito u mla餺j dobi. Naj鑕规e ih uzrokuju trihomonas, klamidija i ureaplazma.
  Ponekad, dok jo ne znaju jesu li trudne, 緀ne obi鑞o dolaze na pregled zbog izrazitih bolova u donjem, desnom dijelu trbuha, nerijetko s refleksijom bolova u donji dio le餫. Osim ve spomenutih bolesti, treba razmi筶jati i o vanmaterni鑞oj trudno鎖 鑑k i onda ako je 緀na imala uredan zadnji menstrualni ciklus. Upala "slijepog crijeva", zapletaj crijeva i vanmaterni鑞a trudno鎍 naj鑕规a su hitna stanja u donjem dijelu trbuha koja se mogu reflektirati po cijelom trbuhu. Kao i uvijek, dijagnostika uklju鑥je detaljan razgovor, klini鑛i i ultrazvu鑞i pregled te laboratorijske pretrage krvi i mokra鎒.
  Kod 緀na u premenopauzi i menopauzi bolove u donjem dijelu trbuha mo緀 pratiti "bje綼nje" mokra鎒. Mokrenje kod kihanja, smijanja, ka筶janja i dizanja te緄h predmeta mo緀 biti uzrokovano spu箃enim mokra鎛im mjehurom i maternicom. Takve 緀ne izlo緀nije su razli鑙tim uzro鑞icima koji uzrokuju upale mokra鎛e cijevi, mjehura, rodnice i maternice.
  Osobe oboljele od 筫鎒rne bolesti imaju u鑕stale mokra鎛e infekcije (zbog lu緉atije mokra鎒 uslijed izlu鑙vanja 筫鎒ra mokra鎜m) pa se nerijetko doga餫 da kontinuirano moraju biti pod manjom dozom antibiotika i drugih pomo鎛ih lijekova.
  Kod 緀na koje se 綼le da su primijetile krv u mokra鎖 ili na donjem rublju, osobito u menopauzi, osim na mokra鎛i sustav treba sumnjati i na ginekolo筴i uzrok. Neke bolesnice svjesno ili nesvjesno pogre筺o zaklju鑕 odakle krv koju su primijetile.
 • Ostali mogu鎖 uzroci - Treba spomenuti jo neke uzroke, svakako ne neva緉e za lije鑞ika, a osobito bolesnika. Bolovi mogu potjecati od divertikula ("slijepog d緀pa") debelog crijeva. U tom slu鑑ju se obi鑞o radi o gr鑕vitim bolovima, osobito nakon jela ili napora, koji se spontano smire pa zatim ponovo jave. Ponekad se mogu javiti i jaki bolovi, kada ostaci probavljene ili djelomi鑞o probavljene hrane zaostanu u slijepoj vijuzi divertikula, kada ona mo緀 biti uzrokom razvoja klini鑛e slike kao kod zapletaja crijeva.
  Bolovi u donjem abdomenu mogu biti i posljedica reflektiraju鎒 boli iz kralje緉ice, a ponekad i kukova.
  Iako relativno rijetko, kao posljedicu bolova u donjem dijelu trbuha susre鎒m i aneurizmu donjeg dijela aorte (pro筰renje dijela ili cijelog tijeka abdominalne aorte). Na綼lost, naj鑕规e se razvija bez bolova, 箃o je vrlo opasno zbog mogu鎛osti spontanog prsnu鎍.

萯tateljicama ovog 鑜anka 緀lim savjetovati da na preglede odlaze preventivno i redovito, jer samo takvim pristupom prema vlastitom zdravlju mo緀te preduhitriti mnoge bolesti koje bi vas mogle iznenaditi u sljede鎖m mjesecima, odnosno godinama.


U sljede鎒m broju:
Bol u donjem dijelu trbuha - svi mogu鎖 mu筴i razlozi