OMEGA-3 MASNE KISELINE: pomoć mladima u sniženju krvnog tlaka

Stručne zanimljivosti

Zdravi mladi ljudi mogu spriječiti povišenje krvnog tlaka konzumacijom hrane bogate omega-3 masnim kiselinama

Omega-3 masne kiseline esencijalne su masti koje se uglavnom nalaze u ribi i nekim vrstama biljnih ulja. Istraživači su kod 2036 zdravih mladih mjerili vrijednosti omega-3 masnih kiselina i krvnog tlaka. Ispitanike su podijelili u četiri skupine: prva četvrtina ispitanika imala je najvišu količinu omega-3 masnih kiselina, a posljednja najmanju. Otkriveno je kako je skupina s najvišim vrijednostima imala oko 4 mm Hg niži sistolički i 2 mm Hg niži dijastolički krvni tlak, u usporedbi s onima s najnižom razinom omega-3 masnih kiselina. Na temelju nalaza, istraživači zaključuju da, općenito gledajući, viša razina omega-3 masnih kiselina u krvi znači i niži sistolički i dijastolički krvni tlak.

Izvor: http://www.medicalnewstoday.com

Datum objave članka: 1. 12. 2016.