Dopler u neurologiji

Bolesti i stanja / Dijagnostika Vida Demarin akademkinja  /  doc. dr. sc.   Arijana Huzjan-Lovrenčić dr. med., spec. neurolog

Kolor dopler krvnih žila vrata preporučuje se kod bolesnika za koje se sumnja da su pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara, dok se pomoću transkranijskog doplera ocjenjuje cirkulacija u krvnim žilama glave

Kolor dopler krvnih žila vrata

Kolor dopler krvnih žila vrata ultrazvučna je pretraga koja omogućuje neinvazivan prikaz krvnih žila vrata i analizu stijenke krvne žile te može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih žila (slika 1).

Slika 1 - Stenoza unutarnje karotidne arterije

Kao i sve žile u tijelu, tako i krvne žile vrata tijekom života stare - dolazi do zadebljanja njihovih stijenki, a s razvojem i rastom plaka i do njihova suženja. Iako je na početku suženja protok očuvan, kako sužavanje napreduje, i protok se smanjuje. Veliki plakovi mogu postati nestabilni, pa može doći do krvarenja u njih, do ulceracije ili puknuća površine, što uzrokuje otkidanje dijela plaka kojeg krvna struja otplavi u niže položenu (distalniju) krvnu žilu, na njezino račvište, gdje dolazi do prekida cirkulacije. Posljedično prestaje funkcija živčanih stanica koje ta žila opskrbljuje krvlju, hranjivim tvarima i kisikom, a stanje se naziva ishemijski moždani udar. Uz to što krvne žile stare, mogu biti zahvaćene upalom kada se također razvijaju promjene stijenki koje mogu rezultirati začepljenjem krvne žile i moždanim udarom.

Kolor dopler krvnih žila vrata preporučuje se kod bolesnika za koje se sumnja da su pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara. Smetnje u vidu prolaznih ili trajnih neuroloških poremećaja mogu upozoravati na prisustvo nestabilnog plaka, pa valja utvrditi gdje se on nalazi. Ako je riječ o velikom plaku koji znatno sužava krvnu žilu, pristupa se operativnom odstranjenju (karotidna endarterektomija) da se spriječi moždani udar, jer bi u daljnjem rastu plak potpuno začepio krvnu žilu, ili bi se veći dio plaka odlomio i nošen krvnom strujom začepio neku krvnu žilu u glavi. Ako se kod bolesnika otkrije upala krvne žile, mora se liječiti na odgovarajući način.

Pretraga se preporučuje i rizičnim bolesnicima prije velikih operacija. Budući da je ateroskleroza generalizirana bolest, velika je vjerojatnost da je onima koji imaju neku od bolesti krvnih žila koje krvlju opskrbljuju srčani mišić (koronarne) i potrebna im je operacija radi uspostavljanja opskrbe srčanog mišića sužena neka od krvnih žila vrata. Tijekom operacije koronarnih krvnih žila povećan je i rizik od moždanog udara.

Kolor dopler krvnih žila vrata treba učiniti i bolesnicima koji su već operirali koronarne krvne žile kako bi se na neinvazivan način pratio operativni nalaz. Bolesnike koji imaju početno ili umjereno suženje krvnih žila vrata treba na isti način redovito pratiti, a prije svega regulirati čimbenike rizika za nastanak ateroskleroze.

Pretragom se mogu ustanoviti aterosklerotske i upalne promjene. Aterosklerotske promjene prikazuju se u obliku zadebljanja stijenki krvnih žila, prisustva plakova i suženja krvnih žila ili začepljenja sve do potpunog prekida cirkulacije, ali i razvoja drugih žila koje onda potpomažu cirkulaciju. Bolesnici sa zadebljalim stijenkama krvnih žila vrata pod povećanim su rizikom ne samo za nastanak ishemijskoga moždanog udara nego i za srčani udar. Liječenjem krvnog tlaka kao najvećeg čimbenika rizika može se usporiti zadebljanje stijenke i djelovati protektivno (zaštitno), čime se smanjuje vjerojatnost nastanka kako moždanog tako srčanog udara, ali i iznenadne smrti.

Kao rezultat pretrage u dječjoj dobi može se očekivati neka varijabilnost krvnih žila ili neka od rijetkih bolesti krvnih žila koja može dovesti do moždanog udara.

Sužavanje krvnih žila može uzrokovati prolazne ili trajne promjene moždane funkcije. Prolazne smetnje nazivaju se tranzitorna ishemijska ataka (TIA), a prolazne smetnje vida amaurosis fugax. Ako je neurološki ispad i dalje prisutan, znači da je došlo do trajnog oštećenja moždane funkcije, što se naziva moždani udar.

Kod prisustva plakova u krvnim žilama vrata treba utvrditi vrstu jer su pojedini plakovi pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara. To su oni koje nazivamo meki ili mješoviti, a većim dijelom se sastoje od masnoća ili zona krvarenja. Ako je riječ o blagom ili umjerenom suženju krvnih žila, promjene se samo prate uz regulaciju čimbenika rizika. No, ako je posrijedi znatnije suženje krvnih žila, postoji rizik za nastanak novog i težeg oblika moždanog udara, pa treba kiruški odstraniti plak, nakon čega se stanje jednostavno prati pomoću kolor doplera.

Posebne pripreme prije pregleda nisu potrebne. Pretraga sama po sebi nije štetna po bolesnika, nema zračenja ni uboda pa se bez opasnosti mogu pregledavati i djeca. Dužina pregleda ovisi o iskustvu ispitivača, kvaliteti opreme, ali i o nalazu na krvnim žilama. Što je nalaz složeniji, to pregled dulje traje. Kvaliteta laboratorija ovisi o ujednačenosti pregleda i interpretaciji nalaza, tako da se u slučaju bilo kakve sumnje ili nejasna nalaza pregled ponavlja nekoliko puta.

Transkranijski dopler i kolor dopler

Kada ultrazvučna zraka prolazi kroz kost ili se ispituju veće dubine, otežan je pregled ultrazvukom. Taj se problem rješava uporabom transkranijskog doplera ili TCD-a (slika 2), pomoću kojeg se ocjenjuje cirkulacija u krvnim žilama glave uporabom sondi nižih frekvencija i jače prodornosti ultrazvuka. Na temelju dobivenih brzina i smjera cirkulacije, a ovisno o određenim dubinama ispitivanja, može se zaključiti je li cirkulacija u glavi uredna ili poremećena. Ako je poremećena, analizira se u skladu s nalazom na krvnim žilama vrata, kada se može procijeniti je li riječ o suženju krvnih žila u glavi, ili pak o preraspodjeli cirkulacije u slučaju kada su žile na vratu znatno sužene ili je potpuno prekinuta cirkulacija.

Slika 2 - Transkranijski dopler (TCD)

Kako bi se objasnio nalaz TCD-a, kod nekih bolesnika treba učiniti obojeni dopler krvnih žila u glavi, tj. transkranijsku kolorom kodiranu doplersku sonografiju ili TCCS (slika 3). Pritom se protok krvi kroz žile boji kolorom, ovisno o brzini cirkulacije u ispitivanim žilama.

Slika 3 - Transkranijska kolor kodirana doplerska sonografija (TCCS)

Ni ti pregledi nisu bolni, a ni opasni za zdravlje ispitanika. Pretraga ovisi o težini prikaza, tj. složenosti nalaza. U slučaju da ispitanik ima jako debele kosti glave, pretraga se ne može obaviti jer se ultrazvučna zraka u potpunosti reflektira, pa se ne uspiju registrirati krvne žile.

Detekcija embolijskih signala

Razvojem ultrazvučnih aparata postali su nam dostupni i određeni programi koji su omogućili procjenu cirkulacije u glavi na drukčiji način, pa se tako može odrediti i sposobnost prilagodbe cirkulacije u glavi kod različitih patoloških promjena. Uporaba određenih programa omogućila je praćenje eventualnog otkidanja nestabilnih plakova iz krvnih žila vrata ili srca, što se naziva detekcija embolijskih signala. Snimanje traje najmanje jedan sat od trenutka kada se učvrste sonde budući da se mora pratiti kroz određeno vremensko razdoblje. Pretraga nije bolna, osim što bolesnik mora mirno ležati. Katkad pretragu treba ponavljati i nekoliko puta tijekom dana, ili više dana. Bolesnici kod kojih se registriraju embolijski signali pod povećanim su rizikom za nastanak moždanog udara te se kod njih primjenjuje specifična terapija i prati učinak ponovnom kontrolom detekcije embolijskih siganala.

Pregledi se mogu obaviti u nekoliko ustanova u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima. S obzirom na to da je Klinika za neurologiju KB Sestre milosrdnice Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za neurovaskularne poremećaje, uz to što se ondje rutinski pregledavaju ili skriniraju bolesnici, u nju se upućuju bolesnici iz drugih centara, u kojima se neinvazivnom dijagnostikom ne mogu potpuno procijeniti rizični bolesnici. Kriteriji za procjenu određenih bolesti jasno su definirani, ispitani i usklađeni s najvišim europskim i svjetskim standardima.

Datum objave članka: 1. 10. 2004.