Krunica, most ili proteza

Bolesti i stanja / Zubi i usna šupljina Marija Sović dr. med. dent.

Neovisno o tome koju terapiju izabrali, krajnji je cilj uspostaviti normalnu žvačnu i govornu funkciju te ispraviti narušeni estetski sklad

Nakon savjeta o stomatološkim problemim, došao je red i na osobe koje su na bilo koji način izgubile jedan ili više zuba, pa moraju razmišljati o njihovu protetskom zbrinjavanju. Gubitak jednog, a pogotovo više zubi uzrokuje prije svega defekt zubnog niza u smislu poremećaja u normalnu funkcioniranju žvačnog sustava. Kod nekih, pak, pacijenata gubitak zuba, osobito prednjih, zbog estetskih i psihosocijalnih razloga može izazvati određene psihičke smetnje.

Razlozi su gubitka brojni. Kod prednjih se kao glavni smatraju trauma, uznapredovali karijes i parodontoza, a kod stražnjih je najvažniji uzrok gubitka karijes jer su teže dostupni pri održavanju higijene usne šupljine.

Umjetni zubi koji nadomještaju prirodne moraju se uklopiti u usnu šupljinu tako da oblikom, položajem, veličinom i bojom što vjernije imitiraju prirodne. Dio stomatologije koji se bavi nadomještanjem izgubljenih zuba zove se protetika. Radovi koji se izvode mogu biti fiksni (krunice i mostovi), mobilni (proteze) ili kombinacija fiksnih i mobilnih. No, mogućnosti protetskog zbrinjavanja bezubih pacijenata s aspekta tradicionalne stomatologije ograničene su i ovisne o anatomskim okolnostima u usnoj šupljini. Naime, plan protetske terapije ovisi o postojećim zubima, točnije o njihovu broju, razmještaju i parodontološkoj vrijednosti. Nasuprot tome, moderna stomatologija i implantologija omogućuju promjenu i povećanje oblika bezuboga grebena te stavljanje željenog broja implantata (sidrišta). Time se mogu znatno poboljšati klinički uvjeti u ustima i to je konačno protetsko rješenje, kako u brojnim oblicima djelomične bezubosti tako i potpune.

Krunice i mostovi

Krunica je terapijsko sredstvo koje potpuno prekriva brušeni dio zuba. Potreba za njezinom izradom javlja se u slučaju:

  • većeg oštećenja krune jednog zuba;
  • sprječavanja mogućeg loma funkcijske krune zuba;
  • ispravljanja narušenoga estetskog sklada zuba s preostalim zubima i tkivima usne šupljine, a u vezi s njihovim oblikom, bojom, položajem ili veličinom.

U slučaju da je oštećenje krune zuba toliko opsežno da je, protetski gledano, iskoristiv samo korijen, prije izrade krunice zub treba izliječiti, napuniti i napraviti odgovarajuću nadogradnju. Nadogradnja je fiksni protetski nadomjestak koji nadomješta izgubljenu krunu zuba djelomično ili u cijelosti. Nadogradnja može biti individualno lijevana metalna, koju izrađuje tehničar u laboratoriju, ili konfekcijska (metalna i kompozitna), koja je gotov tvornički proizvod. Neovisno o tipu nadogradnje, fiksacija se provodi cementiranjem nadogradnje u kanal zuba, nakon čega slijedi izrada krunice.

Most je rješenje u slučaju gubitka manjeg broja zuba. Most je fiksno protetsko sredstvo za dugotrajnu žvačno-funkcijsku, fonetsku, estetsku i profilaktičku terapiju i rekonstrukciju žvačnog sustava. Sastoji se od zuba nosača i međučlanova. Zub nosač izbrušeni je zub za prihvat krunice, a međučlanovima se nadoknađuju pojedini zubi koji nedostaju. U praksi to izgleda ovako. Ako je posrijedi gubitak dvaju zuba, primjerice pretkutnjaka i kutnjaka (5 i 6), za zatvaranje slobodnog prostora od dva zuba potrebna su najmanje dva nosača. Zub ispred petice i iza šestice, dakle četvorka i sedmica, bruse se za prihvat krunice i tako postaju nosači mosta, a umjetni zubi kojima ispunjavamo prostor izgubljenih zuba (u ovom slučaju 5 i 6) postaju međučlanovi mosta. Prilagodba pacijenta kod terapije mostom kraća je nego u slučaju proteze, bolja je zaštita, a i govorne smetnje su manje izražene. Kod nekih općih bolesti terapija mostom čak je poželjnija od proteze, primjerice kod epileptičara.

Kroz povijest krunice i mostovi bili su izrađivani od različitih materijala, npr. zlatnih, paladij-srebrnih, nikal-krom-molibden legura, krom-kobalt-molibden legura, a estetski dio izrađivan je od različitih vrsta akrilata i keramike. Danas sa sigurnošću možemo reći da su krunice i mostovi izrađeni od kombinacije zlatnih legura i abrazivne keramike kao estetske komponente mosta najkvalitetniji, izgledom najbliži prirodnim zubima, ali i najskuplji.

Proteze

Djelomična proteza - Parcijalna (djelomična) bezubost koja se ne može riješiti samostalnim mostom sanira se djelomičnom protezom, koja može biti izrađena od akrilata (plastična) ili s metalnom lijevanom bazom (tzv. Wironit proteza). Radi bolje estetike, kao i bolje retencije i stabilizacije proteze, ona se može kombinirati s fiksnim protetskim radom (krunicom ili mostom). Veze između proteze i fiksnog rada (krunice ili mosta ) mogu biti kvačice koje estetski ne zadovoljavaju, razni etečmeni (drukeri - veze slične tekstilnim kopčama), teleskop krunice itd., jer tada proteze praktički postaju produženi mostovi. Takva kombinacija zadovoljava estetske i funkcionalne zahtjeve.

Totalna proteza - Ako je riječ o potpunom gubitku zubi, izrađuje se totalna proteza. Upravo je ona najteža za izradu, a pacijenti su dodatno opterećani prilagodbom na nošenje. Međutim, u gotovo svim uvjetima parcijalne i totalne bezubosti na raspolaganju nam stoji još jedan način protetskog zbrinjavanja. U svrhu reduciranja nedostataka standardne protetike i postizanja što boljeg i većeg funkcijskog jedinstva proteze i žvačnog sustava, u stomatologiji se sve više koriste implantati. Danas se najviše koriste implantati izrađeni od titana ili njegovih legura jer su mehanički vrlo prihvatljivi i relativno se lako stvaraju uvjeti za oseointegraciju.

Kada je riječ o izboru fiksne ili mobilne proteze, veliku ulogu igraju želje pacijenta, ali i objektivne kliničke, materijalne i druge okolnosti. S kliničkog stajališta izbor ovisi o procjeni stanja alveolarnog grebena i preostalih zuba, kada ih ima. Međutim, neovisno o tome koji način terapije izabrali, krajnji je cilj uspostaviti normalnu žvačnu i govornu funkciju te ispraviti narušeni estetski sklad.

S obzirom na to da od svih zahvata u ustima protetski radovi spadaju u skuplju kategoriju, važna je redovita kontrola stomatologa jer se time produžuje vijek trajanja protetskih radova. Da biste izbjegli nepotrebne dodatne investicije, preporuka je da redovito posjećujte stomatologa koji će na vrijeme uočiti i najmanji kvar i pomoći vam da sačuvate lijepe i zdrave zube. Imajte na umu činjenicu da za nadoknadu gubitka samo jednog zuba treba brusiti susjedna dva, što u konačnici znači protetski rad od tri zuba.

Datum objave članka: 1. 4. 2005.