svi članci autora

Medicinska akupunktura u ginekologiji i porodiljstvu

Procjenjujući individualnu korist i moguće rizike, za svaku pacijenticu treba izraditi jedinstven terapijski plan kojim se određuju točke na tijelu koje se tretiraju akupunkturnim iglama