svi članci autora

Poremećaji sinteze hemoglobina

Hemoglobinopatije su vrlo raznolika grupu genetski determiniranih poremećaja u sintezi i strukturi hemoglobina i dijele se u tri skupine