Debljina u djece - proširite spoznaje

Dječje zdravlje / Prevencija bolesti u dječjoj dobi Josipa Rupić prof. tjelesne i zdravstvene kulture  /  izv. prof. dr. sc.   Mario Kasović

Posebna želja udruge za prevenciju prekomjerne težine je educirati djecu i mlade kroz obitelj, ustanove za odgoj i obrazovanje (vrtiće, škole) i zajednicu u cjelini

Temeljna je zadaća Udruge za prevenciju prekomjerne težine (UPPT) širenje spoznaje o korisnijim i zdravijim navikama u prehrani i fizičkim aktivnostima radi postizanja i održavanja zdravlja pojedinca i cjelokupnog društva. Osnovana je u listopadu 2002. kao dobrovoljna i neprofitabilna udruga fizičkih i pravnih osoba. Osmislila je i održala niz javnih predavanja, kako u svojim prostorijama tako i na tribinama, sajmovima i manifestacijama.

U udruzi se održavaju besplatna edukativna predavanja sa stručnim predavačima, a uz to se kontinuirano održavaju i radionice kuhanja, aromaterapije i tjelovježbe.

Odgoj i obrazovanje djece kao ugrožene skupine kad je posrijedi problem prekomjerne težine jedan je od najvažnijih ciljeva udruge. Posebna joj je želja djelovati na edukaciju djece i mladih kroz obitelj, ustanove za odgoj i obrazovanje (vrtiće, škole) i zajednicu u cjelini. U suradnji s mjerodavnim ministarstvima namjera je udruge provesti organiziranu edukaciju kroz stručna predavanja i radionice pripreme hrane i tjelovježbe.

Zbog što boljeg približavanja problematike širokoj javnosti, organiziran je i Centar za zdravstvenu kulturu. Zainteresirani se mogu informirati o tome zašto i kako nastaje prekomjerna težina, koje su njezine posljedice, te dobiti stručni savjet od endokrinologa, nutricionista i psihoterapeuta o načinima smanjenja prekomjerne težine.

Datum objave članka: 1. 2. 2004.